Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De strijd om Gaza (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2023, 11:22 door Dirk A A

In juli 2005 schreef ik onderstaand commentaar, met als titel ‘De strijd om Gaza’ voor Visie, over de ontruiming van Gaza door Israel. Daar ligt de kiem van het huidige conflict. Israel trok zich volledig terug uit Gaza. Israel had er bloeiende bedrijven, waar ook veel Palestijnen (in werkelijkheid Arabieren, dvg) werkten en de kost verdienden. Israel zorgde voor infrastructuur, gezondheidszorg en nog heel veel meer. Vanaf toen moesten de achterblijvende Palestijnen alles zelf gaan regelen, organiseren en opbouwen. Bij de verkiezingen een jaar later greep Hamas de macht en veranderde het gebied in een dictatuur. Van het ontwikkelen van het gebied kwam nauwelijks iets terecht.

55.000 Israëlische militairen staan klaar (augustus 2005) om de Joodse nederzettingen in Gaza, waar ‘slechts’ 8000 landgenoten wonen, te ontruimen. Duizenden, misschien wel tienduizenden Amerikaanse militairen zijn stand-by in een grote legerbasis, die de afgelopen jaren in stilte in Israël is gebouwd.

De Joodse mensen in Gaza zijn moe van de spanning. Velen bidden voortdurend, lezen Psalmen, krijgen onderwijs in de synagoge en verwachten nog steeds een ingrijpen van God om de ontruiming te voorkomen.

De meningen over de op handen zijnde ontruiming lopen zeer uiteen. Ook onder christenen. Sommigen prijzen premier Sharon voor zijn moed en hebben goede hoop dat de ontruiming vrede zal brengen.
Anderen stellen dat God de ontruiming niet zal laten plaatsvinden. Hij brengt Zijn volk terug in hun eigen land en zal niet toestaan dat ze daar weer uit verdreven worden. En stel dat het wel gebeurt, dan zal Gods toorn rusten op de volken die Israël hebben gedwongen tot deze stap.

Kunnen we op grond van Gods Woord zeggen dat de ontruiming tegen Zijn wil ingaat? In het bijbelboek Jozua (o.a. 15:47) wordt Gaza toebedeeld aan de stam van Juda. In Jesaja 62 klinkt de duidelijke belofte dat er een moment komt waarna het land nooit meer in handen van anderen komt. Ook Amos 9 en Jeremia 24 spreken over een nooit meer uitgerukt worden uit de grond die de Heere Zijn volk heeft gegeven. En Sefanja 2 heeft het over een overblijfsel aan wie het gebied van de kust, Gaza, ten deel zal vallen.

Trouwens, op grond van de eerste verzen van Sefanja 2 zou je ook kunnen zeggen dat de ontruiming wel plaats kan vinden en dat Gaza (tijdelijk weer) een woestenij gaat worden (wat het ooit ook al was). Zacharia 9:1-8 zegt iets dergelijks. Heel concreet wordt daar gesproken over bloed en gruwelen. Een treffend beeld van de huidige situatie met de voortdurende aanslagen op de Joodse nederzettingen in dat gebied.
Door sommigen wordt ook Leviticus 18 genoemd, en dan speciaal de verzen 21 tot 28, waarin wordt gesteld dat de (seksuele) zonden van het volk zo groot kunnen zijn, dat het land het volk zal uitspuwen.

Wereldwijd komen gelovigen in bidstonden bijeen om Gods aangezicht te zoeken in de hoop en de verwachting dat Hij de plannen van Sharon zal verijdelen. Ze pleiten daarbij op Zijn beloften aan het Joodse volk. De beloften die spreken over de terugkeer in het laatste van de dagen en de belofte dat Hij Zijn Geest over hen uit zal storten, zodat ze een nieuw hart en een nieuwe geest zullen ontvangen (Ezechiël 36 en 37).

Laten we de Heere bidden dat Hij Zich over Zijn volk zal ontfermen, Zijn beloften zal vervullen en Zijn Geest over het volk zal uitstorten. Laten we bidden dat, als de ontruiming wel doorgaat, er geen bloed zal vloeien. Laat het ook ons gebed zijn dat dwars door deze crisissituatie heen het volk open komt te staan voor God en de Messias.

Het lijkt mij verre van reëel te verwachten dat een ontruiming gevolgd zal worden door vrede tussen Israël en de Palestijnen. Ik geloof dat de Bijbel laat zien dat Israël verder in het nauw zal komen. Het volk zal nog meer met de rug tegen de muur komen te staan.
Recente uitspraken van diverse Palestijnse leiders liegen er niet om. Gaza is een stapje in de goede richting op weg naar de totale vernietiging van de Joodse staat. De premier van het Palestijnse parlement, Qurei, zei onlangs: ‘Eerst Gush Katif, dan Samaria, dan Jeruzalem en dan de rest’. Maar er komt een moment – en misschien is het dichterbij dan wij verwachten – dat de Here uit zal trekken en voor Zijn volk zal strijden (Zacharia 14).’

Tot zover dit commentaar uit 2005. De terugtrekking uit Gaza in 2005 heeft geen vrede gebracht. De top van de terreurorganisatie Hamas geeft duidelijk aan dat de verdrijving van het volk uit Israel en de vestiging van een Palestijnse staat van de zee tot de rivier, van de Middellandse Zee tot de Jordaan.

Israel zal spijt hebben van deze terugtrekking in 2005. Het Israëlische leger staat klaar om opnieuw Gaza binnen te trekken, om Hamas uit te schakelen en het tunnelnetwerk te vernietigen. Het zal niet lang meer duren voordat de wereld met de beschuldigende vinger naar Israel zal wijzen, vanwege het in hun ogen te harde optreden tegen de Palestijnen. Toch moet er gerechtigheid geschieden. Laten wij Israel, het Joodse volk in gebed bij de Heere brengen en Hem bidden om troost, bescherming en wijsheid. Dat ook zij tot Hem zullen gaan roepen vanuit hun nood. ‘Heere, openbaar Uzelf aan hen, als de machtige van Israel, als hun Messias.

Dirk van Genderen

7 Reacties

 1. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2023 om 22:09

  Beste Dirk, het wijzen is al begonnen toen de eerste burgerslachtoffers vielen (aan joodse kant), ze kunnen het ook nooit goed doen. De wereld zal zich tegen hen keren. Ik las Jeremia 7 vandaag.

  23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.

  Geldt voor ons in zekere zin ook, maar mijn gebed is dat zij zullen gaan vertrouwen op de Heer, er is geen betere bondgenoot die volledig trouw is.

 2. Gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023 om 18:23

  De VN en meerdere organisaties laten nu al doorschemeren dat Israël fout zit, het duurt niet lang of zij zijn de hoofdschuldigen.
  Altijd hebben zij het gedaan, hoe gruwelijk ze ook belaagd worden.
  Zeker zullen er ook heel veel Palestijnen dit vreselijk vinden.
  Ze worden misleid en gebruikt door Hamas.

 3. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023 om 21:21

  Het is opmerkelijk waartoe antisemitisme leidt. Zo herinner ik me de Kristallnacht, een explosie van Israelhaat in West-Europa, en dan nu deze moordochtend in Zuid-Israel. Toen waren Israel en wij aan de goden overgeleverd, met 50 miljoen doden tot gevolg. Vier jaar lang hebben de geallieerden Duitsland plat gebombardeerd, waarna een invasie en een één jaar durend grondoffensief met meer dan 1 miljoen dode geallieerde jonge soldaten, waarna God de overwinning gaf. Laten we God bidden dat Hij Zijn volk, naar Zijn belofte, spoedig uitredding geeft. Zodat ze in gerustheid Hem mogen dienen!

 4. jj koppe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023 om 22:34

  Laat het ook ons gebed zijn dat Israël zó reageert dat de HEERE niet onteerd maar geëerd wordt.
  Ja, dat de HEERE Zelf ingrijpt opdat zowel Israël, maar ook de vijand zal zien dat de HEERE God is.

  Ja, dat het ook de tijd mag worden dat Israël de Messias mag gaan zien. Als gekomen en Die wederkomen zal.

 5. rob zegt:
  Geplaatst op zondag 15 oktober 2023 om 17:07

  De tekst van Sefanja 2 gaat niet op, die is namelijk al ver in het verleden vervuld.

 6. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 16 oktober 2023 om 7:20

  Dat in deze zeer grote nood ze gaan roepen tot God, en Hem mogen zien als De Messias, ook hun Zaligmaker. Laten we bidden voor hen en ons allemaal.

 7. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 oktober 2023 om 10:54

  Sjalom Dirk,

  De door jou aangehaalde tekst in Zefanja is nog steeds van toepassing. De reactie van Rob is dus niet correct. Bouwvallen zijn het en geïmproviseerde onderkomens voor hen die zich daar bevinden. Ook de luxe huizen van de Hamas zullen tot een puinhoop worden. Maar er staat nog wat in Zefanja: uitgegraven putten vergelijk ik direct met de tunnels die door de “zogenaamde herders” zijn aangelegd.

  Het zijn geen herders die het goede zoeken voor de bevolking maar ordinaire moordenaars die niets geven om de bevolking. Ook de EU is schuldig aan de hetze tegenover Israël door het subsidiëren van schoolboekjes waarin de jonge kinderen les krijgen in Jodenhaat.

  Heel veel profetieën hebben dubbele lagen en passen in ieder tijdsbestek.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden