Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden’ (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 augustus 2023, 10:30 door Dirk A A

Is 1 Samuel 12:23 u wel eens opgevallen? Het zijn woorden die raken. Woorden gesproken door Samuel, Gods profeet en richter van Israel. Woorden die ook vandaag buitengewoon actueel zijn. Voor ons. Lees maar mee: ‘En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden.’

Samuel sprak deze woorden tot het volk Israel nadat ze hadden gekozen om ook een koning te willen hebben. Net als alle andere volken. Dat ging echter tegen Gods wil in: ‘…de HEERE, uw God, is immers uw koning’ (1 Samuel 12:12).

Dringend spoort Samuel het volk aan om, ook nu het voor een eigen koning heeft gekozen, de Heere te blijven dienen. En hij belooft het volk plechtig voor hen te blijven bidden, ook al zou hij het volk niet meer als richter leiden: ‘Wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden.’

Deze woorden zijn vandaag brandend actueel. Open alstublieft uw hart ervoor, laat de Heilige Geest deze woorden in uw hart leggen. En spreek ze maar na: ‘En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden.’

En vul het dan maar in, uw eigen situatie. Ik zal niet tegen de Heere zondigen door op te houden te bidden voor:

– mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, als u die hebt….
– mijn gemeente, mijn dominee, voorganger…
– mijn vrienden, bekenden, collega’s…
– mijn straat, mijn dorp, mijn stad…
– mijn land…
– de zending…
– onze vervolgde broeders en zusters…
– Israel en voor het Joodse volk…

Ga bidden, blijf bidden! Eerder schreef ik u al iets over de Moravische broeders. Een geloofsgemeenschap, die was toegewijd aan de Heere, aan zending en aan gebed. Nadat de Heilige Geest deze gemeenschap had aangeraakt, werd ook het gebedsvuur in hun midden uitgestort. Honderd jaar lang, van 1727-1827, werd er voortdurend gebeden, 24 uur per dag. Niet omdat het moest, maar omdat de Geest dit in hun hart legde. En de Heere gaf Zijn zegen, niet alleen in Herrnhut, waar de gemeenschap een veilig onderdak had gevonden in een tijd van vervolging, maar ook op het zendingsveld, in tientallen landen wereldwijd.

Laat u maar leiden door de Heilige Geest, welke gebedslast op uw hart wordt gelegd. Wellicht alleen, maar misschien ook wel met een groep(je) andere bidders. Het is zo jammer dat de bidstonden vaak zo slecht bezocht worden. Ik weet uit ervaring dat het zo bemoedigend is om samen met anderen te bidden. Het is zo’n genade, zo’n voorrecht, dat ‘we met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon de genade’ (Hebreeën 4:16), in de hemelse troonzaal, tot de Heere zelf.

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 augustus 2023 om 11:55

  Bidden voor het demissionaire kabinet:

  In de komende augustusmaand zal het demissionaire kabinet de begroting voor volgend jaar opstellen en het kabinet zal waarschijnlijk nog meer moeten bezuinigen om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Laten we er ook voor bidden dat zwakkere groepen in onze samenleving daarbij zoveel mogelijk ontzien moeten worden, vooral nu de inflatie nog steeds relatief hoog blijft.

 2. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2023 om 12:35

  Hoi Dirk, kostbare woorden die de profeet Samuel hier spreekt en mooi verwoord/gebracht naar het hier en nu. Je mag best weten dat deze tekst mij de afgelopen week al erg aangesproken heeft. Wat een kostbare schatten staan er in de bijbel.

 3. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2023 om 20:31

  Het belangrijkste is, dat we God groot maken in onze aanbidding. We vinden onszelf al heel wat, als we 1 minuut God aanbidden en daarna onze wensen, klachten en gebeden opzenden. Laten we beseffen dat we God erkennen als onze Heer en Heiland. Hij wil geprezen en geëerd zijn. Het vasten zijn we alzo vergeten, maar onze gebeden mogen doortrokken zijn van AANBIDDEN!! Komt, maakt God met mij groot.

 4. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 augustus 2023 om 21:30

  Het kwaad van de wereld is misschien nog nog niet ten top gestegen, maar ook de nood voor Israel, totdat Gog komt in het land Israel. Dan zal Gods grimmigheid opstijgen, en elk wapen dat tegen Israel gesmeed is, zal op hun eigen hoofd neerkomen. En het verbond met Abraham zijn vrind bevestigt HIJ van kind tot kind. Maar voor de wereld vind ik weinig hoop, omdat er vele malen in Openbaring staat: en ze bekeerden zich niet.

 5. Evelien zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2023 om 17:56

  Wees niet ontmoedigd bij de gebedsbijeenkomsten door geringe aantallen, waar 2 of 3 samenkomen, zal HIJ in hun midden zijn!

 6. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2023 om 20:37

  Laat dit ook uit genade de troost zijn die in deze zo donkere tijd toch die troost van de opstandingskracht van Christus is, net in de kerk gehoord. Ja dat Hij onze Borg en Zaligmaker is. Smeek om dat ware zaligmakende Geloof, dat De Heere in het hart wil schenken. Een afsterven van ons eigen ik, overgezet mogen worden in de opgestane Levensvorst. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend. waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. En dat is en wordt een steeds groter wonder. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood moet sterven. Genade, genade voor doodschuldigen. Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen. God blijft tot in eeuwigheid, wat een troost, niet te bevatten, als het geloof in beoefening is. Weg wereld, weg schatten, hij kunt niet bevatten, hoe rijk ik ook ben, heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik mag zijn of worden door Zijn opstandingskracht.

 7. Hubee zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 augustus 2023 om 15:11

  Met drie zusters bidden we al meer dan 20 jaar elke 4-6 weken voor onze mannen, (klein)-kinderen, Israël, de buurten waarin we wonen en wat er nog meer op komt. Het hoeft niet groots te zijn. We genieten ook erg van het samenzijn en het praten over onze families.

 8. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 augustus 2023 om 18:37

  Een heel mooi schrijven Arja Mourik Slagboom, dit doet een mens goed, een opbeurend schrijven, dank.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden