Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De woede van de draak (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2023, 16:53 door Dirk A A

Iets van de woede van de draak uit Openbaring 12 is te zien in de duivelse haat en woede van Hamas tegen Israel. Nietsontziend. Allesverslindend. Gruwelijk. Dood en verderf.

In het boek Openbaring toont God de dingen die spoedig moeten geschieden, richting de wederkomst van de Heere Jezus. In Openbaring 12 staat de draak, de satan, op het punt een zwangere vrouw te verslinden.
Vers 4 zegt:
…en de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

In dit vers gaat het over de geboorte van de Heere Jezus, maar ook over tijden van grote nood voor Israel. Tijden die Israel vaker heeft meegemaakt.
Wanneer de satan met grote woede aanvalt, weet dan dat God klaar staat om in te grijpen en redding te schenken.

De woede van de draak werd zichtbaar in de farao van Egypte. Hij vaardigde een bevel uit om alle Hebreeuwse baby’s te doden, omdat hij vreesde dat de Israëlieten te talrijk zouden worden. Dood en verderf. Maar de Heere spaarde Mozes en zond door hem verlossing voor het hele volk. Hij leidde het volk vanuit de slavernij in Egypte naar het Beloofde Land.

De woede van de draak werd opnieuw zichtbaar direct na de geboorte van de Heere Jezus. Herodes was bang dat er een nieuwe koning was geboren, voelde zich bedreigd en liet de jongetjes van Bethlehem afslachten. Opnieuw dood en verderf. Maar de Heere waarschuwde tijdig Jozef en Maria, zodat ze konden vluchten naar Egypte.

Net als nu in het grensgebied van Israel met Gaza klonk het ooit:
Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht,
een zeer bitter geween:
Rachel weent over haar kinderen.
Ze weigert zich te laten troosten
over haar kinderen,
want zij zijn er niet meer (Jeremia 31:15).

Maar het lukte de draak niet om het Kind te verslinden. Hij, de Heere Jezus, kwam om, zoals Simeon het uitdrukte, een licht te zijn om de heidenen te verlichten en Uw volk Israel te verheerlijken (Lukas 2:32). Hij kwam om Zijn leven te geven aan het kruis van Golgotha als een losprijs voor velen, Joden en heidenen, om hen voor eeuwig te redden.

Ruim 1900 later, om er nog een tragedie uit te lichten, werd het Joodse volk geconfronteerd met de holocaust. Opnieuw werd de woede van de draak zichtbaar in het Duitse nazisme, de poging om het hele Joodse volk uit te roeien, een ongekende genocide. Maar de Heere greep in, redde Zijn volk en gaf hun het eigen thuisland opnieuw in bezit. Een nieuw begin.

Nu is er een andere vijand, als werktuig van de draak, in actie gekomen: Hamas. Een terreurgroep voor wie het leven geen waarde heeft, die de dood verheerlijkt. Op de vroege zaterdagmorgen van 7 oktober werden ongeveer 1300 mensen, meest Joodse mensen, op een gruwelijke wijze afgeslacht. Duivels, demonisch. De woede van de draak werd opnieuw zichtbaar.

Bid dat er geen (voortijdige) Derde Wereldoorlog uitbreekt. Er komen momenteel zoveel mensen tot geloof, in de moslimwereld en ook in Israel. Ook dat wil de satan verhinderen, misschien wel door aan te sturen op een grote wereldbrand.

Psalm 83 wijst ook op het woeden van de draak, de satan, tegen Israel. Onder meer via de omliggende volken wil hij Israel van de wereldkaart laten verdwijnen, om zo de vervulling van Gods beloften richting de komst van Zijn Koninkrijk te verhinderen. In die Psalm van Asaf wordt tot God gebeden:

2. O God, zwijg niet, houd U niet doof,
wees niet stil, o God.
3. Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
4. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5. Kom, zeiden zij, laten we hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
en aan de naam van Israel niet meer gedacht wordt.


Vervolgens wordt in deze Psalm een aantal vijandelijke volken aangewezen als de vijanden van het volk Israel. Onder hen wordt ook Filistea genoemd (vers 8). Juist Filistea is het huidige Gaza, waar de Filistijnen woonden.

De Psalm besluit met het gebed tot God dat Hij hen zal achtervolgen met Zijn storm, hun schrik zal aanjagen met Zijn wervelwind, dat hun gezicht bedekt zal worden met schande, opdat ‘…zij, HEERE, Uw Naam zoeken’ (vers 16 en 17).
Zo mogen ook wij bidden dat God hun vijandschap tegen Israel zal stoppen en dat ze Hem gaan zoeken en leren kennen, opdat ‘…zij weten dat U – Uw Naam is HEERE – U alleen, de Allerhoogste bent over de hele aarde’ (vers 19).

De draak heeft gelukkig geen onbeperkte macht. Er staat een troon in de hemel, ook nu, lezen we in Openbaring 4. Er zit Iemand op de troon, de Heere Zelf, Hij regeert.
Hij ziet het lijden van Zijn volk, Hij ziet de dreiging. Ik geloof dat Hij ernaar verlangt dat Zijn volk tot inkeer zal komen, hun zonde zal belijden en tot Hem, de Messias, zal gaan roepen om redding en genade.

De draak heeft niet het laatste woord. De Heere zal gegarandeerd zeker de totale en volkomen overwinning behalen. Er komt een einde aan de macht van de draak.
Nu woedt er nog een geestelijke strijd om het volk Israel. Er kan zeker nog veel lijden over het volk komen, maar het Joodse volk zal leven, herleven. De Geest zal hen tot leven brengen, lezen we in Ezechiël 37. Ze zullen de Messias erkennen en herkennen, Hem in het geloof omhelzen.
Misschien wel beter gezegd: Zoals de vader zijn ‘verloren’ zoon omhelsde, zo zal de Messias hen omhelzen (Lukas 15).

Hoelang dat nog gaat duren? Het is in Gods hand, Hij weet het precies. Wij mogen erom bidden, er in geloof naar uitzien.
Jeremia 29:11-14, woorden die ook ons mogen bemoedigen, maar die allereerst tot Israel worden gesproken, zegt zo mooi:

11. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
12. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
13. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.
14. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.


De huidige crisissituatie spoort christenen wereldwijd aan om naast en achter Israel te gaan staat, om het volk te troosten, te ondersteunen, voor hen te bidden.
Denk aan de woorden van Esther 4:14, gesproken door Mordechai tegen Israel, toen ook al een uitroeiing van de Joden dreigde:
Als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid bent gekomen.

Met Joël 2:17 roepen we het uit:
Ontzie, spaar Uw volk, HEEERE.

En we pleiten op vers 18:
Toen nam de HEERE het op voor Zijn land,
en Hij spaarde Zijn volk.


Heere, luister.
Heere, vergeef.
Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer, omwille van Uzelf, mijn God
(Daniël 9:19a).

Dirk van Genderen15 Reacties

 1. Plony van de Beerekamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 oktober 2023 om 21:07

  Ja, ik wil graag voor Israël bidden en ja, u heeft gelijk: wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan! Ik hoop dat velen mee gaan bidden! Gods rijke zegen wens ik Israël toe en u ook broeder Dirk!

 2. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 oktober 2023 om 22:42

  Geweldige nieuwsbrief, Dirk! Laten we ook bidden dat christenen zich niet laten meeslepen met de groeiende afkeer van Israël. Goed dat de zoon van Hamas zich zo duidelijk heeft uitgesproken.

 3. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 oktober 2023 om 23:02

  Mooi dat er zoveel mensen tot geloof komen. Daarom is het zo belangrijk om daar voor te bidden, het is nog genadetijd.

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 oktober 2023 om 23:37

  Beste Dirk,

  De verheerlijkte Christus openbaarde Zich aan Johannes, volgens Openbaring 1 vers 1:
  De “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.”

  Het is dus niet de openbaring van Johannes of van God aan Johannes (zoals hierboven door jou vermeld), maar de “Openbaring van JEZUS CHRISTUS”, Die deze aan Zijn
  dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.
  Deze Openbaring gaat inderdaad voornamelijk over dingen die “spoedig geschieden moeten”, dus niét over voorbije zaken en gebeurtenissen. Het Boek Openbaring handelt voornamelijk over gebeurtenissen van de EINDTIJD. Gebeurtenissen rond Christus’ Wederkomst.

  Trouwens, tussen de jaren 90 en 95 (ná Christus geboorte) was Johannes te Patmos verbannen en hier werd hij geïnspireerd om het boek Openbaring te schrijven.
  Dus kan het m.i. niet over de geboorte van Christus gaan in Openbaring 12 vers 1-5.

  Met vriendelijke groet,
  A. Klein

 5. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2023 om 0:12

  En we pleiten op vers 18, Joël 2:
  Toen nam de HEERE het op voor Zijn land,
  en Hij spaarde Zijn volk.

  Heere, luister.
  Heere, vergeef.
  Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer, omwille van Uzelf, mijn God (Daniël 9:19a).

  AMEN JA AMEN!

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2023 om 8:50

  Beste Dirk,

  Mooie drievoudige benadering van het kijken naar Openbaring 12:4 (OT/NT/2023) In het overdenken van het boek Openbaring is “de draak” een hoofdthema in de hoofdstukken 6-19. Er wordt gesproken van een valse drieëenheid: de draak (de duivel of de satan), het Beest (de Antichrist=het beest uit de zee, Openbaring 13:1), en de valse Profeet (het beest uit de aarde, Openbaring 13:11). Dat deze drie “wezens” onderscheiden kunnen worden, lees je in Openbaring 19:20, 20:10. Wat in charismatische kringen niet gezien wordt, is, dat het heel gevaarlijk is om “spelletjes” te spelen met de duivel en zijn demonen door om de haverklap demonen uit te drijven. Deze wereld ligt in de macht en in de (geestelijke) duisternis van de draak (1 Johannes 5:19). Jezus is gekomen als “het Licht der wereld” (Johannes 8:12) in de (geestelijke) duisternis. Wij hebben een geestelijke strijd met de draak (1 Petrus 5:8,9). Daarvan zien wij de zichtbare manifestaties in het buitensporig geweld op aarde,de oorlogen,jodenhaat en christenvervolgingen van deze duistere, kwade, en geestelijke wereld (Openbaring 2:10). De draak werkt meestal met de liefde voor het geld (1 Timotheüs 6:10 NBG51/HTB, Johannes 12:6,13:27; Mattheüs 27:3-5). Daarmee verleidt/misleidt hij de gehele wereld via de leugen. (Openbaring 12:9; Johannes 8:44). Deze geestelijke wereld is een reële wereld, omdat de Bijbel dat duidelijk benoemt. Alhoewel de duivel is verslagen door Jezus op Golgotha, is zijn macht (nog) niet uitgespeeld. Dat zie je aan wat gaande is in de wereld. Daarom moeten wij met geestelijke wapens strijden (2 Korinthe 10:3; Efeze 6:12).

  Groeten van San

 7. margreet zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2023 om 14:45

  Dirk, het is nu de tijd om GODS waarheid te vertellen aan de mensen, ook in mijn gemeente waar ik ben. Ze praten er niet over, dan zal ik het maar doen. Elke keer denk ik erover, over wat Gods wil is. Ik huil veel over wat ik hoor en over wat ik lees in de brief van u. Ik zal er voor bidden, het is echt de tijd. Ik hoop dat de HERE JEZUS spoedig komt. Nu Dirk, heel veel sterkte, GODS RIJKE ZEGEN deze week, gegroet, Margreet

 8. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2023 om 15:24

  Broeder Dirk!
  Weer heel veel dank voor de Nieuwsbrief van deze week!!
  Heel veel zegen op je werk toegewenst!

 9. Hubee zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2023 om 16:28

  Amen

 10. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 23 oktober 2023 om 7:26

  Het gebed, wat een ontzaggelijke werkelijkheid. Er is maar een weg: Vluchten tot de Messias, voor Israël en voor ons allemaal.

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 23 oktober 2023 om 10:27

  Beste Dirk, heel veel dank voor deze en al uw nieuwsbrieven. Tussen de gebeden door, las ik in mijn bijbel [bij toeval] Exodus 13, dus ook de verzen 17 en 18; wat actueel in deze dagen. God leidde Zijn volk niet door Gaza vanwege de daar aanwezige Filistijnen. Dit was nog voor ze Amelek ontmoetten!

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 23 oktober 2023 om 12:56

  Sjalom Dirk en andere lezers,

  De woede van de draak loopt helaas ook via de kerken en de media richting Israël. Sabeel aanhangers krijgen een platform in kranten en spuien hun kritiek. Wat mij uitermate verbaast is het feit dat in Gaza de oproep werd gedaan: ga naar het zuiden, weg uit het noorden. Dan komt er zomaar een afzwaaiende raket neer op een kerkplein en richt daar schade aan en er zijn jammer genoeg ook slachtoffers bij. Alle kerken staan zowat in brand en laten het van alle daken horen hoe slecht dit wel is. O ja, zij beroepen zich op het feit dat de Eeuwige hen beschermen zal. Hun gezonde verstand wordt niet gebruikt, het is een oorlogsgebied geworden. Ik begrijp deze groep christenen niet die willens en wetens blijven zitten en als hun wat overkomt is het de schuld van Israël.

  Begrijpen deze christenen niet het oorlogsrecht? Hebben zij de briefjes die uit de hemel neerdaalden niet willen lezen? En de kerken hier in het westen? Wat is hun reactie? Verontwaardigd dat een beschaafd land dit zomaar doet. In plaats van een berisping naar de kerk in Gaza: had maar geluisterd naar de waarschuwing. Dat de wereld zicht tegen ons keert begrijp ik. Maar de kerk die zich ineens massaal aangevallen voelt? De woedende kerk lijkt heel bescheiden te zijn, maar deze bominslag is volgens vele kerkleiders een persoonlijke aanslag. Tjonge wat een gevoeligheid en aanmatiging en veroordeling.

  Heb ik soms iets gemist bij die “zeer verontwaardigde kerkleiders” over het feit dat hamas [=geweld] kinderen en zwakken als een schild gebruikt om sympathie op te wekken? Nog steeds is er een Bijbelse opdracht om de geest van Amalek uit te vagen onder de hemel.

 13. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op maandag 23 oktober 2023 om 17:17

  Beste mensen,
  Volhardend blijven bidden voor Israel. God zal zelf voor Zijn Volk strijden. Laten we bidden ook voor de nabestaanden en de slachtoffers die nog leven, die onschuldig zijn. Laten we bidden voor de nabestaanden van inwoners van Israel die gedood zijn. Laten we niet angstig zijn. Onze God zal ons helpen, ook in deze bizarre tijden, zowel Zijn Volk en degenen die Hem vertrouwen. Het zal GOED KOMEN voor een ieder die HEM kent als Verlosser en Zaligmaker.

 14. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 23 oktober 2023 om 19:59

  Frits Bolkestein oud VVD-prominent constateerde in 2010 dat er geen toekomst meer is voor de Joden in Nederland, helaas hij heeft gelijk, de bruine putlucht van antisemitisme van de afgelopen weken lijkt dit te rechtvaardigen. Het gejuich van vele Moslims in Nederland, ook in asielcentra deed mij huiveren. Vooral vluchtelingen uit islamitische landen die hier binnengehaald zijn deden hier aan mee. Dank je wel christelijke politiek, vooral CU dat je dit binnen gehaald heb, en nog eens gezinsherenigingen die ook uit deze landen komen, zullen het hier de Joden moeilijk maken, en ook de liberale theologen dank je wel hiervoor. Nu zo als te verwachten draait de opinie zich steeds meer tegen Israel, waar de 200 gijzelaars zijn praat niemand meer over, nee het kwaad is nu Israel. Ik schaam mij soms diep, en daarom zal ik nu gaan stemmen op een partij, die volkomen achter Israel staat, en al die gezinsherenigingen stopzet in het belang van Israel, en onze kinderen/kleinkinderen. Want zoals een jonge moslim vluchtelingen vertelde: Nederland wordt een moslim staat, en al hun vrouwen worden onze vrouwen, WAT EEN BARMHARTIGHEID TOCH, OF NIET?

 15. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 oktober 2023 om 15:06

  Bid Jeruzalem de Vrede toe. Elke dag!
  Niet de vrede van mensen. Maar de Hemelse Vrede. De Vrede van God/JHWH.
  Bid dat Jacob/Israël spoedig verlost wordt van zijn mankheid.
  Kom Here Jezus, ja kom.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden