Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Spaar HEERE Uw volk Israel’ (10 reacties)

Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023, 11:59 door Dirk A A

Beste mensen,

In de Nieuwsbrief van vorige week riep ik u dringend op tot gebed voor Israel. Toen ik dat schreef, kwamen net de eerste berichten binnen van aanvallen van Hamas-terroristen op Israel. In de dagen daarna werd de omvang van de gruwelijke massamoord steeds duidelijker.
Er zijn geen woorden voor om te beschrijven wat de terroristen van Hamas in Israel hebben aangericht. Beestachtig, luguber. Meer dan 1300 doden. Afgeslacht. Uitgemoord. Onthoofd. Verbrand. Baby’s, Holocaust-overlevenden, kinderen, jongeren, moeders, zwangere vrouwen, van wie één open werd gesneden, vaders, opa’s, oma’s. Groot is de verslagenheid, het verdriet, de woede ook.


Vuur en rook boven Gaza na luchtaanvallen van Israel op stellingen van terreurorganisatie Hamas. (Atia Mohammed/FLASH90)

Vorige week riep ik u dringend op tot gebed. Dat doe ik opnieuw. Arabieren zijn niet de vijand van Israel, maar wel iedereen die Israel wil vernietigen, nu specifiek de terreurorganisatie Hamas en Hezbollah en de islamitische republiek Iran. Gaza meldt inmiddels meer dan 2000 doden. Het is onbekend hoeveel van hen Hamas-terroristen zijn.
Een rabbijn zei eens tegen christenen: ‘Jullie gebed is onze echte IDF (het Israëlische leger).’
Ik voeg deze week wel iets toe aan de oproep tot gebed. Ik voel me gedrongen dit met u te delen. Namelijk een oproep tot verootmoediging. Daarover leest u in verderop in deze Nieuwsbrief. Eerst iets anders.

Bidstonden voor Israel; donderdagavond 19 oktober in BurenAfgelopen week hadden we een bidstond voor Israel in Renswoude. Aanstaande donderdag, 19 oktober, bent u hartelijk uitgenodigd om in het Betuwse Buren te komen bidden voor Israel. Juist nu is dit dringend noodzakelijk. Kom en breng anderen mee.

Adres: Christelijke zorgboerderij Benaja, Erichemsekade 12a, Buren
Tijd: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Wel een extra vraag: Corine en Jan de Goei, die hun ruimte beschikbaar stellen, vragen of er een paar mensen zijn die iets eerder willen komen, vanaf 19.00 uur, om mee te helpen om het zaaltje in orde te maken en koffie en thee te zetten en uit te delen en die na afloop ook te helpen met opruimen. U kunt dat aan mij melden, dan geef ik het aan hen door (info@dirkvangenderen.nl) Alvast heel hartelijk dank.

Om alvast te noteren:

* Bidstond in Den Haag op donderdagavond 26 oktober D.V.
Adres: Abdis Eustachiastraat 13; aanvang 20.00 uur.
* Bidstond in Lelystad op donderdagavond 2 november D.V.
Adres: Meerkoetenweg 18, aanvang 20.00 uur.

Graag spoor ik u aan om ook zelf initiatieven te nemen om met medegelovigen bij elkaar te komen om samen te bidden, gewoon in huiskamers, of met uw kerk of gemeente. De situatie is zo ernstig, zo kritiek. Bid voor Israel, het Joodse volk, de soldaten, de Palestijnen, om vrede voor Jeruzalem, om een terugkeer tot God en ook voor de Joden in Nederland en elders in de wereld.

Het Midden-Oosten

* Dansen om een boeddhabeeld
Op tv of internet of in de krant hebt u wellicht gelezen, gehoord en gezien over dat festival dichtbij de grens met Gaza, waar een groot event plaatsvond en waar Hamas-terroristen 260 jongeren op wrede wijze vermoordden.
Wat voor festival was dat, waar ook zoveel buitenlandse jongeren op af kwamen? Ik hoorde erover op de bidstond en Renswoude, afgelopen woensdag.

Het dagblad Trouw schrijft erover: ‘Het dansfeest had eerder een hedonistisch dan een religieus karakter, met slogans als ‘vrije liefde’, op een terrein met een groot boeddhabeeld. Veel van de gasten die hier op elektronische klanken dansten, waren sexy geklede hipsters.’

En Yaïr Strijker meldt vanuit Israel: ‘Er werd gedanst om boeddhabeelden heen, zoals ooit het volk Israel danste om het gouden kalf.’

* Verootmoediging
Ik vond het heftig dit te horen, dit te lezen. Laten we dit in gebed bij de Heere brengen. Nadrukkelijk wil ik hier wijzen op de noodzaak van verootmoediging. Israel, het land van God, is verontreinigd. Door de zonden van het volk. God wil het volk reinigen, en ook het land. Nu het volk verbijsterd is door de gruwelijke aanslagen en velen zich afvragen waarom het leger en de inlichtingendiensten dit niet zagen aankomen, schudt Israel op z’n grondvesten. Het gevoel van veiligheid is weggevallen.

De schok is enorm. Kan het volk nog vertrouwen op het almachtige leger, op de betrouwbare inlichtingendiensten, die elke dreiging het hoofd kunnen bieden? Nee, klinkt nu het geschokte antwoord.
Ik bid dat het Joodse volk zal gaan beseffen dat er Iemand anders is bij Wie ze moeten zijn, de God van Israel. Dat ze tot Hem gaan roepen om bescherming, om redding, om uitkomst. We mogen bidden dat de Heere Zich aan hen zal openbaren als de Messias, Die hen wil redden.

Wie de Bijbel kent, weet dat God dan altijd de weg wijst van verootmoediging, belijdenis van zonde en schuld en van bekering.
Er werd al verwezen naar de geschiedenis van het gouden kalf uit Exodus 32. Als Mozes bij de Heere op de berg Horeb is en van Hem de Tien Woorden, de tien geboden ontvangt, geschreven door de Heere Zelf op de twee stenen tafelen, gaat het onderaan de berg gruwelijk mis. Aäron maakt voor hen een gouden kalf, hun god, om zich daarvoor neer te buigen en het te aanbidden.

God dreigt het volk te vernietigen, maar Mozes stapt naar voren en bidt voor het volk en voor Aäron, door zich te verootmoedigen en de Heere te smeken hen te sparen (Deuteronomium 9).
De rechtvaardige Mozes gaat op de knieën voor Aäron en voor het volk. Laten ook wij op de knieën gaan om de Heere te smeken Zijn volk te sparen, hen te troosten en hun zonden te vergeven.

* Als Daniël…
De Heere verlangt ernaar dat Zijn volk en ook Zijn land heilig en rein zal worden. De dag gaat komen dat de Heere rein water over hen zal sprenkelen en zij zullen rein worden (Ezechiël 36:25).

Laten we bidden om Daniëls in Israel en ook onder ons om tot de Heere te gaan met de belijdenis: ‘Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.
Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen.
Bij U, Heere, is gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht…
…heel Israel heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd.
Heere, luister, Heere, vergeef, sla er acht op en doe het, wacht niet langer, omwille van Uzelf, mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen.’ (Daniël 9:4, 5, 7a, 11, 19)

* Als Aäron, als Hur…
In Exodus 17 lezen we over de strijd tussen Israel en Amalek. Het leger van Amalek had Israel op z’n zwakste plaats aangevallen, in de achterhoede, de zwakken, terwijl het volk moe en uitgeput was. En Amalek vreesde God niet, zegt Deuteronomium 25:18.
Jozua krijgt van Mozes de opdracht een leger te formeren en de strijd aan te gaan met Amalek. Hij zal zelf de berg opgaan, met de staf van God in zijn hand. De staf waardoor God Zijn wonderen deed in Egypte, om het volk uit de slavernij te bevrijden. De staf omhoog gericht, als een erkenning in de strijd volledig afhankelijk te zijn van de God van Israel. De staf ook om het volk op de Heere te wijzen.

Mozes gaat de berg op, Aäron en Hur begeleiden hem. Wanneer Mozes zijn hand met de staf van God omhoog houdt, is Israel sterker, als zijn armen moe worden en naar beneden zakken, is Amalek weer sterker.
Aäron en Hur zien het. Ze zorgen dat Mozes op een steen kan gaan zitten en zij ondersteunen zijn armen, zodat zijn handen onbeweeglijk omhoog gericht blijven, met de staf van God gericht naar de hemel. Zo behaalt Israel de overwinning, met Gods hulp.

Mozes en Aäron ondersteunden Mozes. Wat een sprekende boodschap. Laten wij zo Israel ondersteunen in hun strijd, praktisch, maar ook biddend. Bid om de vrede voor Jeruzalem.

* Als Issaschar…
1 Kronieken 12:32 zegt – ‘…de nakomelingen van Issaschar, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israel moest doen…’
Het mag ons gebed wel zijn de leiders van Israel, in de politiek, het leger en de inlichtingendiensten, de tijden zullen kennen en weten wat er gedaan moet worden. De regering Netanyahu sliep, stond niet op de wachtpost ter bescherming van het volk (Habakuk 2:1). Ze werden afgeleid door de interne verdeeldheid, ook veel troepen bevonden zich op de Westelijke Jordaanoever om daar bescherming te bieden, terwijl veel militairen vrij hadden vanwege het Loofhuttenfeest.

Een treffende illustratie. Een Israëlische militair beschermt de baby en neemt plaats voor de kinderwagen om de baby te beschermen, de Palestijnse terrorist gebruikt de baby als schild en kruipt weg achter de kinderwagen. (Beeld: Jerusalem Post)

Bij de actie tegen Hamas in Gaza zal de wereld buitengewoon kritisch meekijken. Daarom is het belangrijk dat Israel inzet op het sparen van onschuldige inwoners van Gaza en op mogelijkheden om daar hulp te blijven verlenen. Dat is allemaal buitengewoon ingewikkeld, omdat Hamas de inwoners van Gaza en de gijzelaars als menselijk schild gebruikt. De terroristen van Hamas bevinden zich gewoon in de woonwijken, in en onder scholen, ziekenhuizen. Het is bijna onmogelijk hen te raken zonder dat ook onschuldige burgers worden geraakt. Daarom roept Israel nu ook de inwoners van Gaza op het noorden van het gebied te verlaten, om hun levens te kunnen sparen.

* Groeiende spanningen in de wereld
Wereldwijd lopen de spanningen op tussen voor- en tegenstanders van Israel en Palestijnen. Dat zie je in de politiek, dat zie je op straat. Op Urk, waar veel inwoners Israelvlaggen hadden opgehangen om het Joodse volk te steunen, werden in de nacht tientallen van deze vlaggen verwijderd, vertrapt en verbrand.

Na afloop van de massale en waardige steunmanifestatie voor Israel op de Dam in Amsterdam, afgelopen donderdag, kwamen tegenstanders in actie met walgelijke acties. Ze vertrapten de bloemen die waren neergelegd in de vorm van een Davidsster.

In de gemeenteraad van Rotterdam, waar een motie van de CU was ingediend waarin werd uitgesproken dat Rotterdamse steunbetuiging aan de massamoord op honderden onschuldige burgers op zaterdag 7 oktober walgelijk en moreel verwerpelijk is en dat Jodenhaat in Rotterdamse straten geen plek heeft, verlieten voor de stemming een aantal fracties de zaal, namelijk PvdA, GroenLinks, D66, Volt, 50Plus, SP en PvdD. Wat een schande!

Dit hoeft ons echter ook niet te verbazen. De volken zullen zich tegen Israel keren, zegt de profeet Zacharia. Na een kort – en belangrijk – moment van steun in de eerste dagen zie je nu veel regeringen al kritischer worden op Israel. Meeleven met Israel, maar zodra Israel in de ogen van de wereld te hard optreedt tegen de Palestijnen, moet Israel het weer ontgelden.

* Gerechtigheid
Er moet gerechtigheid geschieden. Daarin past toch het verwijderen van de terreurorganisatie Hamas uit Gaza. Als Israel dat niet doet, zal Hamas de wapens opnieuw opnemen tegen Israel. Hun doel is immers helder: Israel wegvagen van de aardbodem en de vestiging van een Palestijnse staat van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan en als het even kan wereldwijd.

Ook de terreurorganisatie Hezbollah in Zuid-Libanon heeft aangegeven klaar te staan om zich ook in de strijd te mengen. Dat is een enorme extra bedreiging voor Israel, Hezbollah heeft zeker 150.000 raketten gericht staan op Israel. Ook Iran zegt klaar te staan voor actie tegen Israel en ook Rusland stelt zich hard op tegen Israel. Ezechiël 38 en 39 komen mij in gedachten, waar allerlei landen worden genoemd, die op zullen trekken tegen Israel. Van dat bondgenootschap maakt zeker Iran deel uit en wellicht ook Rusland.

* Mobilisatie
Hoe verschrikkelijk de situatie nu ook is, de toekomst van Israel is vol van hoop, hoewel er nu nog veel lijden is en er misschien nog wel meer lijden over Israel komt. Ooit hoorde ik een bekende Israel-spreker beweren dat Israel de meest veilige plaats is om te wonen. Ooit wel ja, als de Messias, Jeshua, de Heere Jezus gekomen is, maar nu helaas nog niet.

In Israel vindt momenteel een buitengewoon grote mobilisatie plaats. Om Israel te kunnen beschermen, van noord tot zuid en van oost tot west. En om Hamas weg te vagen.
Laat u ook mobiliseren. Sta op voor Israel. Ook als kerken en gemeenten. Roep het uit met Joel 2:17 – ‘Ontzie, spaar Uw volk, Heere.’

Bid voor Israel, voor de Messiasbelijdende gelovigen, bid ook voor de Arabische christenen en voor de Arabieren die niets met Hamas te maken willen hebben.

We spreken het de Heere Jezus na: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde’ (Mattheus 6:9 en 10).

Weektekst
Als weektekst geef ik u mee Psalm 122:6.
Bid om vrede voor Jeruzelem.

Een nieuwe week
Voor de nieuwe week wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Vertrouw op de Heere Jezus met heel uw hart, zie op Hem, dan gaat Hij met u mee en zorgt Hij voor u, in blijde dagen, maar ook als het leven moeilijk en zwaar is.

Shalom!
Dirk van Genderen
(Voor één keer plaats ik de wekelijkse Nieuwsbrief op de website. Het is de Nieuwsbrief die abonnees wekelijks gratis ontvangen. Aanmelding voor de Nieuwsbrief kan door mij een mail te sturen: info@dirkvangenderen.nl)

10 Reacties

 1. Gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023 om 18:06

  Beste Dirk.

  Het verbaast mij ook niet dat deze partijen de zaal verlieten, dit geeft de geestelijke armoede van Nederland weer.
  Laten we hopen dat ook deze mensen van dit soort partijen en denkwijze Jezus mogen gaan zien !

 2. Benny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023 om 22:28

  Beste Dirk
  Ja ik ben 73 en zie dat er in de jaren, zover ik weet minstens 7 kerken gesloopt zijn in Rotterdam, waar ik woon en diverse kerken werden een moskee. Ik woon ten noorden van de Maas, net buiten centrum, omgeving Blijdorp. Daar ‘gaat dan nog wel’, maar ten zuiden van de Maas is het vrijwel moslimgebied.
  Deze stad wordt ook wel eens islammerdam aan de Maas genoemd. Daarom verbaast het me niet dat er zoveel partijen de zaal verlieten. Op het stadhuis wapperde even de Israel-vlag, maar die werd gestreken, en in de plaats kwam de groen-witte vlag, de Rotterdamse te wapperen. Ik schaam me om Rotterdammer te zijn. Ik heb de liefde voor de Joden, dus Israel met de paplepel ingekregen door mijn ouders, maar die zagen dan ook de gruwelen van wat onze Joodse mensen aangedaan werd in de oorlog. Ik was 25 jaar oud en ging voor 3 weken naar Israel. Mijn vader was zo trots dat hij overal vertelde bij buren en overal: Mijn zoon gaat naar het land van God, zo ongeveer, met die woorden. Ik bid allang voor de vrede van Jeruzalem, wel met de aanvulling: ook voor Israel, en nu zeker met die gruweldaden.
  Dirk, ik zegen je en wens je Gods rijke zegen, maar ook de andere lezers.

 3. Jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023 om 23:30

  Hoi broer Dirk… Ik ben van 1946, gelukkig heb ik ook ouders gehad die liefde voor het Joodse volk hadden… we bidden elke dag voor Israël en voor de vrede voor Jerusalyem… en voor onze broeders en zusters in de Gazastrook… en voor de hamasstrijders dat de Heere tot hen gaat spreken… Ik wens hun allen Gods liefdevolle zegen toe, maar God van Abraham Izaäk en Jakob heeft alles in Zijn hand… Gods zegen voor jou en je gezin Dirk Shalom… Jantje

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023 om 23:57

  Wat een dilemma, en wat een verschrikking. Zowel voor de bevolking van Israël en het Palastijse volk. Het zal zo gaan als God het wil. En dit is nog maar het begin. Menselijkerwijs zouden we willen dat alles anders zou gaan. Mijn hart huilt als ik de beelden zie, zowel aan de Israëlische kant en Palestijnse kant. We zouden het graag zo anders zien. Dat er vrede was, en er in harmonie geleefd kan worden. Maar macht en kwaad overheersen de gewone burger, die niets liever wil als vrede.
  Jammer genoeg geldt dat voor de hele wereld. Ik ga er ook niet over oordelen, dit laat ik aan de Here over. Verdriet overheerst bij mijn gevoel, bewogenheid.

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 15 oktober 2023 om 9:45

  Het is in een oorlog altijd moeilijk te duiden wat waar is en niet waar. Maar uit de oorlog 40-45 weet ik nog als de mof een slag won, riepen ze ‘heil fuhrer’, maar als ze iets verloren riepen ze: dat is tegen het oorlogsrecht. Terwijl ze zelf de meest barbaarse methoden toepasten, was alles wat de geallieerden deden volgens hen tegen het oorlogsrecht. Waar hoor en zie ik dit heden weer gebeuren? Ja, toen de mof in de winter 44-45 heel de Randstad uithongerde, heeft niemand geroepen: dit is tegen het oorlogsrecht. Er was eten voldoende in de Randstad, maar de mof roofde alles voor zijn eigen bevolking. Daarom lieve mensen, blijf door dik en dun achter Israel staan.

 6. Ton Nuiten zegt:
  Geplaatst op maandag 16 oktober 2023 om 8:55

  Het gruwelijke bericht over veertig baby’s die er door Hamasstrijders in de kibboetz Kfar Aza, aan de zuidgrens met Gaza door onthoofding vermoord zijn, was afkomstig van de Israëlische zender i24News. De journaliste, Nicole Zedek van deze zender, maakte hier terwijl ze er ter plaatse verslag van deed, het eerst melding van. Dit nadat de kibboets door Israëlische militairen bevrijd was. Vlak daarna namen talloze media dit bericht over. En het was vnl. dit nieuws wat bij velen zoveel verontwaardiging opwekte.

  De bron van dit nieuws was een van de Israëlische commandanten die dit aan mevr. Zedek verteld had, de overige gruwelen die er door Hamas waren gepleegd, hoorde ze van soldaten daar. Van dit nieuws is echter geen bevestiging gegeven; tijdens navraag bij het Israëlische leger meldde de woordvoerder dat het leger dit niet kon bevestigen. President Joe Biden (die dit nieuws ook gehoord had) beweerde dat hij foto’s met de terroristen en hun slachtoffers gezien had. Kort daarna kwam het Witte Huis met een verklaring dat Biden die foto’s niet had gezien. Het was o.a. Mohamed Hassan van de zender Middle East Eye die op deze niet-bevestigde berichten wees.

  Hoe voorzichtig we nu met verslaggeving door de media moeten zijn, maakt een voorbeeld van weer jaren geleden duidelijk; tijdens de bezetting van Koeweit door troepen van Sadam Hussein kwam de toen nog jonge Nayirah al-Sabah met haar getuigenis voor de VN. Onder tranen vertelde ze er getuige van geweest te zijn dat Iraakse soldaten tijdens hun aanwezigheid in die kleine oliestaat, baby’s in ziekenhuizen uit de couveuses gehaald hadden, die op de grond geworpen hadden om ze daar van honger te laten sterven.

  Nayirah (die van zichzelf beweerde vluchtelinge te zijn) was eigenlijk de dochter van de Koeweitse ambassadeur en haar getuigenis was volkomen vals. Toch was het dit nieuws wat de VS deed besluiten tot de inval in Irak (maart 2003) over te gaan; trouwens, ook het verhaal over die zgn. massavernietigingswapens waar Hussein de beschikking over gehad zou hebben, was vals.

  Voorzichtigheid geboden dus!

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 16 oktober 2023 om 14:40

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Ton, je hebt gelijk dat we voorzichtig moeten zijn met die informatie die tot ons komt. Wat de onthoofde baby’s betreft: Dat Hamas-terroristen baby’s hebben onthoofd, staat inmiddels voor 100 procent vast. Er komt steeds meer informatie over naar buiten. Walgelijke informatie. Ook hebben ze Israëlische burgers in stukken gehakt, een zwangere vrouw hebben ze opengesneden. Steeds meer gruwelijkheden komen openbaar. Dit is duivels, demonisch.

 8. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 oktober 2023 om 11:55

  Dirk, ik ben het volkomen met jou eens, ook jouw reactie nummer 7. Nederland, wat laf om in Vlaardingen de vlag van Israel neer te halen, omdat dat de Palestijnse vluchtelingen deed denken aan onderdrukking!! Burgemeesters die de vlag van Israel niet durfden te hijsen, omdat zij bang waren voor spanningen in hun dorp/stad, ook christelijke burgemeesters deden het niet. Leuk zo’n land, kan je zien als je ongecontroleerde vluchtelingen binnen haalt, allemaal uit de landen waar de islam hun godsdienst is, en zij Israel geen goed hart toedragen, ook christenen niet. En nog is het niet genoeg, want juist D’66/CU willen er nog veel meer binnenhalen, gezinsherenigingen noemt men dat, barmhartig zijn, prima, maar als er vrede in hun land is, allemaal weer terug naar hun eigen land. Maar als je culturen binnenhaalt, die zich totaal niet aanpassen, dan heb je het kwaad naar binnengehaald, die totaal geen enkel respect hebben voor onze cultuur, en leg je een belasting neer bij onze kinderen/kleinkinderen. Wordt nuchter, en zie wat er nu al speelt, waak dan!!

 9. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 oktober 2023 om 17:58

  Dirk. Ik ben het helemaal eens met Otto (10), maar ik ben bang dat het te laat is om het terug te draaien.
  Ik ben bang dat de christenen ook eens door de Islam onderdrukt zullen gaan worden.
  Ik hou mijn hart vast voor mijn kinderen en kleinkinderen.
  We hebben het kwaad binnen gehaald.

 10. Ton Nuiten zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 oktober 2023 om 10:35

  Beste Dirk; dank je voor je reactie; sorry dat ik nu pas reageer; ik was nl. even met andere dingen bezig. Het zijn zeker vreselijke dingen die er zijn gebeurd. Kinderen (baby’s in het bijzonder) zijn immers de liefste en onschuldigste wezentjes die er zijn! Zou je misschien ook de bron (dan wel bronnen) waarop je je hebt gebaseerd kunnen geven ?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden