Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Biddend strijden (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 februari 2023, 9:45 door Dirk A A

Voorbede is misschien wel de ‘zwaarste’ vorm van bidden. Voorbidders ervaren vaak dat voorbede strijden is. Het is een geestelijke strijd, omdat de satan zo’n gebed haat. En van de bidder zelf vraagt voorbede volharding.

Een goed voorbeeld van een voorbidder is Mozes. In Exodus 32 lezen we over de zonde die het volk Israël bedrijft met het gouden kalf. Op dat moment is Mozes op de berg, bij de HEERE. Dan vertelt Hij hem dat het volk zich neerbuigt voor een kalf als hun afgod en dat Hij het volk daarom zal gaan vernietigen. ‘Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik u tot een groot volk maken’ (vers 10).
Mozes verootmoedigt zich daarop voor de HEERE en smeekt of Hij het volk wil sparen. ‘Hij tracht het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen,’ vervolgt vers 11. ‘Laat Uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor Uw volk’ (vers 12). Vers 14 zegt dan dat de HEERE berouw krijgt over het kwaad dat Hij het volk wil aandoen.

Wanneer Mozes dan na veertig dagen de berg af komt en ziet wat de HEERE hem al heeft verteld, ontbrandt ook hij in toorn. Hij smijt de stenen tafelen, die God Zelf beschreven heeft, kapot en verbrandt het kalf dat zij hebben gemaakt met vuur. De straf van de HEERE is zwaar, ‘er vallen ongeveer 3000 man.’

De volgende dag klimt Mozes weer de berg op naar de HEERE, om ‘misschien verzoening voor hun zonden’ te kunnen bewerken. En dan komt de indringende voorbede van Mozes voor het volk: ‘Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt’ (vers 32).

Wat een gebed! Wat een last rustte er op het hart van Mozes! Wat ging de liefde voor zijn volk diep. Hoe zwak zijn onze voorbeden dan vaak, vergeleken met dit gebed van Mozes. Hij was bereid voor altijd van God gescheiden te zijn, als het volk maar behouden zou worden en Gods eer maar niet aangetast zou worden wanneer Hij het volk zou vernietigen.

Ook bij Paulus zie je eenzelfde soort intense voorbede. In de eerste verzen van Romeinen 9 zegt hij dat hij zelf wel van God vervloekt wil zijn, weg van Christus, als zijn volk maar gered zou worden. In vers 2 lezen we zelfs dat Paulus een grote droefheid heeft en een voortdurende smart , dat hij onder enorme druk staat. Zijn liefde voor zijn volk is zo groot, dat hij bereid is alles te verliezen om hen maar voor Christus te winnen.
Bijzonder toch, hoe zowel Mozes als Paulus voorbede doet voor eigen volk! Let ook eens op Epafras, van wie in Kolossenzen 4:12 staat dat hij altijd in zijn gebeden strijdt voor gemeente in Kolosse.

Hoe is het met ons gesteld? Kennen wij het om zo voorbede te doen? Dat is heel wat anders dan een uurtje bidden op de wekelijkse bidstond van uw gemeente, hoe goed het ook is om dat te doen. Dat betekent een dagelijkse gebedsstrijd. Misschien voor één van onze kinderen, voor onze ouders, buren, vrienden, voor onze gemeente, onze man of vrouw, of mogelijk wel voor onze voorganger. Voor ons dorp, onze stad, de regering, het koningshuis, ons volk.

Het is een geestelijk strijd. ‘Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten,’ zegt Efeze 6:12. ‘Bekleed u dan met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel’ (vers 11).

Het kan ook zijn dat u een speciale gebedslast voor een ander land hebt. Ik ken veel mensen die dagelijks voor Israel en het Joodse volk bidden en de God van Israël geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem grondvest en haar stelt tot lof op aarde (Jesaja 62:7).
Zo bidden kunnen we niet in eigen kracht. Dat houden we niet vol. Dat kan alleen maar omdat er een biddende Heere Jezus in de hemel is (Hebreeën 7:25) en omdat de Heilige Geest voortdurend met onuitsprekelijke verzuchtingen voor hen bidt die God liefhebben (Romeinen 8:26).

Dirk van Genderen

10 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 februari 2023 om 16:53

  Beste Dirk,

  Jouw artikel deed mij eraan denken, dat ik behalve voor Israel ( “de vrede van Jeruzalem” ) ook voor China moet bidden, omdat er een grote Christenvervolging daar is. Ook ben ik met China verbonden door de geschriften van de Chinese evangelist Watchman Nee, en die van de Engelse zendeling Hudson Taylor, en mijn eigen “roots”, die ook in China liggen (behalve in Indonesië).

  Groeten van San

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2023 om 20:13

  Ja, bidden is het grootste goed wat we hebben. Zelf vind ik, dat ik altijd moeite heb met bidden. Benijd anderen die dat zomaar uit hun losse pols goed kunnen. Ik doe mijn dagelijks gebed voor mijn familie en naasten, en wat er in de wereld gebeurt. Ook weleens voor Israël en het joodse volk. En dan doe ik overdag, mocht het voorkomen, in mijn gedachten van die schietgebedjes als ik dat nodig vind voor anderen. Ik heb ook weleens op de knieën in de slaapkamer gebeden, maar dat duurt meestal maar 5 minuten. En dan zoek ik naar woorden en krijg zere knieën. Ik denk dat het mij niet zo gegeven is, ben waarschijnlijk meer een doener. Maar enige jaloersheid heb ik wel, naar die dat goed kunnen.

 3. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 februari 2023 om 20:38

  Ik heb een bordje waarop staat: Volhardt in het gebed.
  Volhouden, dat is wat we moeten doen.

 4. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2023 om 19:41

  Rene, jouw bidden is goed, twijfel daar niet aan kijk niet naar anderen, maar doe het op jouw manier, en vergelijk je niet met anderen!! Een ieder bidt op zijn wijze en manier, en dat is goed!! Het belangrijkste is dat je bidt, en dat doe jij.

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2023 om 19:49

  Laten we ook voorbede doen voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart as. gehouden zullen worden, want door deze verkiezingen zal ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald worden. En gezien de voortdurende oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de asiel-, stikstof-, klimaat- en de woningcrisis is het van groot belang dat het kabinet op een sociaal rechtvaardige manier kan blijven doorregeren. Temeer omdat de VVD maar weer wil bezuinigen op zaken waar sociaal zwakkeren van afhankelijk zijn.

 6. Hubée zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2023 om 22:01

  Ik lig ‘s nachts vaak wakker en dan bid ik voor mijn familie, broers, zussen, neven, nichten. Ik begin bij de oudste dochter van mijn oudste, inmiddels overleden, tante en zo ga ik de hele familie door. Dan is het niet erg om wakker te liggen, ik gebruik die tijd goed. Omdat ik ‘s morgens niet vroeg op hoef, kan ik blijven liggen tot ik uitgerust ben. Misschien een tip voor iedereen die vaak wakker ligt. Je windt je er dan in ieder geval niet over op dat je wakker ligt. Gods zegen voor elke voorbidder.

 7. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 26 februari 2023 om 22:16

  Even een bemoediging voor René: Al onze gebeden zijn onvolmaakt en met zonde bevlekt, maar gelukkig bidt de Heilige Geest met ons mee met onuitsprekelijke verzuchtingen! (Romeinen 8) Dus al onze oprechte gebeden zijn waardevol voor God, ook al gaat het met vallen en opstaan en denk je zelf misschien wel dat ‘stuntelige’ gebeden eigenlijk niet kunnen. Nee, ons gebed wordt veel sterker verhoord dan wij in ons hart gevoelen. Dus blijf oefenen in het bidden en vraag God om de juiste woorden te vinden!

 8. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2023 om 0:20

  Bid zonder ophouden, want die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
  Daar moeten we om bidden, als de Heere het Woord laat spreken, mag ons gebed zijn: Heere, breng het in onze harten, raak ons aan, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan grijp moed, uw hart zal vrolijk wezen. Geef de ware opwekking, de Heere weet daarvan, dat mogen we in vertrouwen aan de Heere overgeven.
  Mijn raad zal bestaan, Ik zal al mijn welbehagen doen. Want Hij spreekt en het is er, en gebied en het staat er.

 9. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2023 om 12:43

  Er is niets wat ik zo verlang als een echte voorbidder te zijn. Er is niets waarin ik zo tekort schiet. Mijn enige reden waarom ik er niet mee stop, is: dat satan niet zijn doel behaalt door een bidder te laten stoppen. De enige troost die ik heb: verhoring van gebeden is alleen gegrond op Het BLOED van de Heere Jezus en dat bemoedigt me om door te gaan! Daarom, ondanks alle bezwaren: laten we veel verwachten op onze trouwe en goedertieren God, Die Zijn beloften zeker zal vervullen!

 10. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2023 om 12:53

  Wat heeft Asbury mij bemoedigd! Hier laat de Heer zien dat Hij de Regisseur is! Het is in moeilijke tijden al zo vaak gebleken, dat Hij de touwtjes in handen heeft! Ik vertrouw mijn gebeden toe aan Hem.
  Wakker liggen en bidden is voor mij als oudere ook best fijn! Je hoofd staat niet stil, als je niet kan slapen!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden