Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’ (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 september 2023, 8:35 door Dirk A A

Vorige week gaf ik u 25 Bijbelwoorden mee, ter bemoediging. Velen van u reageerden door een voor u belangrijke Bijbeltekst toe te voegen. Dank daarvoor. Deze week wil ik u opnieuw een Bijbelwoord meegeven. De woorden uit Filippenzen 4:13, die u boven dit commentaar ziet staan, zijn al voor velen tot een grote bemoediging geweest.

Wat is nu de juiste betekenis van dit Bijbelvers? Houden deze woorden in dat we tot alles in staat zijn, door Christus Die ons kracht geeft? Hij wil ons zeker bemoedigen, sterken, ondersteunen, met ons meegaan, kracht geven om meer te kunnen doen dan waar we ons toe in staat achten, maar toch is dat niet de eigenlijke betekenis van deze woorden.

De woorden in deze tekst zijn nog veel rijker dan wij vaak denken. We worden niet aangespoord om onmogelijke dingen te doen in Jezus’ Naam, maar Hij wil ons juist in alle omstandigheden genade en kracht schenken om het onmogelijke te doen. Om het in alles van Hem te verwachten, op Hem te vertrouwen. Het gaat om Hem, om de Heere Jezus Christus.

Prachtig hoe Paulus daarover schrijft in Filippenzen 3:7 en 8.
7. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.
8. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen.

Paulus schrijft in Filippenzen 4 over allerlei situaties in zijn leven. Hij heeft tijden van gebrek gekend en geleerd ook in die omstandigheden tevreden te zijn (vers 11).
Hij heeft vernedering meegemaakt en weet wat het is om overvloed te hebben. Hij heeft honger geleden, maar kende ook tijden van verzadiging (vers 12).

Paulus weet wat het is om genoeg te hebben, zelfs overvloed. Hij dankt de Filippenzen voor hun financiële ondersteuning van zijn bediening (vers 18): ‘als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.’
Hij weet ook was het is om onschuldig in de gevangenis te zitten. In het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief schrijft hij over de vrucht daarvan. Zijn leven in de gevangenis was een getuigenis!
‘In het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen is bekend geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil’ (Filippenzen 1:13).
En hoe zijn situatie ook is en zal worden – jazeker, zijn toekomst is onzeker – hij getuigt: ‘Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst’ (vers 21).

Als hij heeft verteld hoe zijn situatie is, getuigt hij in Filippenzen 4:13: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’
Hij bedoelt met dit vers dat hij het vol kon houden in alle situaties, in voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede, in overvloed en in gebrek, in tijden van vrede en rust, maar ook in tijden van vernedering en lijden. Niet in eigen kracht, maar door de kracht die Christus hem gaf.

Het grote thema van de Filippenzenbrief is: ‘in Christus zijn’, ‘in Hem blijven’. Dat was ook het geheim van Paulus, van daaruit kon hij de alle situaties aan. En dit mag ook ons geheim zijn, onze krachtbron.

Dit kom je vaker bij Paulus tegen, onder meer in 2 Korinthe 12:9 en 10.
9. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
10. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Het ‘alle dingen’ uit Filippenzen 4:13 omvat alle omstandigheden, alle situaties. En in 2 Korinthe 12 omvat het speciaal de moeilijke omstandigheden.
Dat Christus Paulus kracht geeft en sterk maakt, betekent niet dat hij tot alles in staat is of alles kan. Maar dat hij tegen alle situaties bestand is, alle situaties aankan, door Christus Die hem kracht geeft, omdat hij het eigendom is van de Heere Jezus (Filippenzen 3:12). Het kennen van Christus geeft hem vreugde, vrede en blijdschap, in alle omstandigheden.

Wat een bemoedigende woorden ook voor ons. Hoe onze situatie ook is, hoe onze omstandigheden ook zijn, in Christus kunnen we het aan, in Hem Die ons kracht geeft.
Als we pijn hebben, als we verdrietig zijn, wil Hij ons troosten en kracht geven.
Als we niet meer weten hoe het verder moet, wil Hij daar zijn, om ons te ondersteunen, te dragen, de weg te wijzen.

En zeker, als we dingen moeten of willen doen waartoe we niet in staat zijn, mogen we de Heere vragen om Zijn kracht, Zijn wijsheid, maar de boodschap in dit vers is juist dat Christus ons in alle situaties waarin we ons bevinden of waarin we nog terecht zullen komen, Zijn kracht, Zijn bijstand wil schenken. Wat een troost, wat een bemoediging!
Ik besluit met woorden van de Heere Jezus uit Mattheus 28:20 – ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2023 om 14:57

  Beste Dirk,

  In mijn leven heb ik ondervonden, dat God mij vaak in onmogelijke situaties heeft gebracht, om te leren op Hem te moeten vertrouwen.(2 Kor 1:8,9 TELOS) Daardoor heb ik de kracht van Gods woord leren kennen. Hele diepe angsten waren dat. Het leek soms wel of het hele demonenleger van de satan op mij viel. Daardoor was ik gedwongen te pleiten op het bloed van Jezus. (Vgl Opb 12:11 TELOS) De geestelijke strijd is een reële strijd. Angsten en depressies waar ik jarenlang tegen heb moeten vechten. C.H. Spurgeon, hij wordt ook wel “de prins der predikers” genoemd, leed in de laatste periode van zijn leven aan zware depressies. Maar juist daardoor zat er diepgang in zijn preken. Wie niets heeft meegemaakt in het leven, kan niet zo spreken. In Psalm 42:7 (N)KJV staat geschreven (de Nederlandse Bijbels hebben dit niet): “Deep calls unto deep ……”. Misschien daarom heb jij meer geestelijke kracht, doordat jij pijn moet verdragen. Heel veel geestelijke lessen heb ik juist geleerd in de dieptes van het leven. Dat zal je niet kunnen leren op theologie-opleidingen of andere opleidingen. Dat zijn dingen, die je alleen in en door het leven zelf moet leren en door het kennen van het Woord van God, de Bijbel en de gezonde leer.

  Groeten van San

 2. Anita zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 september 2023 om 19:48

  Bedankt Dirk. Niets uit onszelf, alles van HEM!

 3. Janny horring zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2023 om 7:41

  Goedenmorgen shalom
  Gisteren las ik in RD dat D66 maatregelen treft. Wie kritiek heeft op hun beleid van homo en lbht, krijgt men geen geld meer.
  Dit zegt genoeg.
  Maar ze denken niet aan de jeugd die psychische problemen krijgt.
  De jeugd heeft gebed nodig en stevige leiding.
  Janny horring

 4. Leo Markus zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2023 om 9:10

  Goeiemorgen Dirk en alle anderen.
  De TEKST uit FILLIPPENZEN 4 : 13 is ONAANTASTBAAR WAARHEID.
  Het stukje in je nieuwsbrief over DE REDE welke de Israëlische minister-president Nethanyahu uitgesproken heeft voor de Verenigde Naties LIJKT RECHT MAAR ZAL UITEINDELIJK VALS BLIJKEN.
  DE TWEE AANGEHAALDE HOOFDSTUKKEN UIT DEUTERONOMIUM ZIJN RECHT, maar in eigen kracht verliest ieder mens.
  ALLEEN IN JESHUA OVERWINNING. SAMEN LOSSEN WIJ NIETS OP.
  YOM-KIPPUR. GROTE VERZOENDAG IS VOLBRACHT OP HET KRUISHOUT VAN GOLGOTHA DOOR JESHUA-MESSIAS.
  WIJ HEBBEN ISRAËL LIEF ZOALS JHWH ZE OOK LIEF HEEFT.

 5. Marjo zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2023 om 11:31

  Beste allen,

  Zoals zo vaak het geval is, mag ik hier weer bemoedigende woorden lezen die (voor mij) troost en waarheid bevatten.
  En weer precies op het moment dat ik me zo diep en donker weggezakt weet.
  Daarna als eerste de altijd zo open en kwetsbare woorden van San… waarvoor mijn dank!
  Dat Gods Woord het eerste en laatste woord zal zijn dat we zullen lezen elke dag, dat wens ik mezelf en u toe.
  Dat we in onze meest diepe en donkere dagen en eveneens op de toppen van onze vreugde (uit)dragers van Zijn Liefde zullen mogen zijn.

  Marjo

 6. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 24 september 2023 om 15:38

  Dat is een hele mooie tekst dat de Here Jezus altijd bij en met mij/ons is. Dank je wel voor de uitleg.

 7. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 25 september 2023 om 4:34

  Dan wordt het steeds groter wonder!! Ik voor u, want dan draait alles om Hem! Want dan kan het niet anders: ons eigen ik gaat eraan. Hij, de Schoonste van alle mensenkinderen, zo een is mijn Liefste. Buiten Hem geen leven, maar een eeuwig omkomen. Daarom: onderzoek, want het komt er op aan dat we in Christus geborgen mogen zijn. Kom Heere Jezus, ja kom. En zij komen aan door het Goddelijk licht geleid! Houd aan, Grijp moed, want hoe spoedig kan het zijn. Het Leven vliegt voorbij en dan zal het eeuwigheid zijn. In Christus geborgen zijn, altijd bij Hem te zijn. Amen, ja Amen.

 8. avda zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 september 2023 om 19:01

  Dirk, dankjewel voor: je weektekst Psalm 31:25. Door meer werk en drukte tobde ik over mijn hart dat het precies maar net aankon. Toen las ik je mail en de psalm stelde mij dus helemaal gerust: ik doe gewoon voort en de Heer zal mijn hart ondersteunen en indien ziek: ik verwacht de Heer, dus genezing… AMEN! Gods Woord is Waarheid!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden