Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Leven onder de schaduw van Zijn vleugels, in Zijn veilige schuilplaats (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2023, 8:56 door Dirk A A

We maken het allemaal wel eens mee. Crisissituaties in ons leven. Dat we niet meer weten hoe het moet. In je persoonlijke situatie. Het leven doet pijn. Door ziekte, het sterven van een geliefde, een crisis in je huwelijk of je relatie, onenigheid in de familie, spanningen op je werk, strijd in de kerk, een dreigende financiële situatie, psychische problemen… En je roept het misschien wel uit: ‘Heere God, grijp in, help me, ik red het niet meer…’ Hoe bevrijdend is dan, als je de Heere mag kennen, Psalm 91. Velen hebben dat al mogen ervaren, ook Mozes, vrijwel zeker de dichter van deze psalm. ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige’ (vers 1).

Wat een troostrijke woorden zijn dit! Ik hoop en bid dat u dit kent uit ervaring, schuilen bij de Heere, als alles op je afkomt, overnachten in de schaduw van de Almachtige, als tranen misschien wel uit je ogen stromen in de nacht.

Het woord zitten – is gezeten, vers 1 – betekent letterlijk zoiets als wonen. Wonen in de schuilplaats, de beschutting van de Allerhoogste, overnachten – of verblijven – in de schaduw van de Almachtige.

Schuilplaats wijst op ‘de geheime veilige plek’ bij de Heere. Daar mogen we wonen en blijven. Daar mogen we heenvluchten, voor veiligheid en bescherming.
Het is als het ware: ‘Leven in God’. Deuteronomium 33:26 en 27 spreken hier ook over, eveneens woorden van Mozes:

26. Niemand is er als God, Jesjurun!
Hij rijdt op de hemel om u te helpen,
en in Zijn majesteit op de wolken.
27. De eeuwige God is voor u een woning,
en onder u zijn eeuwige armen.

Ter verduidelijking: met Jesjurun in vers 26 wordt het volk Israel bedoeld. In dat woord klinkt iets door van Gods genegenheid voor Zijn volk.
Vers 27 zegt dat de eeuwige God voor ons een woning, een toevluchtsoord is, hetzelfde woord als in Psalm 91:1. God biedt niet alleen een veilige woning, Hij is de veilige woning. Hij bedekt ons met Zijn vleugels (Psalm 91:4), en daaronder bevinden zich Zijn eeuwige armen (Deuteronomium 33:27). Bij Hem zijn we volkomen veilig.

Bij de Heere zijn we veilig en geborgen, in leven en sterven. Als de stormen in de wereld en om ons heen woeden, mogen we schuilen bij Hem. Hij is Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op Wie ik vertrouw (vers 2).
Hij wordt hier genoemd de Allerhoogste, de Almachtige, de HEERE (Jahweh) en God. Op Hem kunnen we aan, Hij wil ons overdekken, beschermen met Zijn vleugels, ook – misschien wel juist – in tijden van crisis.  

Hoewel Psalm 91 de dichter niet vermeldt, is het aannemelijk dat ook deze Psalm van Mozes is, evenals Psalm 90, waarin zijn naam wel wordt vermeld: ‘Een gebed van Mozes, de man Gods’ (vers 1).
Het begin van Psalm 90 lijkt veel het begin van Psalm 91.
Psalm 90:1 zet in met de woorden: ‘Heere, U bent ons een toevlucht geweest, van generatie op generatie.’
Psalm 91:2 zegt: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw.’

We mogen leren om te wonen in deze schuilplaats bij God. ‘Heere, Ik kom bij U, ik wil bij U blijven, altijd, in Uw nabijheid en in Uw tegenwoordigheid. Bij U schuil ik, als de stormen van het leven over me heen gaan, maar ook als ik Uw zegen mag ervaren, met dankbaarheid. Ik wil rusten onder Uw vleugels, gedragen door Uw eeuwige armen.’

Op deze plek bij de Heere mogen we uitademen en tot rust komen, in een wereld die vaak stress en onrust veroorzaakt.
Vers 9 van Psalm 91 geeft aan dat dit een keuze van ons vraagt, om te belijden en te erkennen: ‘U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.’

Dit is: ons vertrouwen op de Heere Jezus stellen. Op Hem, Die, als we Hem mogen kennen, ons gekocht en betaald heeft met Zijn bloed.
Op Hem, Die heeft gezegd:
‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
En als ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Johannes 14:2 en 3).

Veertig jaar trok het volk Israel door de woestijn. Ze woonden in tenten, maar hadden nog geen vaste en permanente verblijfplaats. Toch wijzen de geciteerde woorden van Mozes in Deuteronomium 33 erop dat God Zijn volk uitnodigde hun rust in Hem te zoeken en te vinden. Hun verlangen naar een veilige woning wilde Hij gebruiken om hen dichter bij Hem te brengen.

In de onveiligheid van de woestijn, in de wildernis, klonk de lokroep van God om te komen in Zijn veilige woning. Net zo wijst de Heere door deze woorden in Psalm 91 ons de weg om beschutting, veiligheid en bescherming bij Hem te zoeken en te vinden.

De Heere wil ons dit leren. En wacht er niet mee tot een echte crisissituatie, een hevige storm in uw leven. Leer te wonen, te leven, te verblijven in Hem, in Zijn schuilplaats. Zodat u weet waar u moet zijn.

Het doet misschien pijn om deze weg te gaan, we moeten alles loslaten en in Zijn hand geven. ‘Heere, ik weet het niet meer, ik heb er een puinhoop van gemaakt, ik ben wanhopig, ik neem met vreze en beven de toevlucht tot U. Maar wie tot Hem komt, zal Hij nooit te deur wijzen.
Bij Hem is er een veilig onderdak, zijn we nooit dakloos. We mogen bij Hem verblijven, en Hij in ons. Is het geen wonder?

In Johannes 17 bidt de Heere Jezus tot Zijn Vader, in het wondermooie Hogepriesterlijke gebed, in vers 21: ‘…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn…’
In Hem zijn we veilig en geborgen. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Laat je dragen door Hem, om getroost te kunnen leven een eenmaal zalig te sterven, of Hem te ontmoeten bij Zijn komst.

Leven onder de schaduw van Zijn vleugels geeft geborgenheid, Zijn geborgenheid; vrede, Zijn vrede; genade, Zijn genade; vergeving, Zijn vergeving.
Als mensen je afwijzen, je bedreigen, als er nood is in je leven, vlucht naar Hem toe, in Zijn Schuilplaats. Vul je met Zijn woorden, laat je vervullen met Zijn Geest.
‘Heere, naar wie zouden we heengaan, U hebt woorden van eeuwig leven’ (Johannes 6:68).

Dirk van Genderen


9 Reacties

 1. johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2023 om 4:46

  Beste Dirk. Prachtig!
  Dit is het ware leven!

 2. Esther zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2023 om 10:05

  Wat bemoedigend
  Woorden in de steeds donkere tijd waar openheid over het christelijk geloof praten steeds moeilijker wordt en ook nu Israël aangevallen wordt en je dit zelfs met mede gelovige niet kan delen omdat zij het jammer genoeg anders zien. Dus ben ik woordelijk stiller maar van binnen blijvend bidden.

 3. Annet Kuiper zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2023 om 12:54

  Amen! Zoals in dat oude poëzie versje: zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft, die heeft genoeg.

 4. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2023 om 12:59

  Schuilen bij de allerhoogste. Dat is onze troost en hoop. Dat bid ik ook voor Israël. God zal zelf voor Zijn volk strijden. En Hij is een schuilplaats voor ieder die gelooft.

 5. Janny hirring zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2023 om 13:19

  Shalom
  Gisteravond ben ik gaan rusten na een dag Israëlische tv kijken.
  Ik vond het afschuwelijk, wat ze aanrichten.
  Hoe nu verder? Een speciaal team zou het moeten oplossen zei Ankie die verslag gaf van het gebeuren tot vanmiddag.
  Ze kunnen toch niet bommen gooien als je landgenoten in die tunnels zitten.

  Toen ik gisteravond dus ging liggen om te gaan bidden voor deze situatie bemerkte ik eerst bij mijzelf dat ik de situatie te groot vond om ervoor te bidden.
  Ik bad tot de Vader dat Hij mij tegemoet moet komen.
  Door de Heilige Geest en dat werd gedaan.
  Ik kreeg een beeld van de Heer der Legerscharen en dat Hij een God van genade is.
  Wij mensen kijken er tegen aan van onze kant, en inderdaad dan is het te groot.
  Maar als we weten dat Hij de machtige God is, de Heer der legerscharen.
  Dan komt het goed.
  Hartelijke groet
  Janny horring

 6. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2023 om 15:13

  Na 50 jaar en 1 dag weer een oorlog die uitbreekt op een feestdag. Loofhuttenfeest is voorbij en de 8e dag staat in de vreugde van het ontvangen van de Thora en de nieuwe cyclus. Opnieuw is er sprake van geweld en weer moeten wij Joden terugslaan. Onbegrijpelijk is dat uitbundig gedemonstreerd is in Amsterdam met palestijnse vlaggen. Het is niet te hopen dat christen-sympathisanten zich daarbij hebben aangesloten. Zij laden met dat gedrag de vloek op zich die de Eeuwige aan vader Avraham voorhoudt. Ik zal zegenen wie jou zegenen en Ik zal vervloeken die jou vervloeken.

  De tweedeling wordt steeds zichtbaarder en het zal er wel weer op uit lopen dat, wanneer Israël aan de overwinnende hand is, enkele kerken oproepen om de strijd vooral te staken. Vrome praatjes die er in gaan als zoete koek en ten diepste een veroordeling van Israël zijn. Waar blijft de gerechtigheid dan? Moet dan alles sanctieloos zijn als Israël zich verdedigt?

  Ondanks alles wordt de vreugde van het ontvangen van de Thora gewoon gevierd in Israël. Wel minder uitbundig als voorgaande jaren. Het gaat gewoon door. Hierin zal de vijand ons niet verslaan. Dat er verdriet en lege plaatsen zijn ontstaan aan beide zijden is al triest genoeg. Opgehitst door vreemde mogendheden wordt “het samenraapsel uit diverse omliggende landen” de pionnen en bestempeld als “opgeofferde slachtoffers”.

  Een slotverklaring van de VN zal beïnvloed worden vanwege de overheersende moslimlanden richting Israël. Oeps, ook die veroordeling valt onder de vloek die de Eeuwige zal doen neerdalen op die volkeren. Waar staan de kerken? Je bent voor of tegen. Neutraal bestaat er niet. Neutraliteit is geen verontschuldiging tegenover de Eeuwige. Helaas komt dat maar al te vaak voor. En het verhaal: ja maar Israël onderdrukt ook de vreemdeling klopt niet altijd. Het is juist de vreemdeling die de gastheer beledigt omdat die zich niet wil gedragen. De pijlen zijn nu nog gericht op Israël maar zullen ook op christenen afgevuurd worden.

  Simchat Thora: vreugde van de wet.

  Onvrede voor de wetteloze.

 7. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2023 om 19:30

  Die schuilplaats bid ik Israël ook toe nu ze in grote nood zijn, en zeker ook de mensen die zijn ontvoerd.
  Wat vreselijk bij de gedachte alleen al. Her, ontfermt U zich over hen en bevrijd ze alstublieft!!!

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 8 oktober 2023 om 21:27

  Op meerdere plaatsen lees ik in mijn bijbel van een listige aanval op Israel, in de eindtijd. Ook geeft Joel 3 meerdere uitleg, nu weten we nooit of dit heden of later in vervulling gaat. Wel zijn er enige overeenkomsten met vandaag, al verwacht ik persoonlijk dat dit slechts een voorvervulling is en dat Israel als ze zich van deze krijg hersteld hebben, weer in slaap valt en dat dan het eindgericht over de volken plaatsvindt en dat dan Israel 7 maanden nodig heeft om deze mensenmassa netjes te begraven.

 9. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 9 oktober 2023 om 6:49

  Hij komt, Hij komt de aarde richten. Zijn voortekenen voor de wederkomst zien we, we moeten allemaal bereid zijn, dat ze de Messias, de Heere Jezus mogen aanbidden, aanroepen, het volk van Israël, en voor ons allemaal. Want Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen! Gebed: Heere, help.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden