Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Bijbelstudie"

Filadelfia: broederliefde en rijke beloften – 6e brief (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 oktober 2018, 16:15 door Dirk

Wat een voorrecht is het om als gemeente zo’n brief te krijgen als de kleine gemeente in Filadelfia ontvangt. Evenals eerder de gemeente in Smyrna ontvangt ook deze gemeente alleen maar lof. De naam Filadelfia betekent ‘broederliefde’. Wat zou de kerk, de gemeente, er vandaag anders uitzien wanneer dat het kenmerk van elke gemeente zou zijn! Lees meer »

Brief aan Efeze: schokkend en bemoedigend – 1e brief (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 september 2018, 11:38 door Dirk

Wanneer je de brief aan de gemeente te Efeze in Openbaring 2 leest en nogmaals leest, dringt de vraag zich op: ‘Wat zou de boodschap van de Heere Jezus zijn wanneer Hij een brief aan onze gemeente zou schrijven?’ Het is wel zeker dat de gemeente van Efeze geschokt moet zijn geweest door de inhoud van de brief. Lees meer »

Koreaanse christenen willen met het Evangelie naar Jeruzalem (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 juni 2018, 12:06 door Dirk

Wat zijn wij toch vaak kleingelovig als het gaat over wat God kan doen. Ik zeg dit allereerst tegen mezelf. Denkend aan Noord-Korea. Geloof ik echt dat God verandering kan geven in dat land waar christenen zo zwaar worden vervolgd? Waar misschien wel 60.000 christenen in gevangenissen en strafkampen zitten. Jazeker, ik geloof dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Ik zie uit naar wat Hij gaat doen. In verwachting. Hoopvol. In de overtuiging dat het lijden van de Noord-Koreaanse christenen tot zegen zal zijn voor de wereld en zeker voor Israel. Lees meer »

Schatrijke christenen (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017, 13:57 door Dirk

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijk. Rijk in Hem. Wanneer we dat meer zouden beseffen, zal dat een hemelse glans over ons leven geven. Een stukje hemel op aarde. Lees maar wat Efeze 1:3 en 4 zegt: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.’ Lees meer »

Onderstreepte teksten in een oud Bijbeltje (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 november 2015, 7:49 door Dirk

In een oud Bijbeltje, in de Statenvertaling, dat ik kreeg bij het verlaten van de basisschool, heb ik ooit duizenden teksten aangestreept, die mij aanspraken toen ik dat Bijbeltje in de loop van enkele jaren een paar keer helemaal doorlas, van Genesis tot Openbaring. De potloodstreepjes zijn vaag geworden, het Bijbeltje heeft z’n beste tijd gehad, maar regelmatig sla ik het open en word ik bemoedigd door de onderstreepte teksten. Lees meer »

Zet je voet op het water… (12 reacties)

Geplaatst op donderdag 30 juli 2015, 21:49 door Dirk

‘Kom.’ In een vliegende storm spreekt de Heere Jezus dit woord met kracht tot Petrus. En Petrus stapt overboord. Zet zijn voet op het water. En loopt naar de Heere Jezus toe. Op het water. In de storm. Over de golven. Wat een wonder! Dat geloof je toch niet. En toch is het waar! Petrus loopt op het water… Lees meer »

Nederland zet verhouding met Israel op scherp… (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 december 2013, 8:40 door Dirk

De afgelopen week heb ik me ten opzichte van Israel ervoor geschaamd Nederlander te zijn. Het ene incident volgde op het andere rond en tijdens het bezoek van premier Mark Rutte, de ministers Timmermans en Ploumen en een handelsdelegatie aan Israel. De Nederlandse media deden daar bewust of onbewust aan mee, door Israel de schuld in de schoenen te schuiven van de incidenten. Volstrekt ten onrechte overigens. Het is mijn gebed, mijn belijdenis: ‘Here, vergeef ons onze kritische houding jegens Uw volk.’ Lees meer »

De Heilige Geest wijst op de Here Jezus (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 juni 2011, 8:37 door Dirk

Tijdens de Pinksterdagen werd in veel kerken en gemeenten en op conferenties meer gesproken over de gaven en de kracht van de Heilige Geest dan over wat de Here Jezus in Johannes 16:8 zegt over de Heilige Geest: ‘Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’. Deze woorden zijn anno 2011 niet erg populair in christelijke/evangelische kring. Helaas. Want zonder dit werk van de Heilige Geest ontstaat een oppervlakkig christendom. Lees meer »

De rijkdom van het Pinksterfeest (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 juni 2011, 15:46 door Dirk

Voor een juist begrip van het Pinksterfeest is het belangrijk dat we de lijnen ontdekken die lopen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is prachtig om te zien dat wat op het Pinksterfeest gebeurde, tot in details herinnert aan de wetgeving op de Sinaï. God gaf daar Zijn wet – juister gezegd: Zijn onderwijzing – op stenen tafelen, die Hijzelf had beschreven, met Pinksteren schreef Hij dat in de harten van de gelovigen. Lees meer »