Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als de opwekking komt… (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 december 2022, 14:18 door Dirk A A

(Dit artikel is eerder geplaatst, maar omdat er regelmatig naar wordt gevraagd, plaats ik het nogmaals.)

Velen verlangen naar een opwekking en bidden er ook om. Mogen, kunnen we een opwekking verwachten? Mijn wortels liggen in de Alblasserwaard. Vandaar dat het mij bijzonder aansprak toen ik las over een opwekking in de Alblasserwaard, bijna 270 jaar geleden.

De informatie komt uit het boekje ‘Kort verhael van eenige ongewoone gemoedsbewegingen onder de inwoners van verscheiden dorpen in de Alblasserwaard’, uitgegeven door D. Balk, uitgever te Workum.

In januari 1752 worden Hardinxveld en Giessendam door God bezocht. De opwekking begint niet in de kerk, maar op de scholen onder kinderen, soms nog maar 6 jaar oud. Zonder dat er enige aanleiding voor is, beginnen de kinderen luidkeels te roepen en te huilen. Hun lichamen schokken en ze worden zo overweldigd door zondebesef, dat ze uitroepen: ‘Weg duivel, weg, weg; ik heb u lang genoeg gediend. Ik moet de Heere Jezus hebben’.

Sommige kinderen vallen plotseling op de grond en worden zo hard door elkaar geschud dat er soms vijf of zes volwassen mannen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen zich niet bezeren. Als het kind rustig wordt, valt het op de knieën en begint onder tranen te bidden om bekering en genade. In plaats van spelen, beginnen deze kinderen voor elkaars bekering te bidden.
Al snel worden de omliggende dorpen ook bezocht door deze bijzondere werking van Gods Geest. In Schoonhoven en Nieuwpoort worden soms meer dan 100 kinderen aangeraakt door God. De opwekking begint zich nu ook te verspreiden in de kerken.

Na de kinderen worden ook anderen aangeraakt door Gods Geest. Sommigen heffen hun handen op naar de hemel en roepen luid: ‘Wat moeten wij doen om zalig te worden?’ Anderen vallen op de grond en weten niet waar ze het zoeken moeten. Wanneer ze weer rustiger worden, beginnen ze zeer ernstig te bidden om bekering en genade.

Wanneer een predikant, die geen raad weet met alles wat er gebeurt, in een kerkdienst de mensen verzoekt rustig te blijven, staat er iemand op en roept het uit: ‘Ik kan niet zwijgen’, om er vervolgens in tranen aan toe te voegen: ‘Lieve Heere, wat moet ik doen om zalig te worden?’
Dan valt hij als een dode ter aarde. Hij verkeert zo in doodsangst en benauwdheid, dat hij allerlei vreemde bewegingen begint te maken. Om te voorkomen dat hij zichzelf zou beschadigen, moeten anderen hem vasthouden.

Velen worden op datzelfde moment ook aangeraakt door de Heere Zelf. Meer dan honderd aanwezigen zijn in tranen, roepen, bidden. Wanneer de kerkdienst voorbij is, blijven velen in de kerk. Anderen verlaten wel de kerk, maar knielen weer neer als ze buiten zijn en roepen tot God om genade en om redding. Ze worden zo krachtig geconfronteerd met de eeuwigheid en dat ze op het punt staan om verloren te gaan en naar de hel te gaan.

Natuurlijk zijn er ook mensen die de opwekking zien als het werk van satan. Maar als duidelijk wordt dat overal waar mensen door elkaar worden geschud, bekering plaatsvindt, moet er toch gezegd worden dat de duivel mensen niet tot bekering kan laten komen. Toen er op een dag een tweetal spotters naar de kerkdienst kwam om de boel belachelijk te maken, werden ze dusdanig door God aangeraakt, dat ze onder groot zondebesef kwamen en vier dagen en vier nachten, zonder eten of drinken, op de grond lagen te roepen om genade. Het duurt niet lang of de kerken zitten overvol en de kroegen staan leeg en nutteloos langs de straat.

Wanneer een bezoeker van buiten het gebied naar een herberg komt, vindt hij er niet zoals gewoonlijk veel volk dat speelt, vloekt en drinkt. Er is niemand, alleen de eigenaresse van de herberg. Zij zit in de Bijbel te lezen. Hij hoort haar klagen over haar verloren staat en dat zij naar de hel zal gaan als er niets verandert.
Vervolgens gaat ze naar het huis van de schoolmeester, waar nog veel anderen zijn, die ook willen horen over de weg naar de hemel. Enkele dagen en nachten blijven ze daar. Ook hier werkt Gods Geest zo krachtig, dat velen aangeraakt worden en tot de Here Jezus roepen om genade en ontferming. Velen komen er tot geloof, sommigen keren echter weer terug naar de wereld.

Iets dergelijks vindt in diezelfde tijd plaats in Nijkerk, wat ook wel bekend staat als de ‘Nijkerkse beroerselen’. Het is de tijd van de grote opwekkingen in Amerika, Schotland en Engeland.
‘Op zondag 17 november 1749 preekt ds. Kuijpers over Psalm 72. Terwijl hij Gods Woord brengt, beginnen overal in de overvolle kerk mensen te beven en te huilen. Zo groot is de verslagenheid over hun besef van zonde. Mensen roepen ook hier om Gods genade. Er woedt een geestelijke strijd om mensenzielen.

Nijkerk verandert. In plaats van getier en gevloek komen uit alle huizen geluiden van psalmgezang en gebed. Zelfs in de kroegen komen de mensen samen om God te zoeken. De kerken zitten overvol en het opwekkingsvuur breidt zich uit.’
Bij een opwekking denken velen aan ‘Glorie, Hallelujah, Prijs de Heer’. Op zich mooi en fijn, maar opwekking is veel eerder en veel meer een diep besef van zonde en schuld. Dat is kenmerkend voor elke opwekking – ga de opwekkingsgeschiedenis maar na. Zo werkte de Heere ook tijdens de opwekking in Korea in de vorige eeuw en in de opwekking in Wales.

Ik geloof met heel mijn hart dat God bij machte is om ook nu een opwekking te geven. Het zuidelijk halfrond staat geestelijk in vuur en vlam. Daar is opwekking gaande.
Ik acht het goed mogelijk dat het ook hier (opnieuw) gaat gebeuren. De Bijbel biedt hoop voor een opwekking in de eindtijd. Wordt het dan niet alleen maar zwaarder, moeilijker en zondiger, reageert u misschien. Daar spreekt de Bijbel toch over, als het over de eindtijd gaat. Dat ook, jazeker en laten we ons daar ook maar op voorbereiden, maar toch geeft Romeinen 11 mij hoop voor een grote herleving, een grote opwekking, vanaf het moment dat het Joodse volk tot bekering zal komen.

Luistert u maar: ‘Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!’ (Romeinen 11:12).
Ook vers 15 van datzelfde Romeinen 11 spreekt van een heerlijke toekomst: ‘Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?’

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 december 2022 om 18:48

  Dirk, vandaag de dag bidden veel mensen om een grote opwekking, en hoewel die er misschien komt, wordt deze toch niet voorzegd. Integendeel, volgens de schrift zal er een grote afval van het geloof komen en daar wijzen alle tekenen al naar. Liberale theologen winnen steeds meer terrein, in kerken wordt homoseksuele verhoudingen, man/vrouw ontkenning, enz al van harte omarmd. Reformatorische christenen worden steeds meer de hoek ingedrukt, zelfs werd er op de tv geroepen: verbied de SGP dan ook maar, want deze heeft ook een verkeerd beeld van man/vrouw, en niemand reageert hierop, daarom: de afval is al in volle gang. En die komt ook van binnen uit het christelijk geloof meer en meer, daarom let op de tijd want het afval komt, en is al volop bezig, voor de zoon der wetteloosheid zich openbaart, dat zegt Paulus ook in zijn brief. Wat zeer belangrijk is: lees de bijbel, en hou je aan elk woord vast, wijk niet naar rechts, of links, maar hou vast aan elk woord, want God gaat niet mee met deze tijd, en sommigen ontroeren je en verdraaien de bijbel (ook Paulus zegt dit) en stellen de mens zich nu voor als een God, maar de bijbel is een boek van verleden, en heden, voor elke tijd is er een antwoord in de bijbel, zoek en vind de waarheid Gods, en hou vast tegen alles in!!!!

 2. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2022 om 21:31

  Wat zou het groot zijn als we dat nog mogen meemaken in ons land. We zien er naar uit met groot verlangen.

 3. Sinie Koggel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2022 om 22:43

  Dank je Dirk voor dit schrijven, het geeft mij veel hoop voor als God terug komt.

 4. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2022 om 23:59

  Hoe dan ook, de Heere haalt Zijn Kinderen Thuis! Dwars door alle Verdrukking heen.
  Al deze dingen moeten geschieden, staat in Gods Woord. Geeft het aan de Heere over, ontdek ons aan onze zonden die Uwe hoogheid schonden. Zij komen aan door het Goddelijk licht geleid.
  Het komen tot Christus is een genadewerk van de Heere. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Pleitend op de beloftes die de Heere wil schenken. Moge de Heere ons allen die opwekking schenken.

 5. Andrea zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2022 om 6:51

  Toch goed om het volledige hoofstuk te lezen. Wanneer zal de Heer hun blindheid wegnemen? Toch wat rekening houden met de tijdsbedeling m.i.

 6. Johan Miedema zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2022 om 7:34

  We blijven bidden voor een Opwekking, hoe groot of klein, nog leven we in de Genadetijd, nog mag een ieder komen. Het is nog niet te laat

 7. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2022 om 11:12

  Beste Dirk
  Dank dat je wederom dit artikel hebt geplaatst. Het blijft heel bijzonder hoe de Heilige Geest te werk gaat. Zowel bij de Opwekking van Wales als hetgeen je als commentaar op je Nieuwsbrief hebt gezet zijn het steevast kleine kinderen (soms nog maar 5 á 6 jaar oud’ of mijnwerkers, nog zwart van de mijn) die zo worden gebruikt door de Heere. In het geval van Wales maakten de dominees plaats op de preekstoel voor deze hardwerkende mannen. Daarna is de Opwekkingsgolf niet meer te stuiten. Bij alle zorg die er terecht is over de gelovigen die steeds meer in de marge worden gedrukt en zaken als de abortuspil is er gelukkig nog steeds hoop. We hoeven nooit te wanhopen want de Heere houdt ondanks wat er gebeurt altijd de regie. Hij alleen immers wéét waarom er bepaalde ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Misschien is het wel zo dat Hij D66 hun gang laat gaan met hun rare voorstellen waardoor ze volgend jaar gedecimeerd zullen worden. Feit is dat nu al de coalitiepartijen in opstand komen over de eigengereidheid van deze partij. Conclusie is dan ook dat er altijd hoop is en zal blijven ondanks dat dit juist het tegenovergestelde lijkt te zijn

 8. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2022 om 11:17

  De oogst… Matt. 13:39 – Jezus zegt: de oogst is aan het einde van dit seizoen, de voleinding van dit tijdperk? En is er nog een ander tijdperk op komst? ja! Dit tijdperk is ook wel genoemd: het “kerk” tijdperk. En dat is ingegaan op de pinksterdag en zal eindigen op het moment dat de kerk de aarde zal verlaten als de bruid en opgenomen zal worden in de hemel. Daarna de 7 jaar grote verdrukking.
  Tussen “nu” en het einde van dit “kerk/ecclesia” tijdperk, zullen er meer mensen de Heer Jezus aan gaan nemen, dan vanaf Pinksteren tot nu. God zal ons als arbeiders, verzamelen in dit seizoen, want er is een groot werk te doen waar Hij veel arbeiders voor nodig heeft. DE KERK/DE BRUID heeft een mandaat.
  En dat mandaat is God in de kerk/de bruid aan het wakker maken, en we moeten ons NU voorbereiden voor het doel waar wij voor op aarde zijn. Niet meer voor onszelf leven maar voor Jezus. 2 kor. 5:15 – er moeten zielen binnen gehaald worden, DE OOGST IS GROOT WERELDWIJD, KOMT ER EEN GROOTE OOGST VOOR DE 7 JAAR grote verdrukking. Samen bidden samen zoeken naar het plan van onze Heer, een huisgemeente.
  Lees Joh. 14. Thomas vraagt: Heer wijs ons de weg. Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Dan vraagt Philippus: toon ons de Vader en wat daar verder volgt.

 9. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2022 om 17:02

  Romeinen 11 – wat heeft de vervangingstheorie ons het geloven hiervan ontnomen, maar wat zullen alle heerlijke beloften voor Israel volledig in vervulling gaan. Heerlijkheid voor uw volk Israel. En De schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan, ook zie Gij geen van hunne zonden aan.

 10. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 12 december 2022 om 18:50

  Tiny Bosch (Nr.8) zegt dat de kerk de bruid is, maar dat is niet waar. Allen die de Heere Jezus lief gehad hebben op deze aarde vormen zijn de bruid. In de eerste plaats zijn dat de Joden. Gods Oogappel en wij, de heidenvolken, mogen daarin meedelen. Zoals Tiny het schrijft lijkt het op de vervangingstheorie.

 11. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 december 2022 om 11:54

  Nee, GEEN VERVANGING. De Joden zijn Gods oogappel en die maken nu Alijah, die zijn verstrooid over de hele wereld en ik zit in de bidstond van EBENEZER-OPERATIE-EXODUS, een christelijke organisatie die het Joodse volk helpt terug te keren naar Israel. Want God heeft een speciaal plan met ZIJN VOLK, de Joden. En wij Heidenen moeten hen helpen bij de Alijah. De kerk heeft daarin gefaald, meegewerkt aan de vernietiging van de Joden. Wie Israel zegent, wordt gezegend. Er zal een oordeel zijn, zie Joel 3:2. Het dal van Josafat. In Handelingen 2 brak de pinksterdag aan, de uitstorting van de Heilige Geest en kwamen Joden en heidenen tot geloof. Handelingen 2:41 vertelt over het leven van de eerste gemeente. In deze eindtijd wordt de kerk weer een eenheid in verscheidenheid, SAMEN!
  De kerk werd geboren en wij Christenen zijn juist geënt op die Edele Olijf, de Joden.
  Iedereen die wederom geboren is, en gelooft in de Messias van Israel, de Heer Jezus, en is vervuld met de Heilige Geest, is de bruid van Christus, de Jood en ook de Griek. In Joh. 14 zegt Jezus: Ik ga tot de Vader en wat gij ook vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.

 12. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 december 2022 om 12:05

  Ik verwacht geen opwekking meer. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar ik denk dat ons land (het Westen) zo over alle grenzen van God is gegaan. Gods geduld kan opraken. Allereerst natuurlijk dat de joden niet weg mogen en niet terug willen. Het is wel dat we in beperkte kring eens moeten beginnen, probeer eens om zonden ook zonden te noemen. Het hele gendergebeuren op het ogenblik! Dat is goed en de kinderen moeten het heel vroeg weten. Helaas verwacht ik dus geen opwekking.

 13. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 december 2022 om 6:07

  Heere Jezus. Raak nog mensen aan. Bid dan ook voor een opwekking. Jezus wil dat niemand verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Velen wijzen dit af. Maar bij God is niks onmogelijk. Laten we blijven volharden in ons gebed.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden