Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Sardis: U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood – 5e brief (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 juni 2024, 13:38 door Dirk A A

De gemeente van Sardis zal behoorlijk geschrokken zijn van de brief die ze kreeg van ‘Hem, Die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft’. De boodschap is duidelijk: ‘Sardis, Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.’
‘U hebt de naam dat u leeft…’ Misschien wordt er zo ook wel naar ons gekeken, naar mij, naar onze gemeente. Ik hoorde een gastpredikant in een preek zeggen: ‘Gemeente, u staat bekend als een levende gemeente…’ Wat een compliment, maar of het ook klopt…? De Heere ziet ons hart aan, ook het hart van onze gemeente. Hoe kijkt Hij naar ons, naar onze gemeente? Roept Hij ons wellicht ook dringend op tot bekering, net als de gemeente van Sardis?


Overblijfselen van de synagoge in Sardis.

Deze vijfde van de zeven brieven vinden we in Openbaring 3:1-6. Sardis is rijk. Door handel in wol, textiel en zalven en door het goud dat in de omgeving gewonnen wordt, is er luxe en welvaart. Twee edelstenen uit de plaatselijke mijnen danken hun naam aan de stad: de sardion en de sardonys.

Wie deze brief goed leest, zal ontdekken dat het woord ‘naam’ vaak wordt gebruikt. Het geeft aan hoe goed de Heere Jezus deze gemeente en haar leden kent. Al in het eerste vers wordt opgemerkt dat Sardis de naam heeft dat zij leeft. En vers 4 zegt dat er enkele namen in deze gemeente zijn die hun klederen niet hebben bezoedeld. Ook wordt opgemerkt dat de naam van de overwinnaar niet zal worden uitgewist uit het boek des levens.

Sardis wordt bestempeld als een geestelijk dode gemeente (vers 1). Dit lijkt een keihard oordeel. Wij zouden zeer aarzelen om zoiets over een gemeente te zeggen, wij geven liever complimenten, ook in de gemeente. Maar juist zo’n typering kan een schokeffect teweeg brengen. Is het echt zo erg? Jazeker, de Heere kent immers de werken van deze gemeente en Hij heeft ze niet vol bevonden voor God.

Leg uw eigen leven, eens naast deze gemeente. Hebben wij misschien ook de naam dat we leven, terwijl we dood zijn, niet op de Heere Jezus gericht zijn, maar op onze eigen dienst aan Hem? Een geestelijk dode gemeente brengt geen geestelijke vruchten meer voort. Het is een zakelijk gebeuren geworden, er wordt nauwelijks waar geestelijk leven gevonden, er is geen gerichtheid op de Heere Jezus.
De meeste leden van deze gemeente dragen de naam ‘christen’, zonder het werkelijk te zijn. En zelfs de weinigen die nog wel serieus bezig zijn met het geloof, moeten versterkt worden, moeten leren hun vertrouwen helemaal op de Heere Jezus te stellen, omdat ze anders ook dreigen te sterven (vers 2).

De gemeente in Sardis wordt nog niet direct afgeschreven. De tijd die ze krijgt om nog terug te keren tot God, is echter wel beperkt. Het is dan ook een dringende oproep om wakker te worden en zich te bekeren, anders zal de Heere Jezus komen als een dief, waarbij we moeten denken aan een onmiddellijk ingrijpen op een onverwacht moment.

Er zijn nog enkele personen in de gemeente die hun klederen niet hebben bezoedeld. Dat zijn de trouwe gelovigen. Zij hebben hun leven rein gehouden. Denk niet dat dat in die tijd wel meeviel. De stad stond als zeer zondig bekend.
Ook vandaag is het niet eenvoudig om een rein leven te leiden. Voortdurend zullen we ons bewust af moeten wenden van de zonden. Wie bijvoorbeeld enkele seconden naar pornobeelden kijkt, kan al bezoedeld raken door seksuele begeerten. Denk vooral niet dat je er immuun voor bent, maar weet tegelijk dat de Heere je bij wil staan en ook vergeving wil geven als je gestruikeld bent en weer naar Hem terugkeert.
Job 31:1 zegt zo treffend: ‘Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?’ Meer dan ooit is het noodzakelijk om radicaal te zijn. Breek met elke zonde, voordat je geestelijk gebroken wordt door die zonde.

Het is mooi om te zien hoe in deze brief wordt ingespeeld op de leefsituatie van toen, om de boodschap goed te laten landen. Degenen die hun klederen niet bezoedeld hebben, ontvangen juist witte klederen, het teken van reinheid, heiligheid, gerechtigheid. Juist vanwege de textielindustrie in Sardis zal dit beeld zeker hebben aangesproken.

De kleur wit is de kleur van de overwinning (Openbaring 3:5). De naam van deze overwinnaars zal niet worden uitgewist uit het boek des levens, dat alle namen bevat van degenen die de Heere toebehoren en behouden worden. Dat sluit nauw aan bij wat gebruikelijk was in Sardis om ter dood veroordeelden te schrappen uit de bevolkingsregisters. De namen van de trouwe gelovigen zullen nooit worden geschrapt uit het boek des levens.

Ze krijgen die witte klederen omdat ze het waardig zijn, zegt vers 4. Deze opmerkelijke zinsnede wordt in Openbaring 4:11 voor God gebruikt (‘Gij, onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht’) en in Openbaring 5:12 voor het Lam (‘Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom…’). Zijn wij het waardig om eenmaal ook met deze witte klederen bekleed te worden?

‘…Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en Zijn engelen…’ (vers 5). Zij hebben de Heere Jezus beleden in een zondige en vijandige omgeving, Hij zal hen belijden voor Zijn Vader en Zijn engelen. Een betere Voorspraak is niet denkbaar.

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. Jan Visch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juni 2024 om 19:51

  Het onderwijs van Gods Woord is zo belangrijk.
  Het brengt ons op de knieën voor het Levende Woord Jezus Christus. Hij wil ons wassen met Zijn dierbaar bloed en ons een nieuw verlangen geven, Hem te aanbidden, te eren, te leven met Hem in ons hart geeft uitzicht naar een geweldige toekomst. Hij zegt: weest rein want Ik ben rein.
  Laten we in deze zondige wereld bidden om te weerstaan aan de liefdeloosheid door de liefde die Hij over ons wil uitstorten.
  Het leven met Christus is een enorme toegevoegde waarde.
  Alle eer aan Hem!!

 2. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juni 2024 om 13:34

  Laten we waakzaam blijven want er is enorm veel om ons heen wat ons kan beinvloeden en voor je het weet ben je geestelijk dood!!

 3. Boudewijn W zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juni 2024 om 13:43

  Gecondoleerd met je moeder, een gezegende leeftijd en je hebt haar gelukkig lang mogen meemaken. Sterkte ook voor de familie.
  Het leggen van die steen (Nieuwsbrief) zal wel door een “nachtelijke” held gedaan zijn, een grote lafaard in mijn ogen. Moest mijzelf even de tijd geven alvorens te reageren hierop, zulke mensen zouden een tijd in een goelag geplaatst moeten worden zonder te weten wanneer ze er weer uit komen kunnen ze een klein beetje ervaren wat het is. Dit kan mij goed bezig houden.
  Een prachtig initiatief in Urk, dat zouden meer dorpen / steden moeten doen, maar het zal wel aan lef ontbreken.
  Vroeger op school leerden wij, lees je bijbel elke dag dat je groeien mag. Zo belangrijk om elke dag uit de bijbel te lezen, zo kunnen wij het zondigen van ons af houden.

 4. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juni 2024 om 19:52

  Beste Dirk en lezers. Ik vind dat we in een spannende tijd leven. Steeds meer dingen gebeuren waar we angstig door (kunnen) worden. Ik lees het boek van Dick Langhengel, onze tijd vergeleken met de tijd van Noach. Ook het vervolg van hem over de Wederkomst. Deze boeken zijn om zeer waakzaam te worden. Ik werd angstig maar Dick heeft, aan de hand van Openbaring, uitgelegd dat we niet angstig moeten zijn maar zeer waakzaam. Deze oproep is me uit het hart gegrepen.

 5. Arja Mourik-Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juni 2024 om 21:37

  Juist waakzaam en biddend en smekend of de Heere dat ware geloof wil schenken, door de Heilige Geest Die het geloof in het hart, in het binnenste wil schenken. En al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Door de dood heen naar het eeuwige leven, om voorgoed bij Hem te zijn. Dan zijn we niet dood, maar echt levend, verenigd met de Heere.

 6. Jantje zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 juni 2024 om 22:48

  Beste Dirk en gezin, gecondoleerd met jouw moeder 👑
  Als je naar de wereld gebeuren kijkt, word je angstig… Kijk je naar Jezus Christus!!!!!! HET BESTE KOMT NOG, OM IN DE TERMEN VAN CORRIE TEN BOOM BLIJVEN… IK hoop dat ik een Daniël MAG ZIJN, om te staan, al is het alleen… IK WENS JULLIE GODS LIEFDEVOLLE ZEGEN TOE… LIEFS, JANTJE, SHALOM 🙏🙏🙏

 7. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 juni 2024 om 8:54

  Beste mensen,
  Dirk, gecondoleerd met het overlijden van je moeder.
  Bekering, wedergeboorte is nodig om de Heere oprecht te dienen. Ook moeten we er voor waken om niet lauw te worden in ons geloof. Laten we Hem elke dag zoeken, met gebed, bijbellezen. En we hebben elkaar nodig als gemeente, laten we daarom de kerkdiensten trouw bezoeken en voor ontmoeting. En dat het Evangelie zuiver verkondigd mag worden, dat de geboorte, de kruisiging, en de opstanding verkondigd mag worden, dat er geen water bij de wijn wordt gedaan, dat het Evangelie krachtig mag worden verkondigd opdat velen nog tot bekering mogen komen. Dat ons leven niet door angst geleid wordt, maar dat we mogen weten dat God alles in Zijn Hand houdt. Dat de Heilige Geest vele harten nog mag aanraken. Als we Hem kennen, ontvangen we het eeuwige Leven. Nu leven we nog in een gebroken wereld, maar spoedig zullen we bij Hem zijn. Wat een dag zal dat zijn.

 8. otto zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 juni 2024 om 18:43

  Dirk, gecondoleerd met het verlies van je moeder, sterkte voor nu, en de komende tijd.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden