Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vrede op aarde! (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 december 2023, 22:34 door Dirk A A

‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lukas 2:14). Wat een prachtig lied, gezongen door de engelen in de nacht bij de herders, toen de Heere Jezus was geboren.
Vrede op aarde… ‘Er is niets van terecht gekomen,’ roepen de critici. Kijk maar om je heen. Wat heeft 2000 jaar christendom gebracht? Oorlog, verdeeldheid, strijd tussen christenen onderling en nog veel meer narigheid. Hadden de engelen het mis?
Toch niet!

Kerst. We gedenken en vieren de geboorte van de Heere Jezus Christus in Bethlehem. In de nacht dat Hij wordt geboren, zijn er herders in het veld, bij hun schapen. Opeens staat er een engel bij hen en omstraalt de heerlijkheid van de Heere hen. Ze weten niet wat er gebeurt en worden bang. Dan zegt de engel tegen hen: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.’

Terwijl deze engel bij hen staat en hun vertelt over de Zaligmaker Die geboren is, Christus, de Heere, verschijnt er plotseling een grote hemelse legermacht, een menigte engelen. Het is een hemels zangkoor en zij zingen het hemelse lied: ‘ Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’
Nooit zal er op aarde mooier gezongen zijn. Het is bijzonder dat God juist deze herders, die door het volk veracht werden, uitkoos om dit prachtige lied met deze geweldige boodschap te mogen beluisteren.

In het middelste deel van het engelenlied klinken de woorden: ‘… en vrede op aarde…’ Met de komst van de Messias is de vrede op aarde gekomen. Dat klinkt door in dit lied. Maar wat zien we daarvan, 2000 jaar later? Moeten we deze woorden wel serieus nemen?
Erg zichtbaar is deze vrede nog steeds niet geworden in de wereld. Oorlogen in Oekraïne, in Israel/Gaza, vervolging van christenen, aanslagen… Hebben de engelen het dan mis gehad? Hebben ze zich vergist?

Toch niet!, stel ik met grote nadruk. Overal heen is deze vrede zichtbaar. Als machtige tekenen van hoop voor wat komen gaat.

Ik denk aan die vrouw, die zeer onrustig, angstig en bang was. Nergens vond ze rust en vrede. Ze was wanhopig en dacht dat haar leven zinloos was. Totdat ze de Heere Jezus leerde kennen als haar Messias, haar Zaligmaker. Toen kwam Zijn vrede in haar hart en anderen zagen het verschil. Ze werd een vredestichter in haar eigen omgeving.

Ik denk aan die man die het niet langer kon aanzien dat er ruzie en onenigheid in ‘zijn’ kerk was. Hij verootmoedigde zich voor de Heere God, beleed zijn zonden en de zonden van de mensen in de kerk en smeekte om verzoening. En het wonder gebeurde dat er tijdens een kerkdienst verzoening in de gemeente plaatsvond. De Heere gaf vrede.

Ik denk aan die samenkomst waarbij ik aanwezig was, en waar ook een Arabische en een Joodse broeder aanwezig waren. Er wordt gesproken over vergeving, verzoening en er werd ook om gebeden. Toen kwamen de beide broeders naar voren en werd er voor hen gebeden, waarna ze ook voor elkaar baden. Wat een heilig moment, dat mij diep raakte. Vrede, door het geloof in de Heere Jezus Christus.

Ik denk aan die ouders en hun kinderen die afgelopen jaar op een christelijke conferentie waren. Er was nogal eens onenigheid in huis. Tijdens die conferentie kwamen de kinderen tot geloof in de Heere Jezus en in het openbaar beleden ze hun schuld aan hun ouders. Op hun beurt beleden de ouders, die hierdoor zeer geraakt waren, hun zonden en hun fouten aan hun kinderen. Vrede, door het geloof in de Heere Jezus Christus.

Ik denk aan die anonieme christen, die zich inzet voor mensen in nood. Hij brengt zijn christen-zijn in praktijk. Wat een voorbeeld voor veel anderen. Hij zorgt voor de middelen, zodat anderen in staat zijn het Evangelie door te geven op de plaats waar de Heere hen heeft gesteld. Zo wordt in hun behoeften voorzien, wat dankbaarheid en vrede in hun hart geeft. En God is zo vol van genade dat hij ook deze anonieme christen zegent met Zijn vrede.

Ik denk aan die onbekende gelovige die zich inzet voor mensen die hulpbehoevend zijn. Zo brengt hij weer vreugde en hoop in levens van anderen. En vrede, Gods vrede, als hij hun ook vertelt over de boodschap van het Evangelie.

Ik denk aan die jonge vrouw die wellicht een veelbelovende carrière voor zich had, maar gehoor gaf aan de roepstem van de Heere en naar een ver land trok om zich daar in te zetten voor kinderen en jongeren in hopeloze situaties. Ze mag hoop en licht brengen in hun levens, ook het licht van het Evangelie. En vrede, de vrede van de Heere Jezus.

Tekenen van hoop. Van de vrede die er al wel is, maar nog maar hier en daar. Het grote geheim van deze vrede is de Heere Jezus Christus. Iedereen die Hem mag kennen als zijn/haar Heiland en Verlosser, mag een vredestichter zijn. ‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden,’ zegt de Heere Jezus in Mattheus 5:9.

Vol verwachting mogen we uitzien naar die dag dat de Heere Jezus zelf naar deze aarde zal komen om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Dan wordt het lied van de engelen volle werkelijkheid: ‘Vrede op aarde’.

Iedereen rijk gezegende Kerstdagen toegewenst!

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2023 om 18:56

  Dirk, je bent niet te pro-Israël. We behoren als christen pal achter het volk Israël te staan.
  Ook ik zie fouten van Israël, maar het blijft Gods uitverkoren volk. Gods oogappel. We moeten ook bidden voor het Palestijnse volk. Dat hun ogen open mogen gaan voor de God en Messias van Israël. Ook voor de vijanden van Israël. Dat zij gaan beseffen dat ze niet tegen een volk strijden, maar tegen de God van Israël. Dat zij dat nooit zullen kunnen winnen omdat God Zelf voor Zijn volk strijdt en Hij nooit zal toelaten dat Zijn volk vernietigd zal worden. Hij brengt Zijn volk juist thuis en dat doet Hij niet om ze te laten vernietigen. Hij wil heel Zijn volk thuis hebben als de Heere Jezus terugkomt op de aarde.
  Ga zo door Dirk.
  Ik wens jou en je gezin Gezegende Kerstdagen toe.

 2. Elise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2023 om 20:10

  Dirk, je staat volkomen in je recht, het is een geestelijke strijd tegen de God van Israel.
  En de belofte is dat wie Israel zegent, gezegend zal zijn.

  Gezegende kerstdagen.

 3. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2023 om 20:19

  Dirk, toevallig liep ik op YouTube tegen een uitzending van David Maasbach aan met de preek als titel: Armageddon, echt een preek die verwoordt wat er nu speelt, de moeite waard om te luisteren, ook over het volk Israel, en de rol van Nederland hierin. Verder voor een ieder gezegende kerstdagen.

 4. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2023 om 22:11

  Beste Dirk, je kunt nooit genoeg en onvoorwaardelijk achter Israel staan en blijven staan, en geen enkele vorm van kritiek tolereren. Israel is Gods knecht en wij gelovigen uit de heidenen hebben ons niet met een andermans knecht te bemoeien! Volgens het profetisch woord gaat de HERE Jezus heel deze wereld die Israel bekritiseert hen met een haak in hun kaken naar Israel doen optrekken, met al hun schilden en speren en ze aldaar, voordat er een schot valt, neervellen. Israel zal 7 maanden nodig hebben om heel deze mensenmassa netjes te begraven, ook wordt er reeds een gedeelte van Israel hiervoor geschikt gemaakt. Er zullen daar geen kerken of moskeeën of VN-gebouwen of ziekenhuizen in de weg staan.
  Lees allen eens rustig Ezechiel 38 en laat dit tot je doordringen, reeds tijdens deze oorlog maakt de wereld zich klaar om Israel weer aan te vallen, u kunt dan ook de afloop lezen.

 5. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2023 om 22:33

  Vrede op aarde heeft in de eerste plaats te maken dat het weer goed is tussen God en de mensheid dankzij Jezus. Deze vrede is zoveel meer en rijker en waardevoller dan de vrede tussen mensen en landen onderling!

 6. Annelies Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2023 om 22:47

  Overdenking en vraag:

  Heeft God in (alle) mensen “een welbehagen”? Ik denk het niet.
  Maar wel in mensen “des welbehagens”, die leven “naar het welbehagen van Zijn wil”.

  …vrede op aarde, in mensen “des welbehagens” (Lukas 2:14b). Dat is, in de mensen die God naar Zijn welbehagen heeft uitverkoren, zie Efeze 1 vers 5:

  Efeze 1:5, Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelven, “naar het welbehagen van Zijn wil;

 7. Nienke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2023 om 22:49

  Ga door op deze weg, Gods zegen rust op jou.

 8. Jack van der Luit zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 8:26

  Hoezo pro-Israel, als wij doen wat Gods Woord zegt.
  Zijn de anderen niet pro-islam?? Wie God niet liefheeft heeft vaak ook een afkeer van Israel, zie een echte islamiet haat joden en christenen. Als ze tot geloof komen, gaan ze ineens Israel liefhebben. RaRa hoe kan dat? Dat is de Heilige Geest. En zegt Gods Woord niet: Als ge in deze tijd blijft zwijgen, zal er voor de Joden wel van andere zijden redding en uitkomst opdagen. Maar gij en uw huis zal omkomen en wie weet of u niet met oog op deze tijd, de koninklijke (in Christus) waardigheid ontvangen hebt.

  Ik heb op mijn autoruit een Israel vlag hangen, zo getuig ik van Israel. Gisteren zag je een auto met allochtonen die bijna voorbij reed, stopte, terug reed om te kijken wat ik achter mijn autoruit had hangen, schudden hun hoofd en scheurde hoofdschuddend weg. Wij als Christenen moeten getuigen dat wij van Israel houden, want uit hen is wat het vlees betreft de Christus, Die is God tot in eeuwigheid te prijzen. En dankzij hen hebben we de Bijbel. Leve Israel, de Knecht van God.
  Mag de Here hen zegenen en wij als Christenen Israel verdedigen in onze landen.

 9. Inge zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 8:44

  Beste Dirk,
  Jij bent zeker niet te pro Israël, juist niet.
  Waren er maar mensen zoals jij die alles precies benoemen zoals het is reëel en zuiver en oprecht.
  Heel veel zegen voor jou en gezin en blijf vooral zo doorgaan.

 10. Mira zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 11:53

  Dirk, dank je wel dat je pal naast Israël staat! Uw nieuwsbrieven lees ik iedere week met veel voldoening! AUB, BLIJF ZO DOORGAAN!!!!
  Dank ook aan alle positieve reageerders! Zoooo geweldig om te lezen! Ik ken jullie niet persoonlijk maar draag jullie allen in mijn hart!
  Allen Gods liefdevolle zegen toegewenst….!!!!

 11. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 11:53

  Beste Dirk,

  Mooi en bemoedigend commentaar! Bedankt voor het trouwe schrijven van je nieuwsbrieven. Ik ben juist heel dankbaar dat ik het nieuws uit het Midden-Oosten ook vanuit de kant van Israël kan lezen. We horen op de nieuwszenders voldoende over de Palestijnse zijde van de oorlog. Gezegende kerstdagen.

 12. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 12:56

  Amen. Dirk en je familie, en alle lezers van de nieuwsbrief Gezegende Kerstdagen, en een gezegend Nieuwjaar toegewenst.

 13. Esther zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 13:40

  Hallo broeder Dirk,
  Mooie uitleg over de vrede en welbehagen in de mensen.
  In de wereld is geen vrede, die vinden we alleen in de Heere Jezus.
  Zodat ieder in Hem, Zijn vrede kan laten zien.

  Als ik dan zo veel reactie’s lees over Israël, zie ik vaak niet echt die vrede naar mensen toe.
  Als iemand in de Heere Jezus, ook een kind van de Vader, zo vaak afgebrand wordt omdat men Bijbels een andere mening heeft over het vleselijke volk Israël.

  Waar is dan de liefde naar elkaar? Juist broeders/zusters onder elkaar.

  Jezus leerde om onze naaste lief te hebben, daar hoort ieder mens bij, óók Israël.
  Niet onze liefde, dat is nooit zuiver, maar de liefde van de Heere Jezus, wat in onze harten is uitgestort. Rom. 5 : 5.

  Ik wil mensen zeker niet kwetsen.
  Maar velen worden wél gekwetst, zijn zelfs in sommige gevallen niet meer welkom, als men iets anders denkt/gelooft over Israël.

  Laten we de vrede van de Heere Jezus eerst maar eens zien, in Gods eigen huis.
  Waar de ware gelovigen gereinigd zijn door het bloed van het Lam.
  Dan, alleen dan… kunnen we een voorbeeld voor de wereld zijn.
  Dan kan Jezus ook bij ons zeggen: ”door jullie liefde onder elkaar, kan de wereld zien, dat jullie bij MIJ horen”.

  Dát moet de wereld horen en zien, de vrede van Jezus het Lam Gods.

  Eenheid…

  Wat wij van buiten eenheid noemen,
  Is van binnen dikwijls strijd.
  ‘t Is werk van zwakke mensenhanden
  en daarom ijdelheid.

  De ware éénheid is te vinden
  waar mensen, één voor één
  zich door ‘t geloof verbonden weten,
  in Christus, dáár alleen.

  Door Theresia V.C. Schaum

  Gods vrede door de Heere Jezus heen, wens ik jullie allen.
  Vaders zegen Dirk, ook voor je dierbaren.

  Esther.

 14. Musje zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 13:44

  Dirk, juist nu mogen wij Gods Volk troosten. Het is een Bijbelse opdracht: Troost Mijn volk! En we hebben hierin als christenen zo ontzettend gefaald door de eeuwen heen. Nu krijgen we van God een nieuwe gelegenheid om onze liefde te tonen. En als we dat doen komen we gelijk openbaar. Het komt er op aan dat we in alle tegenwerking trouw blijven.
  Alleen als we de God van Israël vergeten en ons enkel richten op het land, dan zijn we verkeerd bezig. Hoe kunnen wij, die naar Zijn Naam genoemd zijn – christenen – Zijn broeders naar het vlees niet liefhebben? Wij, geënt op de edele olijf, zullen wij ons beroemen tegen de natuurlijke takken?
  Over niet al te lange tijd zal God gaan oordelen hoe de naties met Zijn volk zijn omgegaan.
  Huiveringwekkend! Laten we bidden voor onze overheid.
  Allen een gezegend kerstfeest, laten we vol verwachting uitzien naar de komende Vredevorst!

 15. avda zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 14:00

  Nog een tekst over vrede (hoe de onrust ook woedt rondom ons): Jesaja 26:12: “Here, Gij zult vrede
  over ons beschikken, want ook al ons werk hebt Gij voor ons verricht”. Altijd zeer belangrijk voor
  mij geweest bij gelijk welk probleem: Jezus overwon en overwint!

 16. Boudewijn W zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 14:11

  Dirk,
  Degenen die jou bekritiseren dat je te pro-Israël bent en de brief niet meer willen ontvangen, ga verder met wat je doet en “veeg het stof van je schoenen” :). Zij geloven de media die vaak eenzijdig en onvolledig informeren, en laten zich meeslepen door al dat woke-gedoe. Het is niet pro-Israël, het is luisteren naar GOD Die ons vraagt Zijn volk lief te hebben en te bidden voor de vrede van Jeruzalem (en daarbij ook voor het volk).
  Het is de wereldopinie waardoor en steeds meer weerstand tegen Israël komt, van de VN hoef je ook niets te verwachten. Vorige week werd hier (Amersfoort) bij de synagoge Chanoeka gevierd, het is geen bijbels feest, wij zijn er naartoe geweest om daarmee steun en medeleven te betuigen. De verwachting was 200 mensen, er waren er 350, goed om dit zo te ervaren.
  Als de mens naar God zou luisteren, was dit alles wat nu in de wereld plaatsvindt niet aan de gang.
  Dirk, denk vooral aan wat je geschreven hebt over het aantal mensen dat tot bekering gekomen is zoals in Egypte (onvoorstelbaar toch!). En dat er nieuwe brieflezers bij gekomen zijn, super.
  HIJ (God) heeft alles in de hand, en niets ontgaat Hem of loopt uit de hand en daar moeten wij op vertrouwen, ook al lijkt het anders te gaan.
  Gods zegen, en ik kijk uit naar je verhaal over India.

 17. Verhaag zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 14:14

  Beste Dirk,

  Wij zijn heel blij Dirk met jouw nieuwsbrief en dat je pro Israël bent.

  Wij wensen jou en je gezin Gods zegen voor 2024.

  Shalom Piet en Ria

 18. Esther zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 14:37

  Hallo Dirk,

  Graag wil ik een geweldige site delen over Joodse Getuigenissen.
  Ik geniet er altijd weer van.
  Het is de site Jewish Testmonies.
  Trouwens elk kostbaar getuigenis, waar ter wereld, bemoedigt enorm.

  Hartelijke groet, Esther

 19. maggie zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 14:59

  Beste Dirk

  Ik wens jou en jouw familie en alle lezers de vrede van God toe die alle verstand te boven gaat en onze harten en gedachten in Christus Jezus bewaren, ook in 2024. Fil.4:7

  Shalom

 20. Plony van de Beerekamp zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 19:11

  Goedenavond broeder Dirk. Ik ben blij en dankbaar dat jij zo achter Israël staat! Het is Gods uitverkorenen volk! Ik kijk elke week uit naar de nieuwe leesbrief! Ik wens jou en je gezin God rijke zegen toe! Plonyvdbeerekamp.

 21. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 21:11

  Welk een vriend is onze Jezus
  Die in onze plaats wil staan!
  Welk een voorrecht, dat ik door Hem
  Altijd vrij tot God mag gaan en door zijn offer
  vergeving en verzoening mag ontvangen.

  De zaligheid is uit de joden, uit hen is de Messias geboren.

  Blijf dit verkondigen Dirk
  Gods onmisbare zegen en bescherming toegewenst
  Voor jou en je familie.

 22. Japke zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2023 om 21:24

  Beste Dirk,
  Ik kijk elke week uit naar uw nieuwsbrief. Vooral het nieuws uit /over Israël. Het is een voorrecht om voor hen te mogen bidden. Ik houd van Gods volk. Mijn hart huilt als ik zie en hoor hoe negatief over Israël gesproken wordt. Natuurlijk maakt Israël fouten maar het is maar het is en blijft Zijn oogappel

 23. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 25 december 2023 om 1:41

  De ware vrede is alleen te vinden bij de Heere, buiten Jezus is er geen leven, daarom alleen bij de Heere. De engelen zongen ‘Vrede op aarde’. Die ware vrede is niet bij ons mensen te vinden, maar wel door het geloof bij de Heere. Hij geeft die ware vrede in het hart. En ook op Zijn tijd het uitzien om eeuwig bij de Heere te zijn. Gezegende Kerstdagen toegewenst voor ons allemaal.

 24. tjitze koster zegt:
  Geplaatst op maandag 25 december 2023 om 7:23

  Beste Dirk en beste mensen,

  Ik ben het volledig eens met wat Japke (21) schrijft. Dirk, blijf doorgaan met het verspreiden van je nieuwsbrieven en commentaar. Het bemoedigt mij telkens weer. We zijn samen verbonden in Christus.

 25. Hubee zegt:
  Geplaatst op maandag 25 december 2023 om 16:59

  Bedankt, Dirk voor alle “kleine” mensen die zich inzetten en vrede uitstralen en ervaren in hun hart. Allemaal bemoedigingen voor mij om door te gaan.

 26. Gerard Kuipers zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 december 2023 om 10:55

  Beste Dirk,

  Bedankt voor de altijd up to date nieuwsbrieven die ik en velen met mij zeer waarderen.
  Om even te reageren op de christenen die jou te pro-Israel noemen, aan hen vraag ik, hoe kun je te pro-Israel zijn als de God van datzelfde Israël, Israel Zijn oogappel noemt? Geloof zij dan wel in dezelfde God? De God van Abraham, Izaak en Jacob?
  God laat de wereld aan de hand van Zijn volk en land zien dat Hij de enige levende God is. De Heere brengt, zoals beloofd, Zijn volk thuis en hersteld het land.
  Als de Heere Zich niet over hen ontfermd had in al de oorlogen vanaf hun terugkeer naar het land dan waren ze alsnog volledig uitgeroeid door de de Arabische landen die in veel grotere getalen waren met veel meer en grotere wapens. Wake up!

 27. Reina Thole zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 december 2023 om 15:21

  Wat fijn om in deze onrustige tijd, waarin alles anders schijnt te
  worden, toch zulke bemoedigende berichten te horen. Het
  is geweldig om te mogen weten dat de Vrede komt.
  Met de komst van onze Here Jezus Christus.

 28. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 december 2023 om 12:41

  Beste Dirk, Juist heel goed dat je trouw achter Israel blijft staan! De meeste nieuwskanalen kennen de waarheid niet en, ook al lijkt het onmogelijk, we moeten blijven geloven dat Israel deze ongelijke oorlog wint.
  God is de Grote Regisseur! Blijf Hem eren!
  Gebed en volharding in je geweldige taak!
  Groeten en Shalom!
  Ankie Baardman

 29. Jannie B zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 december 2023 om 16:09

  Dag Dirk.
  Ik ben ook heel blij en dankbaar voor jouw nieuwsbrieven en in het bijzonder nu in deze zware tijd voor Israël. Gods Zegen toegewenst voor 2024. Ga zo door alstublieft. Ik sta ook helemaal achter jou en de reacties van bovenstaande lezers. En zie ook altijd uit naar de volgende nieuwsbrief.
  Shalom!

  Jannie B.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden