Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘From the river to the sea, God promised this land to me’ (22 reacties)

Geplaatst op zaterdag 4 november 2023, 14:03 door Dirk A A

Misschien vindt u het vreemd, Engelse woorden boven dit commentaar. Het zijn de woorden van een Israëlische jonge vrouw: ‘From the river to the sea, God promised this land to me’. Van de rivier de Jordaan tot de Middellandse Zee, dit land heeft God beloofd aan mij.’
Maar wereldwijd, ook in Nederland, klinken steeds vaker die andere woorden: ‘From the river to the sea, Palestine will be free’. Vertaald: ‘Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn’. Bedoeld wordt: Van de Jordaan tot de Middellandse Zee zal Palestina vrij zijn, bevrijd zijn van Israel. Deze tekst werd door de politieke partij Bij1 zelfs geprojecteerd op het Mauritshuis, naast het Torentje van premier Rutte. Schandalig. Antisemitisme. Dit zou verboden moeten zijn, hier zou celstraf op moeten staan .

In Jesaja 62 klinkt het: ‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel’ (Jesaja 62:1).
Ik zal niet zwijgen, beste mensen, omwille van Sion, van Jeruzalem, van Israel. Daarom blijf  ik opkomen voor Israel, daarom blijf ik op de bazuin blazen, daarom blijf ik oproepen tot gebed voor Israel en voor het Joodse volk. Omdat het Gods volk is. En omdat Israel Zijn land is.

De omringende heidenvolken keren zich nu nog vol haat tegen Israel, Hamas, Hezbollah, de Islamitische Jihad, Iran, Jemen en in toenemende mate Turkije en Rusland. Wel opmerkelijk is dat de spanningen tussen Rusland en Israel verder toenemen. Hamas-leiders gaan zelfs op bezoek in Moskou en en circuleren berichten dat de Russische Wagner-groep een raketafweersysteem levert aan Hezbollah.

Velen vragen zich af er profetische betekenis kan zijn in deze oorlog. Sommigen weten het zeker: dit is het begin van de Gog/Magog oorlog, waarover we lezen in Ezechiël 38 en 39.
Het zou kunnen, maar laten we tegelijk voorzichtig zijn in het duiden van de huidige ontwikkelingen. Te vaak zijn grote woorden gebruikt, die later bleken te groot te zijn geweest.
Laten we ondertussen wakker en waakzaam zijn en blijven. Er komt een dag, misschien wel sneller dan wij vermoeden, dat de voeten van de Heere Jezus op de Olijfberg zullen staan, als Hij zal strijden voor Zijn volk, dat zeer in het nauw is gekomen (Zacharia 14:3 en 4). Maranantha!

Het is onbeschrijflijk wat er allemaal is gebeurd op ‘die zwarte sabbat’, 7 oktober. Er komen steeds weer nieuwe details naar buiten, elke keer weer gruwelijker dan de vorige. Walgelijk, duivels, demonisch. Andere woorden zijn er toch niet voor het levend verbranden van een baby in een oven?

Maar eenmaal, zo zegt vers 2 van Jesaja 62, ‘zullen de heidenvolken uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister.’ God gaat ingrijpen. Ook voor Israel wacht een hoopvolle toekomst.
Maar nog is het zover. Nog roepen we het uit: ‘Spaar Heere, Uw volk’ (Joël 2:17).

In vers 1 van Psalm 2 wordt de vraag gesteld waarom de heidenvolken woeden. Vers 2 vervolgt: ‘De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen’ (vers 1-3).
Zoals de heidenvolken zich samenspannen tegen de HEERE en Zijn gezalfde, zo spannen ze nu samen tegen Zijn volk en in hen tegen Hem.
Vers 4 zegt: ‘Die in de hemel woont, zal lachen, de HEERE zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.’

De Heere ziet de aanvallen op Zijn volk. Het laat Hem niet onbewogen. Wie hen aanraakt, raakt Zijn oogappel aan (Zacharia 2:8). Pas op volken, pas op Nederland. Pas ook op, kerken en gemeenten. Er komt een moment, dat kan nu zijn, dat kan later zijn, dat de Heere de volken zal oordelen naar hun houding tegenover Zijn volk.

Lees maar wat de profeet Joël schrijft:
‘Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israel,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld’ (vers 1 en 2).

Zegen Israel. ‘Ik zal zegenen wie u zegenen,’ zei de Heere al tegen Abraham in Exodus 12:2.

We lezen nog even verder in Psalm 2. Tot allen, tot Israel, tot de vijanden van Israel en de vrienden van Israel  komen de slotwoorden van deze Psalm:
‘Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.
Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen’ (Psalm 2:10-12).

Dit is de kern, hier gaat het om: neem de toevlucht tot de Heere Jezus, dien Hem. Het is een oproep tot bekering, tot terugkeer. Gods toorn hoeft maar even te ontbranden, en vijanden, volken worden weggevaagd. Kus daarom de Zoon, geef U in vertrouwen over aan Hem. Welzalig allen die de toevlucht tot Hem nemen.

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 november 2023 om 19:13

  Dirk, jouw stuk doet mij goed, vele keren ook in Nederland zich tegen de Joodse bevolking van ons land. Frits Barend (joodse medeburger) vroeg zich af, of de Joodse burgers in Nederland nog wel een toekomst hebben. Vandaag tijdens diploma-uitreiking bij het UvA in Amsterdam werd voor een Joods gezin een pijnlijke ervaring, publiek joelde ‘Fucking Jews’ en dat allemaal in onze Nederlandse samenleving. Ook de instroom van moslims uit islamitische landen in Europa, en Nederland laten zich steeds meer horen, hoeveel haat zij wel niet hebben tegen Israel, en wij zijn nu al bang voor eventuele aanslagen, als wij te Pro-Israel worden in dit Nederland. Trouwens nogmaals, dank je wel politieke partijen voor het binnenhalen van dit volk, ook vooral christelijke partijen bedankt, je ziet wat het oplevert. Nahum 3 vers 13 zegt het volgende: voor uw vijanden hebben de poorten van uw land zich wijd geopend; het vuur heeft uw grendelbomen verteerd, ga vooral zo door, dan zal het ook in Nederland voor Joodse en christenburgers steeds moelijker worden. En maar praten over Holocaust, maar nu zwijgt men weer (ook christenen) over de druk die de Joden in ons land gewaar worden, wat een lafheid nu dit weer zich laat aanzien, schande. God zegent Israel!!!!

 2. Boudewijn W zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 november 2023 om 19:31

  Hallo Dirk en lezers,
  De Engelse tekst vind ik helemaal TOP, met verbijstering lees je dagelijks de berichten. Israël was en is op voorhand al de “schuldige”, en velen begrijpen niet dat dit om bestaanszekerheid gaat.
  Als Israël nu een staakt het vuren afkondigt, begint het over een tijd weer opnieuw.
  Partijen als Denk en Bij1 lijken niet te kijken (of willen zien) wat er op 7 oktober jl. door Hamas is aangericht, zoals zij reageren is een goedkeuring.
  Ik weet dat God van ons vraagt om je vijanden lief te hebben, toch vind ik het moeilijk om voor hen te bidden.
  Of het goed is wat ik nu schrijf, weet ik niet, het feest wat op 7 oktober gegeven werd (met boeddha beelden heb ik begrepen) moet door God met afschuw gezien zijn. God laat dingen gebeuren om Zijn volk, maar ook ons, tot zich te trekken. Neemt niet weg dat dit verschrikkelijk is.
  De dominee in Libanon die nu volle kerkdiensten trekt, en zegt daar niet weg te gaan ondanks alles, vertrouwt ten volle op God. Voor mij een moedig man.
  Dan toch iets wat hier los van staat: op 22 november de verkiezingen. Vandaag las ik dat de CU open staat voor homoseksuelen in hun partij, hoever zal deze partij nog afglijden. Water bij de wijn, maar deze wijn wordt niet minder zuur.
  Hopelijk dat degenen die tot nu toe op de CU stemden, daar nog eens goed over na zullen denken want die stem gaat ook akkoord met dit beleid.
  Heer, maak mijn hart zachtmoedig, ook voor mijn “vijanden”.
  SHALOM Israël, bid voor de Vrede van Jeruzalem maar ook voor de regering en het volk en de gegijzelden.
  Dirk, veel zegen op jouw werk!

 3. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 november 2023 om 21:17

  De omringende volken keren zich vol haat tegen Israel en het christelijke Europa gaat dit nu ook weer doen. Dan huiver ik, zo was het voor 1940 heel normaal dat er in de kerk klonk: ze hebben Christus vermoord en dat in de prachtigste preken. Dit komt heden weer voor, men beseft niet waartoe dit leidt; zo zijn alle pogroms in Spanje, Portugal, de Kristallnacht, het getto van Warschau en 1940-1945 ontstaan doordat de duivel zei: ja en geef ze hun verdiende loon. Zo waren alle Duitse soldaten belijdende kerkleden en alle kampbeulen nette huisvaders en kerkleden. Laat ons dit als christenen nooit vergeten.

 4. Ellen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 november 2023 om 22:13

  In de media wordt de berichtgeving over de oorlog in Israël behoorlijk verdraaid en is Israël de zondebok. Over wat Hamas op 7 oktober heeft gedaan, wordt voor het gemak gebagatelliseerd. Maar we mogen die duivelse aanval nooit en nooit vergeten!! Israël verdedigt zich en slaat terug naar Hamas. Hamas doet er alles aan om te laten zien hoe slecht Israël is, terwijl zij niets geven om het Palestijnse volk. Sterker nog, ze gebruiken hun eigen volk als menselijk schild. Schieten vrouwen en kinderen dood die willen vluchten. Snoeren mensen de mond, die een boekje willen opendoen over Hamas. Maar dat horen we niet in de media. Nee, Israël is de grote boosdoener met als gevolg dat overal in de wereld protesten worden gehouden en er een enorme Jodenhaat ontstaat. Mede door de leugens die nu verspreid worden in de media. Daarom is ook mijn gebed: dat de leugens ontmaskerd worden en de waarheid zichtbaar wordt, zodat de wereld gaat zien wat zich daar werkelijk afspeelt. Gelukkig weten we dat God vroeg of laat zal gaan ingrijpen. Hij zal Zijn Volk nooit verlaten!! Wat een Troost!

 5. Riet zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2023 om 13:26

  Hier zien we de vader van de leugen aan het werk, in hem is geen waarheid (Joh 8:44). Als we naar we de leugen en naar het geweld in de wereld zien, dan weet je wie de satan is… daar wil je toch niet bij horen, laat staan een kind van hem zijn! Bekeer je tot Hem Die ons verlost van dat kwaad. Kom tot Jezus, Hij heeft ons lief en alleen ons heil, ons geluk op het oog, ons eeuwig geluk, dat nu begint als we tot Hem vluchten en Zijn Woord lezen en geloven. Vertrouw op Hem, op Zijn beloften, dat bid ik voor ieder mens. Jezus is Koning, Hij regeert, Heer geef Vrede voor Jeruzalem, kom spoedig, dan zal er Vrede zijn, want U bent Vrede. Amen

 6. Plony van de Beerekamp zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2023 om 14:46

  Wat jij Ellen over de media schrijft, klopt, in het geval de normale media op Nederland 1 en 2. Ik hoorde dit ook op die zenders, maar later op die dag keek ik op Family 7 en daar zeiden ze ook dat het niet klopte, maar dat waar zij Israel de schuld van gaven door Hamas gedaan was en niet andersom! Israël is en blijf Gods uitverkoren volk! Ik bid dat er nog velen nu al gaan zien dat Jezus Christus de HEILAND der wereld is! En dat er ook voor Israël nog rijke beloften in de Bijbel staan! Door gebed en het werk wat Israël en de Bijbel doet, komen er door Gods zegen al vele Israëlieten tot geloof! Laten wij maar veel voor dit volk bidden! Broeder Dirk, ik wens u en uw gezin Gods rijke zegen toe!
  Plony v.d. Beerekamp

 7. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 5 november 2023 om 16:12

  Geen zorgen, het Joodse volk keert terug naar God. Maar het zal het nog heel moeilijk krijgen. Menselijk is het leed niet om aan te zien. En in het land Israël, krijgen we de verschrikkelijkste beelden te zien. Ik vind het moeilijk omdat het lijden aan beide zijde te zien. Nu spreekt mijn hart, en wou ik dat het stopte. Maar het is Gods plan, en we lezen erover in de Bijbel. De geluiden in de samenleving en in de wereld zijn hypocriet ten overstaan van het Joodse volk. Er zal al lang vrede zijn geweest als het kwaad niet overheerste, en met name door de moslim bevolking, die in hun eigen landen geen mensenrechten kennen. Maar het gaat zoals het voorspeld is, de wereld zal zich tegen Israël keren. En het Joodse volk zal thuis worden gebracht. En zij zullen hun vertrouwen in Gods handen leggen. En wellicht nog groeien in land van melk en honing. Het beloofde land Israël. En wij christenen zijn geënt op de de wortels van het Joodse volk. Puur uit genade en uit Gods liefde. Uit de liefde en genade rest ons in dienst te zijn van het Joodse volk, omdat het Gods oogappel is, zijn uitverkorene. Door de eeuwen heen dachten velen, boven of gelijkwaardig ten opzichte van het Joodse volk te staan. Maar ik zeg u, we staan in dienst van het Joodse Volk. Puur uit genade, en door de komst van de Here Jezus.

 8. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 6 november 2023 om 12:36

  Laten we vooral BIDDEN OM DE BEKERING van Israël, daar gaat het eerst om. Zeker mogen we bidden voor bescherming, wijsheid en troost, maar hun aanneming zal zijn : het leven uit de doden voor deze wereld.
  Zoals zij een vloek zijn, zullen zij een zegen zijn voor de wereld. Satan zal gebonden worden, de vijanden teniet gedaan door Christus. Wie verlangt niet naar die tijd! En de wereld zal vol kennis des Heeren zijn. Meer gelovigen dan ooit tevoren, vrede en gerechtigheid.
  En wat ons land betreft, het is een wonder dat de Heere ons nog spaart. Hij wordt op het ergst getart, gelasterd en miskend. Is dat onze droefheid? Kwel ik met Lot mijn rechtvaardige ziel? Abortus, al aan gewend? We hebben niets anders verdiend dan Gods toorn. Laten we Hem aanroepen met smeking en geween om bekering, herleving, stromen van de Geest.

 9. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 6 november 2023 om 15:37

  De Heere regeert, Hij zal ook Zijn volk verlossen uit benauwdheid, want Hij regeert en zal Zijn almacht tonen. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood, Hij zal hen nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal Hem nooit vergeten, Hem mijn Helper heten, al mijn hoop en lust.

 10. Loes zegt:
  Geplaatst op maandag 6 november 2023 om 16:08

  Er zijn dagelijkse Zoom gebedsgroepen in Israël om mee te bidden, elke avond van 6 tot 8 uur, heel bemoedigend omdat de Geest van God het leidt met broers en zussen van over de wereld. Veel Nederlanders doen mee, kijk bij Jenifer Guetta en Amir Tzarvati. Je kunt ze via telegram volgen, daar zijn hun instapmogelijkheden om dagelijks geüpdatet te zijn en mee te bidden.
  Sjaloom bijstanders voor Israël en het joodse volk wereldwijd!

 11. Roelie zegt:
  Geplaatst op maandag 6 november 2023 om 16:33

  Een aanrader:
  Preek van Ds. Paul Visser over Psalm 83 – Israël
  Wij zijn er diep van onder de indruk, het raakt zó de kern.
  Te beluisteren via internet

 12. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 november 2023 om 16:54

  Door de moderne communicatiemiddelen horen en zien en beleven we: de voortschrijdende Gods/JHWH’S geschiedenis.
  Er staat immers geschreven: Gij ZULT HOREN!! van oorlogen en geruchten van oorlogen.
  Zo beleeft onze/deze generatie mee dat Jeruzalem de steen is die alle landen willen tillen. Maar ze zullen zich eraan vertillen.
  Zo staat het geschreven en zo zal het geschieden.
  Israël zal komen op de plaats van haar bestemming. NU nog de staart van de volkeren maar spoedig aan Het hoofd der volkeren.
  Blijf Christus Jezus de Opgestane Heer verwachten en bid Jeruzalem de hemelse vrede toe.

 13. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 november 2023 om 22:00

  We blijven bidden voor Israël. Voor nabestaanden van slachtoffers bidden we, en voor de gewonden om genezing. Heer toon uw macht. Heere kom spoedig. Het is nog genadetijd. Dat velen nog tot bekering komen.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2023 om 16:04

  Beste Dirk

  (1) Opvallend is het dat alleen de rechtse cq conservatieve partijen – of dat nu in Nederland België, Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is – het terrorisme van Hamas veroordelen en pal achter Israël (blijven) staan. Hoe linkser een partij of organisatie – denk bijvoorbeeld aan Extinction Rebellion – hoe meer pro-Palestijns men is.

  (2) In een artikel wat in het Vlaams Belang magazine van deze maand verscheen, werden de terreurdaden van Hamas ook scherp veroordeeld. Ook werd er uitgebreid ingegaan op de verrassingsaanval die in 1973 op Yom Kippoerdag werd gepleegd.

 15. bottema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2023 om 16:50

  L.S.
  Geliefde Broeder en Zusters,

  Gebed is hard nodig voor de mensheid maar bovenal voor God’s oogappel
  zijn eigen volk
  Jelle

 16. M.d V. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2023 om 21:23

  Beste Dirk,
  Even over Ezechiel 22:30, aangrijpend dat sinds de corona nog vele christenen en kerkmensen nog niet opgestaan zijn. Gelukkig is er wel degelijk een rest die wel blijven volharden. Binnen de bestaande kerk nemen de gebedsgroepen nog niet massaal toe, hoewel het wel nodig is. Denk maar het impact van covid19 en en de boerenacties, daarna de oorlog in Oekraine en nu Israel! Wat moet er gebeuren dat God ons volk wel op de knieën brengt. Moeten wij zelf ook gekastijd worden? Ik mag wel weten dat de Heere ons wel op de knieën gaat krijgen. Nog steeds is de profetie die de Heere mij heeft gegeven aan het uitkomen. Dat waren de teksten Joh. 3:14 t/m 17, deze eindigt nu met het woord “redden” in rode letters, waar ik nu bij de evangeliesatie acties mee rondloop, rood vanwege het bloed van JEZUS, maar het gaat nu ook voor ons volk wat kosten, en dat is heftig.

 17. Jack van der Luit zegt:
  Geplaatst op zondag 12 november 2023 om 8:55

  Ik heb laatst bijbelstudie gedaan over het nageslacht van Cham die vervloekt wordt door Noach via Kanaaän. Alles wat daaruit voortkwam, is niet goed, zeker als het gaat om de 5 steden van Gaza. En als we Sefanja 2 en Zacharia 9 lezen, lezen we dat God tegen hen is voor wat betreft hun haat tegen Gods volk. Ze worden zelfs een bastaardvolk genoemd, en dat is het ook. En dan komt dat heerlijke woord: Jubel gij Dochter van Sion, Juich gij dochter van Jeruzalem, zie Uw koning komt tot u, HIJ IS RECHTVAARDIG EN ZEGEVIEREND. Dan zal Hij strijden voor Israel en deze steden verwoesten. HET IS NU EEN SATANISCHE OORLOG. DE satan WEET DAT hij WEINIG TIJD HEEFT. Bid voor de vrede van Jeruzalem.

 18. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 12 november 2023 om 13:55

  From the river to the sea gaat nooit gebeuren (Israël van de kaart vegen).
  Er zijn hele duidelijke tekenen dat de God van de bijbel de enige ware God is.
  Zie naar 1948, naar het uitroepen van de Joodse staat en de zesdaagse oorlog die naar menselijke maatstaven nooit gewonnen kon worden tegen een enorme overmacht aan omringende legers.
  God is aan het werk… je ziet het gewoon gebeuren… ongelooflijk!!

 19. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 13 november 2023 om 10:23

  Ik las in een Kerkbode: het wachten is op de komst van de Messias en vanuit Jeruzalem de vestiging van Zijn wereldrijk van vrede en gerechtigheid. Biddend opzien tot de Heere. ‘Ach werd ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig Hem bewoog, Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog,’ zo ook Israël, en allen die de Heere lief hebben of nog krijgen, biddend opzien tot Hem alleen.

 20. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 13 november 2023 om 10:48

  Laat ons volhardend en vurig blijven bidden voor de gegijzelde Israeli’s en heel het IDF, en bid Psalm 83 voor alle Gazanen en voor Hezbollah, ja heel
  Psalm 83.

 21. Hubee zegt:
  Geplaatst op maandag 13 november 2023 om 15:35

  Laten we vooral bidden dat Joden èn Arabieren Jezus leren kennen als Heer en Heiland. Israël heeft ook gruwelijke dingen gedaan tegen de Palestijnen. Ik lees nu het boek: “Zoon van Hamas”, over een Palestijn die Jezus leerde kennen, wat een groot wonder was als je hoort wat de Israëlische overheid hen aangedaan heeft. Vergeet ook niet dat de staat Israël grotendeels seculier is, ongehoorzaam aan hun God.

 22. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 13 november 2023 om 15:37

  Sjalom Dirk en andere lezers,

  Een kleine groep Christenen maken zich nu terecht druk over het lot van Israël. Het overgrote deel heeft een heel andere mening, namelijk vrede en het stoppen van wapengeweld. Men vindt het mensonterend dat er nu zoveel onnodige slachtoffers vallen. Dacht men werkelijk dat dat ook geen pijn doet bij mijn Joodse volksgenoten? De collectieve verontwaardiging is altijd ten gunste van de zwakke en lijdende partij. Naar de oorzaak wordt niet eens meer gevraagd of wordt gewoon weggewuifd.

  Wij Joden hebben het meest geleden van de kerken in vroegere eeuwen. Slechts een enkeling stond op, maar het gros keek weg. Deze situatie is niet veranderd. Wij hebben onze les nu geleerd: het uitschakelen van de moordenaars. Het wordt ons niet in dank afgenomen en het ergste is dat het juist christenen zijn die volkomen ten onrechte daarvoor Bijbelteksten citeren. Waar zijn die protesterende kerkleiders die de slinkse aanvallen met kracht veroordelen?

  Onze Joodse geleerde Pinchas Lapide heeft eens tegen christenen gezegd: “Waarom hebben jullie alle methoden die denkbaar zijn gebruikt om ons tot bekering te brengen, behalve de methode van jullie apostel Paulus: tot jaloersheid verwekken?”

  Hier zit de pijn die vele Messiasbelijdende Joden voelen. Kerken, waar staan jullie nu? Christenen, waar staan jullie nu? Nog steeds in de lijn van de kerken in de afgelopen eeuwen?

  Slechts een enkeling – Dirk en andere lezers – hebben wel het juiste zicht. Wanneer komt die definitieve erkenning en doorbraak volgens de methode van onze eigen apostel Paulus. Paulus is niet van de kerken maar een van ons eigen volk. Hij zou nog feller hebben gereageerd op de toegetreden heidenen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden