Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Algemeen"

Als er een speer naar je wordt geworpen… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 maart 2019, 10:17 door Dirk

Vorige week stonden we stil bij David en Goliath. David was niet bang voor de geweldig grote speer van Goliath, omdat hij wist dat de Heere voor hem streed. Het was ook niet de eerste keer dat er een speer op hem werd gericht. Eerder wierp koning Saul al een speer naar hem. Ook toen spaarde de Heere zijn leven. Lees meer »

Gods Bijbelschool (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 februari 2019, 8:44 door Dirk

Het is een voorrecht om op Gods Bijbelschool te zitten, of dat nu op een echte Bijbelschool is, een theologische universiteit of ‘gewoon’ in het leven van elke dag. Om van Hem te leren, door Hem onderwezen te worden. Om te leren in alles volledig afhankelijk te zijn van de Heere Jezus, te vertrouwen op Hem. Dat je weet: wat er ook gebeurt, Hij gaat mee, Hij zorgt, Hij verandert mij naar Zijn beeld en Hij wil mij inschakelen in Zijn dienst. Lees meer »

Geen tienden, maar alles… (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 februari 2019, 9:49 door Dirk

Sommige predikers willen ons laten geloven dat we rijk door de Heere gezegend zullen worden als we maar trouw onze tienden geven. Velen doen dat ook, elke maand. Anderen voelen zich erdoor gemanipuleerd. De grote vraag is wat de Bijbel ons hierover zegt. Een zoektocht. Lees meer »

Laat Mijn kinderen leven! (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 februari 2019, 10:27 door Dirk

Hoelang kan de Heere nog aanzien wat er in ons land gebeurt? Ik weet het: Hij is zeer barmhartig en zeer genadig en groot van goedertierenheid, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Deze week kwam deze vraag enorm op mij af, toen ik Psalm 106 las, vers 37 en 38. ‘Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd werd’, waarna Gods oordeel over het land en het volk kwam en zij in de handen van heidenvolken werden gegeven. Lees meer »

Toen de Holocaust losbarstte, telde Europa meer dan 100.000 Messiasbelijdende Joden (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 februari 2019, 11:57 door Dirk

Afgelopen zondag werd op tal van plaatsen wereldwijd de Holocaust herdacht. Terwijl ik daarover nadacht en erover las, kwam ik een artikel tegen over de Joodse zendeling/evangelist Jakob Jocz. In de jaren voorafgaande aan de Holocaust bracht hij het Evangelie aan zijn volksgenoten in Europa, met name in Polen. Velen kwamen tot geloof in de Heere Jezus, Yeshua. Het viel hem op dat er een grote openheid was voor het Evangelie. Hij spreekt zelfs over minstens 100.000 Joodse mensen in Europa die in die tijd in Yeshua geloofden. Lees meer »

Bijbelgetrouw of niet? (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019, 10:06 door Dirk

Afgelopen week verbaasde ik me zeer over de reacties van medechristenen op de Nashville-verklaring. Het lijkt erop dat de vraag of iemand Bijbelgetrouw is of niet op dit moment wordt afgemeten aan zijn/haar standpunt over deze verklaring. Ondertekende je deze verklaring niet, dan ben je voor velen per definitie niet langer Bijbelgetrouw. Aldus wordt deze verklaring boven de Bijbel gesteld in belangrijkheid. Lees meer »

De Nashville-verklaring (49 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 januari 2019, 8:37 door Dirk

Ook mijn naam was onder de Nashville-verklaring geplaatst, alsof ik één van de ondertekenaars was. Dat is niet zo. Ik heb de tekst niet gezien voordat die werd gepubliceerd. Ik wist dat er aan zo’n verklaring werd gewerkt, maar er was toegezegd de tekst definitief ter goedkeuring voor te leggen. En dat is helaas niet gebeurd. Lees meer »

Een gebed aan het begin van 2019 (37 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 januari 2019, 9:34 door Dirk

‘Heere God, trouwe Vader in de hemel, wees ons land en ons volk genadig. Er gebeurt zoveel dat het daglicht niet kan verdragen. Ook in kerken, in gemeenten. Ook onder christenen. Velen keren zich af van U en van Uw Woord. We hebben Uw oordelen verdiend. We belijden U onze zonden. Ontfermt U Zich over ons.’ Lees meer »