Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een gebed op de drempel van 2023 (19 reacties)

Geplaatst op donderdag 29 december 2022, 8:30 door Dirk A A

Trouwe God en Vader in de hemel, dierbare Heere Jezus
Ootmoedig naderen we tot U in onze gebeden
En tegelijk met grote vrijmoedigheid
Om binnen te gaan in Uw troonzaal, in Uw heiligdom.

We danken U voor Uw grote goedheid, Uw genade, Uw liefde, Uw trouw
We verhogen, prijzen, eren en aanbidden Uw grote Naam
U regeert, U bent op de troon
Heel het wereldgebeuren ligt vast in Uw handen.

De wereld kreunt en kraakt
Oorlog, honger, droogte, crisis, overstromingen, ziekten, rampen
Uw schepping ziet uit naar het openbaar worden van Uw kinderen
We heffen onze hoofden omhoog, in het vaste vertrouwen dat onze verlossing aanstaande is.

Nog steeds zijn de velden wit om te oogsten
Heere, zend arbeiders uit om de oogst binnen te halen
Laat ons getuigen van U zijn
In deze laatste dagen voor Uw komst.

Red onze geliefden die U nog niet kennen
Openbaar Uzelf aan hen, trek hen naar U toe, bekeer hen
U wilt toch niet dat iemand verloren gaat
Maar dat allen tot bekering komen.

Wend onze blik af van de wereld, opdat we U zien, Heere Jezus
Vervul ons met U, met Uw Geest
We willen de dingen bedenken die boven zijn,
Waar U bent, Christus, in Wie ons leven verborgen is in God de Vader.

We willen onze zorgen over de situatie in de wereld in Uw hand geven
U, o Heere Jezus, hebt de boekrol in ontvangst genomen
U leidt alles naar Uw plan
Tot de dag dat U alles volmaken zult met de komst van de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem.

Spaar Uw volk, het Joodse volk
Spaar Uw land, Israel, met de grenzen, aangegeven in Uw Woord
Spaar Uw stad, Jeruzalem, met Uw vrede
Bekeer Uw volk, laat de dag spoedig komen dat heel Israel zalig zal worden.

Gedenk al Uw kinderen, wereldwijd
Speciaal hen die worden vervolgd omdat ze U liefhebben
Speciaal hen die te lijden hebben onder oorlogen en aanslagen
Speciaal hen die Uw hulp en bijstand zo nodig hebben om staande te blijven in het geloof.

We bidden om eenheid onder Uw kinderen op deze aarde
Vergeef ons onze verdeeldheid
Schenk genade om de minste te kunnen zijn
Omdat we de onderste weg willen gaan, met U.

Ontfermt U Zich over deze wereld in barensnood
Vergeef ons onze zonden, de zonden van ons volk en van onze kerken, die roepen tot U in de hemel
We verootmoedigen ons voor U en belijden onze zonden en de zonden van ons land en ons volk
Schenk een terugkeer tot U, een herleving, tot eer van U en tot zegen van ons land en ons volk.

We willen schuilen in Uw schuilplaats, bij U
En ons laten leiden door Uw Woord en door Uw Geest
Schenk genade om met U te wandelen, gekleed in Uw wapenrusting
Om geestelijk staande te kunnen blijven tegen de aanvallen van de machten van de duisternis.

U kent ons, onze pijn, ons verdriet, onze zorgen
We willen het in Uw hand geven
Draag ons, voorzie in onze noden
Schenk genade om in alles ons vertrouwen in alleen op U te stellen.

Met U willen we 2023 binnengaan
Gedragen door U, in Uw kracht
In verwachting zien we uit naar Uw spoedige komst in heerlijkheid
Kom Heere Jezus, ja, kom spoedig! Amen!

Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe voor het nieuwe jaar 2023!

Dirk van Genderen19 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 december 2022 om 16:59

  Dirk, ook voor jou en degenen die jou lief zijn een gezegend 2023, en ook voor al de broeders en zusters die Jezus in hun hart dragen, dat het voor allen een gezegend jaar mag worden. Dirk, bovenstaande woorden hebben mij veel gedaan, dank daarvoor.

 2. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 12:48

  Amen

 3. Anny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 13:27

  Dag Dirk,
  Wat een prachtig gebed. Het omvat zo ongeveer alles waar we voor kunnen en mogen bidden. Vanmorgen werd ik wakker met aanbiddingslied 192 van Opwekking in gedachten: “Ik kom in Uw heiligdom binnen”. Dat is een vredig wakker worden met het vurige verlangen om de Heer al lovend en prijzend te mogen ontmoeten en voor altijd bij Hem te mogen zijn in Zijn heerlijke hemel. Ik wens jou en je geliefden een gezond en vooral een vredig 2023 toe.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 13:42

  Beste Dirk. Ik wens jou en alle lezers van en lezeressen van je Nieuwsbrief Gods onmisbare zegen voor 2023.

 5. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 14:37

  Bedankt Dirk voor het prachtige gebed. Wij wensen jou en de hele familie
  Gods rijke zegen voor 2023 ook voor alle lezers en lezeressen.

 6. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 15:19

  Daar sluit ik me van harte bij aan, Robbert en Dineke!

 7. Jennie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 16:04

  Dank je wel, voor het mooie gebed.
  Gods zegen gewenst

 8. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 17:06

  Dirk, en lezers van de nieuwsbrieven en commentaren, ook wens ik jullie een gezegende jaarwisseling toe, en Gods Zegen in 2023. Laten we ook komend jaar dicht bij Jezus blijven en alles van Hem verwachten. Als we kijken wat er in de wereld gebeurt, zien we weinig hoopgevend nieuws, maar laat niet de angst in ons leven toe, maar uitzien naar een hoopvolle toekomst, en die hebben we als we ons bekeren, en Jezus aannemen als Verlosser en Zaligmaker. Nog steeds leven we in Genadetijd.
  Dirk, bedankt voor je nieuwsbrieven en commentaren. Ik vind dit telkens weer erg bemoedigend.

 9. Gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 17:53

  Dirk, bedankt voor alle nieuwsbrieven van het afgelopen jaar, kijk er iedere week weer naar uit!
  Gezegend 2023 en hoop dat je dit nog lang mag doen… knap dat je dit steeds weer kunt opbrengen met altijd weer hele zinvolle inhoud!!

 10. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 19:12

  Wat een mooi gebed! Ben er zo door geraakt!!!! Bedankt Dirk, ook voor al je nieuwsbrieven van het afgelopen jaar! Moge de Heer jou, al je geliefden en ook alle lezers zegenen, nu, morgen en alle dagen van het komende jaar!

 11. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 20:16

  Beste Dirk, wat een prachtig gebed vol van kracht, ontzag, verootmoediging en liefde!! Het heeft me geraakt… dankjewel. Ook voor alle nieuwsbrieven van het afgelopen jaar, het heeft me zo bemoedigd. Ook voor jou en je dierbaren, maar ook alle lezers en lezeressen van je nieuwsbrieven, bid ik Gods rijke onmisbare zegen en bescherming voor 2023 toe!

 12. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2022 om 21:13

  Beste Dirk, bedankt voor al je bemoedigende woorden, tot zegen voor allen die ze lezen. Toch blijven voor Israel de woorden van de Heer Jezus: Gij zult door heel de wereld gehaat worden. Ook de psalmendichter verzucht meermalen, met welk een duivelse haat haten ze mij. Dit naar aanleiding van het VN-rapport, waarover u schrijft in de Nieuwsbrief, dat vrijwel zeker zal uitlopen op het optrekken van alle volken naar Israel, alwaar heel de wereld geoordeeld zal worden en Israel in vrijheid gesteld zal worden, onder leiding van hun KONING JEZUS.

 13. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2023 om 9:00

  Amen. Beste Dirk, bedankt voor al je nieuwsbrieven. Een gezegend 2023 voor jou en je gezin. God’s zegen toegewenst.

 14. harryshalom zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2023 om 11:55

  Shalom Dirk en alle lezers.

  Ik wens iedereen een tov shanah tovah toe. Het Gregoriaanse jaar 2023 of het bijbelse jaar 5783 dat al begonnen is met rosh ha shanah eind september vorig jaar. Het is maar net welke kalender je wilt gebruiken. Anyway, richt je hooft omhoog, richting de Olijfberg, de verwachte verlossing van Israël en de wereld nadert. Elke dag kan de dag van de wederkomst daar zijn. Hashem komt Zijn beloftes na. Eens, en hopelijk spoedig, zal Zijn Naam de enige zijn op de hele aarde. Tot die tijd houden we vast aan het woord van de Eeuwige, aan Zijn Torah.

  Groetjes en veel zegen gewenst.

 15. Marjo zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2023 om 12:31

  Beste Dirk, beste allen,

  Dank Dirk voor dit allesomvattende gebed, het geeft woorden aan mijn gedachten en zorgen, het vat samen wat het belangrijkste is, wat we nooit vergeten mogen… De Heere regeert, er gaat niets buiten Hem om!
  Dank voor weer een jaar lang je schrijven iedere week, vol inspiratie en onderwijs, zo onmisbaar.
  Wij mogen al een vreugdevol vooruitzicht genieten, vandaag al, wat een gunstbewijs…. om stil van te worden.
  Gods plannen falen niet, onthoud dit als het moeilijk wordt, lieve mensen.

  Ik wens een ieder een gezegend en liefdevol nieuwjaar toe.

  Shalom

 16. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2023 om 17:28

  Laten wij ook voor het komende jaar bidden voor de situatie in Oekraïne, opdat daar ook vrede mag komen.
  Verder ook gebed gevraagd voor onze premier Rutte die ons land en volk ook dit jaar door een moeilijke tijd moet loodsen en voor ons kabinet Rutte IV dat dit jaar voor moeilijke keuzes komt te staan en mogelijk, vanwege oplopende rentes op staatsleningen en de kosten van het energieprijsplafond, zelfs bezuinigingen en lastenverhogingen moet doorvoeren.

 17. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2023 om 22:55

  Beste Dirk, wat een ontroerend gebed. Heere, ontferm u over ons allemaal, ook over ons volk. We bidden om een terugkeer tot de Heere, daar is alleen toekomst. Hij is het zo Waard om gediend te worden. Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen. En een Gezegend 2023 toegewenst met je familie en Nieuwsbrieflezers.

 18. Teun zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2023 om 16:59

  Beste Dirk, dank voor dit gebed, dat met eigen situaties is uit te breiden. Wij bidden jou en je dierbaren ook de onmisbare zegen van onze Heere Jezus toe in 2023. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

 19. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 januari 2023 om 14:06

  Amen.
  ER IS HOOP!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden