Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (155 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Uw jongemannen zullen visioenen zien, uw ouderen zullen dromen dromen’ (5 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 januari 2023, 13:33 door Dirk

Wellicht kent u de woorden die Petrus sprak na de uitstorting van de Heilige Geest, in Jeruzalem, woorden geciteerd uit Joël: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen’ (Handelingen 2:17). In veel landen in het Midden-Oosten zijn deze woorden vandaag volop werkelijkheid.

Lees meer »

De vrede van God in een onrustige wereld (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 januari 2023, 8:42 door Dirk

Meneer Van Genderen, ik heb een vraag voor u.’ Zo beginnen mensen soms hun (telefoon)gesprek of e-mail met mij. Het lijkt wel dat steeds meer mensen met vragen rondlopen. Ook veel christenen. Veel vragen die ik ontvang betreffen de actuele ontwikkelingen in de wereld. Zo kreeg ik de afgelopen tijd opvallend veel vragen over de weerzinwekkende oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Veel mensen vragen zich af of deze oorlog direct verband houdt met, zoals ze zeggen, ‘de aanval van Gog/Magog en zijn bondgenoten op Israel, de aanstaande opname van de gemeente en de wederkomst van de Heere Jezus’.

Lees meer »

Zeker nu heeft Israel onze steun en onze gebeden nodig (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 januari 2023, 8:29 door Dirk

Ook in 2023 blijft het noodzakelijk op te komen voor Israel en voor het Joodse volk! Waarom? Omdat steeds meer christenen toenemend kritisch zijn op Israel. Dat is niet verwonderlijk, als door de Verenigde Naties de ene na de andere motie tegen Israel wordt aangenomen en wanneer de media overwegend negatief over Israel berichten.
Laten wij Israel zegenen (Genesis 12:3), troosten (Jesaja 40:1), hun het Woord doorgeven (Romeinen 1:16) en hen tot jaloersheid verwekken (Romeinen 11:11)
.

Lees meer »

Komt de Heere Jezus dit jaar, in 2023? (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 januari 2023, 8:58 door Dirk

Komt de Heere Jezus misschien nog dit jaar terug? Al bijna 2000 jaar kijken gelovige christenen uit naar en bidden om Zijn wederkomst.
Tal van signalen wijzen erop dat Zijn komst aanstaande is. Maar of het dit jaar plaatsvindt, of volgend jaar, of pas over een aantal jaar, geen mens die het weet. Ook al denken sommigen het wel te weten. Alleen de Vader in de hemel weet het exacte moment.
Voor ons geldt de oproep: ‘Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen’ (Mattheus 24:44).

Lees meer »

Grootste reddingsoperatie ooit (5 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 december 2022, 8:46 door Dirk

Reddingsoperaties worden altijd zeer zorgvuldig voorbereid. Zeker wanneer er grote belangen op het spel staan. De grootste reddingsoperatie in de geschiedenis werd ruim tweeduizend jaar geleden zichtbaar in de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem. Duizenden jaren van voorbereidingen waren eraan vooraf gegaan.

Lees meer »

‘Zie je die engelen in witte kleding dan niet, die voor ons vechten?’ (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 december 2022, 17:27 door Dirk

De kinderen in de groep vertelden dat ze die nacht de Heere Jezus hadden gezien, Die hun vertelde: ‘Alles komt goed’. Ze hoefden niet te vrezen, Hij zou hen beschermen. De volgende morgen zetten de terroristen hen tegen een muur en vertelden de vier moeders dat ze hun kinderen konden redden als ze Jezus Christus zouden verloochenen en terug zouden keren naar de islam. De vier moeders weigerden…

Lees meer »

Als de opwekking komt… (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 december 2022, 14:18 door Dirk

(Dit artikel is eerder geplaatst, maar omdat er regelmatig naar wordt gevraagd, plaats ik het nogmaals.)

Velen verlangen naar een opwekking en bidden er ook om. Mogen, kunnen we een opwekking verwachten? Mijn wortels liggen in de Alblasserwaard. Vandaar dat het mij bijzonder aansprak toen ik las over een opwekking in de Alblasserwaard, bijna 270 jaar geleden.

Lees meer »

De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 december 2022, 15:09 door Dirk

Ik ontmoette iemand met wie ik in gesprek raakte. Ze had mij de mooie tekst Exodus 14:14 horen citeren: ‘De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn.’ Ze vertelde hoe belangrijk die woorden ook voor haar waren. En misschien hebt u wel dezelfde ervaring.

Lees meer »

Engelen, speciaal voor u en mij (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 november 2022, 10:38 door Dirk

‘Engelen zijn dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven,’ zegt Hebreeën 1:14. God geeft Zijn engelen, die Hij geschapen heeft, de opdracht om de gelovigen te dienen. Ze worden door Hem uitgezonden en eren Hem, voor de troon, zoals we uitgebreid in het Bijbelboek Openbaring lezen.

Lees meer »