Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als er een speer naar je wordt geworpen (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 juni 2023, 8:38 door Dirk A A

Kortgeleden las ik over David en Goliath. David was niet bang voor de geweldig grote speer van Goliath, omdat hij wist dat de Heere voor hem streed. Het was ook niet de eerste keer dat er een speer op hem werd gericht. Eerder wierp koning Saul al een speer naar hem. Ook toen spaarde de Heere zijn leven.

Saul, de door God aangestelde en gezalfde leider van het volk, smeet zijn speer tot twee keer toe naar David, lezen we in 1 Samuël 18:11. En wat deed David? Niets. Hij had die speer kunnen grijpen en Saul kunnen doden. Maar David boog. Om die speer te ontwijken. Kunnen wij nog buigen, het overgeven in de handen van de Heere?
Ons wordt geleerd op te komen voor onszelf. Maar weten we wat het is om de minste te zijn, om de onderste weg te gaan?

De ene christen aarzelt niet om soms een speer naar een andere christen te werpen. De speer van kritiek, van veroordeling, van roddel en twist…
De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Zeker als het ‘slachtoffer’ niet op tijd het hoofd kan buigen en geraakt wordt door de speer.

Zolang ons eigen ‘ik’ nog springlevend is, blijven we speren werpen en werpen we speren terug. Maar wie mag leren wat het inhoudt om met Christus gekruisigd te zijn, mag wegschuilen bij Hem als er een speer aankomt.

Misschien bent u ooit wel neergeveld door een speer van een Saul, een gevierde leider in de gemeente misschien, iemand tegen wie werd opgekeken, maar toch een Saul. Bedenk dat die Saul niet God is, hoewel hij dat misschien wel beweert.
Gooi nooit zelf een speer naar een ander. Een speer verwondt, een speer kan doden. Een speer kan ook jouw leven verwoesten, de gevolgen kunnen onherstelbaar zijn.

Ook David was een door God gezalfde. Hij vocht niet terug tegen Saul, maar boog en vluchtte. Tijdens de achtervolging van deze gezalfde door de andere gezalfde, weigerde David een speer naar Saul te werpen in een poging hem te doden. Zou hij zich vergrijpen aan de gezalfde van de Heere?

In de jaren die volgden, werd het grote verschil duidelijk tussen de beide leiders. Saul was een gezalfde van de Heere, maar zijn eigen ik was nog springlevend en stond centraal in alles wat hij deed. David was eveneens een gezalfde van de Heere, maar zijn innerlijk was door God verbroken. Hij dacht buitengewoon gering over zichzelf en verlangde ernaar in alles Gods weg te gaan en Zijn wil te doen.
Zijn lijdensweg van vervolging door Saul en een faillissement toen zijn stad Ziklag werd verwoest, maakte hem een leider naar Gods hart.

Onze kerken, gemeenten en christelijke organisaties smachten naar zulke leiders. Naar mensen in wie de Heere Jezus woont. Door wie Hij kan werken. Geen strijders in eigen kracht, maar bidders om Gods genade en krachtig in Hem.

Het kost alles om zo’n leider te worden. Het is een vals evangelie dat stelt: ‘Wil je blijdschap, vrede en voorspoed, kies dan Jezus’.
Als Paulus door de Heere wordt geroepen, lezen we dat hem getoond zal worden hoeveel hij moet lijden voor de Naam van de Heere Jezus. Wie de weg van het lijden wil gaan, zal steeds meer deel krijgen aan Gods heiligheid en Zijn overwinning.

Ik zie uit naar en bid om meer Davids, in wie het leven van de Heere Jezus zichtbaar is, die hebben geleerd te buigen en speren te ontwijken. ‘Heere, maak mij zo’n David’. Zie daarvoor op de Heere Jezus alleen!
Was David dan een heilige? O, nee, hij ging gruwelijk de fout in met Batseba, toen hij zijn eigen hartstochten volgde en niet op de Heere Jezus zag. Maar de Heere was hem genadig, toen hij zijn zonde beleed.
Laat dit voor ons een waarschuwing zijn. ‘Heere, houd mij maar heel dicht bij U, laat mijn oog altijd in geloof gericht zijn op U.’

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 juni 2023 om 21:41

  Het leven blijft een leerschool aan de voeten van de Heer Jezus.

 2. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2023 om 22:30

  Hoi Dirk, wat een mooi stuk om dagelijks toe te passen. Deze neem ik graag mee in mijn overdenkingen. Gezegend weekend!

 3. Didimus zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2023 om 7:54

  Beste Dirk. We leven in de eindtijd. Ieder bijbelgetrouwe gelovige ziet de wereld steeds verder en ook sneller gebeuren. Maar dat is ook volgers God’s Woord, waar staat geschreven: ”Ik, de Here zal het te zijner tijd met haast volvoeren!” Jesaja 60 vers 22. Maar de satan weet dit ook en heeft ook haast. En zeker zullen er steeds meer speren naar God’s volk geworpen worden. Overal in de wereld worden de gelovigen vervolgd. Een van de “groten” op aarde die aan de touwtjes trekken heeft eens gezegd: ”Zolang er christenen op aarde zijn kunnen wij onze plannen niet uitvoeren”! Hij wist niet dat hij de waarheid sprak, want hij profeteerde, net als Bileam over Israël destijds, over de Opname van God’s kinderen. Want daarna kan hij zijn duivelse plannen met deze aarde ongehinderd uitvoeren. En de aarde wordt steeds meer en meer verontreinigd. Satan zelf moet zijn eigen bende op aarde opruimen. Dat raakt de Here Jezus echt niet aan. Hij wordt 1000 jaar gevangen gehouden om nog eenmaal op aarde zijn eigen troep op te ruimen en gaat over het breed der aarde op Jeruzalem af met al zijn volgelingen die er nog op aarde zijn. Hij reinigt de aarde in Jezus opdracht. Openbaring 20 vs 7-10. Beste Dirk, hartelijke groet van Didimus.

 4. Rien zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2023 om 8:39

  Dirk, het lijkt gebruikelijk om de misstap van David te betrekken op Batseba. In 1 Koningen 15:5 wordt echter Uria genoemd.

 5. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2023 om 9:00

  Allen zijn we zondaren. Net zoals David. Maar als we onze zonden oprecht belijden zal God ons genadig zijn. Jezus bloed heeft voor ons gevloeid toen Hij voor onze zonden stierf aan het kruis. Maar door Zijn opstanding mogen we Eeuwig Leven, als we ons bekeren. Wat een Liefde en Genade.

 6. julietta Benetti zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2023 om 23:41

  Beste Dirk,
  Dank u wel voor deze boodschap. Ons spreken kan inderdaad nog zijn als speren… Dank God voor de genade tijd, als wij berouw betonen en belijden… Hij is lankmoedig
  Maar mag ik u erop wijzen dat de chronologie niet correct is wat het speer werpen aangaat in uw kopstuk, Saul smeet met speren naar David nadat hij Goliath overwonnen had.

 7. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2023 om 23:49

  We hebben ontdekkend licht nodig, gewerkt door de Heilige Geest. Hij is het die ons Zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar hoe menigmaal wij Zijn wetten schonden. Ja, wat een trouw en goedheid. Vlucht dan tot de Heere de Redder die de hemel verliet om ons zondaren zalig te maken. Laat Hem besturend waken, het is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken, dat je je verwonder doet. De boze zal het proberen om het te verwoesten, maar zal het niet winnen. Christus heeft het overwonnen en we moeten en mogen Zijn Naam aanroepen. Heere, help ons, doe het om de eer en de verheerlijking van Zijn grote Naam. Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen, men looft Hem vroeg en spa, de wereld hoort en volgt met zangen, met Amen Amen na.

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2023 om 23:58

  Beste Dirk,

  De Psychologie was als wetenschappelijke discipline in de jaren ’20 van de vorige eeuw opgekomen bij Filosofie. In de Psychologie redeneert men altijd vanuit het perspectief van de mens en onder invloed daarvan worden de mensen geleerd op te komen voor zichzelf. Dat noemen zij: assertief-zijn, d.i. voor jezelf opkomen. Het psychologisch denken staat haaks op het Bijbels denken en het enige betrouwbare “psychologie”-boek dat ik ken, is de Bijbel. Wie psychologische vragen heeft, moet naar de Bijbel gaan en niet naar de psychologie-literatuur. “Speren-ontwijken” is geen principe, waar de Psychologie ernst mee maakt. Het gevoel is de maatstaf en “speren-ontwijken” gaat tegen het gevoel in en daarom klinkt dat in de oren van mensen heel vreemd, dat wij “speren ontwijken” moeten, zoals David dat deed. Hierin kan alleen de Bijbel ons laten zien, dat wij kwaad met goed moeten vergelden. In de wereld zal je dat niet horen.

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden