Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (150 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Goede Vrijdag en Pasen in coronatijd (0 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 april 2020, 13:46 door Dirk

Wat zullen wij zeggen over de coronapandemie? Ik leg de hand op mijn mond, lieve mensen. Ik ben verbijsterd. Ik buig mij in verootmoediging neer en spreek het in stilte: ‘Heere, wat gebeurt er? Ik kan dit niet bevatten.’ En ja, ik besef: wij hebben geen recht op Gods genade. En dan lukt het mij toch mijn mond te openen. Ik roep het uit: ‘Heere, alleen U kunt ons nog redden.’

Lees meer »

Wonderen op intensive care te midden van coronacrisis (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 maart 2020, 9:58 door Dirk

Wonderen. Ze gebeuren ook vandaag. Tijdens de coronacrisis. In het ziekenhuis. Op de intensive care. Atheïsten komen tot geloof in de Heere Jezus en gaan Bijbelstudie doen. Gelovigen offeren hun leven op door andere ernstig zieke patiënten te troosten, voor hen te bidden en de Bijbel voor te lezen.

Lees meer »

Door coronavirus klinkt Gods stem (50 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020, 12:13 door Dirk

‘…er zullen besmettelijke ziekten zijn…  en dit alles zal u overkomen, opdat u zult getuigen… op de aarde benauwdheid onder de volken… en het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen… wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Lees meer »

Kunnen de gebeden van Gods kinderen de loop van de geschiedenis beïnvloeden? (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 12 maart 2020, 19:32 door Dirk

In de reacties onder het commentaar van vorige week werd de vraag opgeworpen of de gebeden van Gods kinderen de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden. Sommigen reageerden bevestigend op deze vraag, anderen ontkennend. Deze vraag is belangrijk genoeg om er deze week verder op in te gaan. Mijn antwoord is niet: ‘ja of nee’, maar: ‘ja en nee’.

Lees meer »

Voor God in de bres staan voor het land (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 maart 2020, 20:20 door Dirk

Toen ik nadacht over de crisis rond het coronavirus werd ik geraakt door de woorden uit Ezechiël 22:30: ‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’
Ongeveer dezelfde woorden lezen we in Ezechiël 13:5: ‘U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israel wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.’

Lees meer »

Angst voor het coronavirus? Wees niet bevreesd! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 februari 2020, 11:12 door Dirk

Het coronavirus (COVID-19) veroorzaakt veel onrust en onzekerheid, wereldwijd. Steeds meer landen meldden de eerste patiënten, inmiddels – op het moment dat ik dit schrijf – in ons land ook al twee. Een nieuw virus geeft altijd grote onzekerheid. Hoe besmettelijk is het, hoe levensbedreigend? Veel is nog onduidelijk, maar er is wel paniek. En toch mogen we tegen elkaar zeggen: ‘Wees niet bevreesd.’ Woorden van de Heere Jezus.

Lees meer »

Nog steeds geen Nieuwsbrief (5 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 februari 2020, 12:28 door Dirk

Al drie weken is het door aanvallen van hackers niet mogelijk om de Nieuwsbrief te versturen. En hoewel de website gelukkig weer in de lucht is, lukt het helaas nog niet om de Nieuwsbrief te versturen. Hopelijk kunnen de problemen spoedig worden verholpen. Er wordt aan gewerkt.

Groet en zegen,
Dirk van Genderen

Profeet, sta op! (41 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 januari 2020, 11:09 door Dirk

Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die?

Lees meer »

Leven met de dood voor ogen (11 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 januari 2020, 21:22 door Dirk

Veel vervolgde christenen leven met de dood voor ogen. Elke dag kan hun laatste zijn. Niet dat ze dat allemaal erg vinden. Hun ziel kan immers niet gedood worden, alleen hun lichaam. Na hun dood zal hun ziel direct bij God in de hemel zijn. Ze beseffen dat ze pelgrims en vreemdelingen op deze aarde zijn. De wereld was hen niet waard, lezen we in Hebreeën 11:38. Je zou kunnen zeggen: Deze gelovigen waren te goed voor deze wereld. Deze zondige wereld verdiende het niet dat zulke mensen op haar leefden.

Lees meer »