‘Er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden’

Is 1 Samuel 12:23 u wel eens opgevallen? Het zijn woorden die raken. Woorden gesproken door Samuel, Gods profeet en richter van Israel. Woorden die ook vandaag buitengewoon actueel zijn. Voor ons. Lees maar mee: ‘En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden.’

Samuel sprak deze woorden tot het volk Israel nadat ze hadden gekozen om ook een koning te willen hebben. Net als alle andere volken. Dat ging echter tegen Gods wil in: ‘…de HEERE, uw God, is immers uw koning’ (1 Samuel 12:12).

Dringend spoort Samuel het volk aan om, ook nu het voor een eigen koning heeft gekozen, de Heere te blijven dienen. En hij belooft het volk plechtig voor hen te blijven bidden, ook al zou hij het volk niet meer als richter leiden: ‘Wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden.’

Deze woorden zijn vandaag brandend actueel. Open alstublieft uw hart ervoor, laat de Heilige Geest deze woorden in uw hart leggen. En spreek ze maar na: ‘En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden.’

En vul het dan maar in, uw eigen situatie. Ik zal niet tegen de Heere zondigen door op te houden te bidden voor:

– mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, als u die hebt….
– mijn gemeente, mijn dominee, voorganger…
– mijn vrienden, bekenden, collega’s…
– mijn straat, mijn dorp, mijn stad…
– mijn land…
– de zending…
– onze vervolgde broeders en zusters…
– Israel en voor het Joodse volk…

Ga bidden, blijf bidden! Eerder schreef ik u al iets over de Moravische broeders. Een geloofsgemeenschap, die was toegewijd aan de Heere, aan zending en aan gebed. Nadat de Heilige Geest deze gemeenschap had aangeraakt, werd ook het gebedsvuur in hun midden uitgestort. Honderd jaar lang, van 1727-1827, werd er voortdurend gebeden, 24 uur per dag. Niet omdat het moest, maar omdat de Geest dit in hun hart legde. En de Heere gaf Zijn zegen, niet alleen in Herrnhut, waar de gemeenschap een veilig onderdak had gevonden in een tijd van vervolging, maar ook op het zendingsveld, in tientallen landen wereldwijd.

Laat u maar leiden door de Heilige Geest, welke gebedslast op uw hart wordt gelegd. Wellicht alleen, maar misschien ook wel met een groep(je) andere bidders. Het is zo jammer dat de bidstonden vaak zo slecht bezocht worden. Ik weet uit ervaring dat het zo bemoedigend is om samen met anderen te bidden. Het is zo’n genade, zo’n voorrecht, dat ‘we met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon de genade’ (Hebreeën 4:16), in de hemelse troonzaal, tot de Heere zelf.

Dirk van Genderen