Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Goede Herder ziet elk schaap dat Zijn hulp nodig heeft (6 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 mei 2023, 8:31 door Dirk A A

Schapen zijn kwetsbaar, kunnen zich niet goed verdedigen en worden door velen ook niet gezien als echt slimme dieren. Als ze een dikke vacht hebben en in het water raken, is kans zeker aanwezig dat ze er zelf niet meer uit kunnen komen. En als ze op hun rug terecht komen, kunnen ze soms zelf niet meer overeind komen. Schapen zijn lieve dieren, maar ze hebben af en toe wel wat hulp nodig, bescherming, iemand die hun de weg wijst. Een schaap heeft een herder nodig, het liefst een goede herder. En zo’n Herder is er, ook voor ons!

Een schaap is wel heel sterk in het herkennen van de stem van de herder. De stem van een vreemde – of erger: een gevaarlijke herder of een rover – zullen ze niet herkennen en er ook niet naar luisteren. De Heere Jezus zegt hierover in Johannes 10:1-5:

1. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
2. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen.
3. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen.
5. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.

De herder in deze gelijkenis is de Heere Jezus en de schapen zijn Zijn kinderen, Zijn kudde op deze aarde. Hij is hun goede Herder. Voor hen komt het erop aan de stem van de Herder te volgen en hun oren te trainen om Zijn stem te herkennen. Als er een vreemde stem klinkt, dreigt er gevaar.

De Heere Jezus legt deze gelijkenis uit in de verzen 11-15.

11. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
12. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
13. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.
14. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen gekend.
15. Zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

Wat een Herder is deze goede Herder! Hij is de Enige, er is niemand zoals Hij. In Hebreeën 13:20 wordt Hij de grote Herder van de schapen genoemd.

Het vraagt totale overgave van ons aan Hem om ons door Hem te laten leiden. Zeg het maar eenvoudig tegen Hem, in moeilijke situaties, maar gewoon ook elke dag: ‘U bent mijn goede Herder, ik ben maar een dom schaap, wijs mij de weg. Spreek tot mij en ik zal U volgen. Uw weg is altijd de beste.’

Misschien ben je wel actief in een bediening waarvan je overtuigd bent dat het Gods roeping is voor jouw leven. Dat werk kan aangevallen worden, beproefd. Ga ook daarmee naar de goede Herder. ‘Heere, ik geloof dat U mij op deze weg hebt geleid, het is Uw werk. Het gaat om Uw grote Naam, om Uw eer, Uw glorie. AlstUblieft, wijs mij Uw weg, schenk mij wijsheid om Uw weg te gaan.’

En vergeet nooit dat het de goede Herder is die jou Zijn wijsheid, Zijn genade, Zijn bekwaamheid schenkt. Hij zoekt niet naar krachtige mensen van zichzelf. Hij zoekt naar schapen, die zich door Hem laten leiden. Die zwak zijn uit zichzelf, maar krachtig in Hem, omdat Zijn kracht zichtbaar wordt in hen. ‘Wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons’ (2 Korinthe 4:7).

Vergeleken met Gods oneindige kracht en wijsheid, ben ik maar een dom en zwak schaap. Het is Zijn wonderbare genade als we de goede Herder, de Heere Jezus Christus als onze Heiland en Verlosser mogen kennen. Als we blijven in Zijn kudde, luisteren naar Zijn stem, die tot ons klinkt in Zijn Woord en door Zijn Geest. Laten we Hem volgen op de weg die Hij ons wijst. Bij Hem zijn we veilig en geborgen, wat er ook gebeurt. ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed’ (Johannes 10:10).

Wat ons dan overkomt, al storten we als een schaap van een helling af, al raken we verstrikt in het struikgewas, al worden we verwond, Hij is erbij. Hij ziet elk schaap dat Zijn hulp nodig heeft. Als we zelf niet verder meer kunnen, draagt Hij ons. Als we gewond zijn, wil Hij ons verzorgen. Als we bang zijn of verdrietig, wil Hij ons vertroosten. En als het moment daar is, op Zijn tijd, zal Hij ons veilig in het Vaderhuis brengen, met Zijn vele woningen, die Hij voor ons heeft bereid.

En of er morgen voldoende groen gras is voor ieder schaap van Zijn kudde, daar hoeven we ons vandaag geen zorgen over te maken. We mogen het met David meezingen:
‘De HEERE is mijn Herder, mijn ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van Zijn Naam’ (vers 2 en 3).

Het komt er voor ons op aan zorgvuldig naar Zijn stem te blijven luisteren. Dan zijn we veilig, altijd en overal.
Als je een stem hoort, die afwijkt van de stem van de goede Herder, dan is het een dief, een rover, die je weg wil trekken bij de goede Herder vandaan en je op een geestelijke dwaalweg wil leiden. ‘Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn,’ klinkt het in 1 Johannes 4:1.

Vlucht bij valse herders vandaan, volg alleen de goede Herder. Hij is onze Leidsman en de Voleinder van het geloof (Hebreeën 12:2). Hij wil ons leiden door dit leven heen. En als we Hem volgen, zullen we veilig aankomen in de Schaapskooi, in het Huis van de Vader, met Zijn vele woningen (Johannes 14:2). En eenmaal wacht de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Wat een heerlijke toekomst ligt er voor ons als we tot Zijn kudde behoren.
‘Geprezen Heere, U bent onze goede Herder. U willen we volgen, U alleen.’  

Dirk van Genderen6 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2023 om 0:41

  Beste Dirk,

  Goed artikel!

  Groeten van San

 2. Anny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2023 om 16:48

  Beste Dirk,

  Dank je dat je mij er weer eens aan herinnert bij wie ik mag schuilen in deze woelige, chaotische wereld. De wereld staat op z’n kop, maar bij onze Goede Herder zijn we veilig. Hij zorgt voor ons!!!

  Hartelijke groet,
  Anny

 3. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2023 om 21:39

  Dirk schrijft: “Het vraagt totale overgave van ons aan Hem om ons door Hem te laten leiden”.

  Zo is het, totale overgave aan God! Velen willen dat wel maar komen daar niet toe. Ik de praktijk vinden ze lastig, te duur, te moeilijk, te zwaar. Die willen wel over Hem horen en over liefde en genade en om een kind van God zijn, maar de Geest gehoorzamen en volgen waar die ook naar toe gaat, lijkt een te hoge prijs. Ze luisteren liever ook nog wat naar hun eigen vlees.

  Op die manier sterven ze niet aan zichzelf maar blijft de oude Adam leven. Vandaar vele slappe en lauwe christenen, zonder kracht en zonder openbaring. Het blijven dan ook melk-drinkers; aan-de-voet-van-het-kruis christenen die zich niet zelf, met Christus, gekruisigd weten en als zodanig leven.

  Maar wie zich totaal op- en overgeven, in hen kan God een mooi werk doen. Hun kan hij vormen en het eeuwige manna toevertrouwen. Zij komen sterk te staan al gaan de stormen over kerk en privé, God is hun Heer, hun burcht en vertrouwen, zij wankelen niet. Dat zijn de ware kinderen en schapen Gods, die zijn stem horen, Hem vertrouwen, én Hem gehoorzamen.

 4. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2023 om 23:34

  Wat een liefde van de Goede Herder om Zijn schapen zo te Leiden naar de grazige weiden van Zijn Woord. Laat het ons brengen tot Hem, ondanks onze dwalingen, wij weglopers. Hij zoekt ons op en houdt ons bij zich. Wat een wonder dat we mogen schuilen bij de Herder. Blijf bij Hem, hoe het ook moog’ tegenlopen. Wat gaat er dikwijls zoveel mis, maar wat heeft de Heere Jezus overgehad en nog is Hij er voor Zijn kinderen. Daarom blijf ik de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar Woord. Mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer, dan Wachters op de morgen, de morgen, ach wanneer.

  Gezegende zondag allemaal in de grazige weiden van Gods Woord.

 5. Rinus Jantz zegt:
  Geplaatst op zondag 14 mei 2023 om 10:40

  De goede herder is inderdaad Jezus.
  Maar de meesten volgen Jezus niet, maar de valse profeten. Er is namelijk maar één Evangelie en dat dat ene Evangelie klinkt zo:

  Heb God in deemoed lief boven alles en je naaste als jezelf tot en met de dood.

  Een valse profeet heeft een verdienmodel, iedere predikant vraagt om geld. God wil erkend worden als de Allerhoogste en daar is deemoed voor nodig. De onvoorwaardelijke liefde is de basis. De EERSTE LIEFDE voor God is verdwenen en het staat zelfs geschreven dat het zou gaan gebeuren in Openbaring 2:4 Ik heb tegen u dat u de EERSTE LIEFDE heeft verlaten.

 6. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 mei 2023 om 18:03

  Beste Dirk.
  Ik heb “Nederland in z’n achteruit, bij God vandaan” van jou bekeken en beluisterd.
  Wat ben ik het helemaal met je eens. O! Dat we allemaal ons toch eens zouden verootmoedigen en klein maken voor God. Onze zonden belijden en tot God terugkeren. Wat zouden we dan een Zegen mogen ontvangen. Misschien niet gelijk, want God straft ook de zonden aan deze kant van het graf.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden