Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Bijbelstudie"

Heftige reacties (133 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 februari 2009, 19:51 door Dirk

Wie vast wil blijven houden aan het bijbelse scheppingsverhaal, moet zich niet in de verdediging laten duwen. We hebben het volste recht om te geloven in de absolute betrouwbaarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis. Laat u niet aanpraten dat u dan ouderwets of simpel bent, of zoiets. Het is beslist niet waar dat alle feiten die als wetenschappelijk worden gepresenteerd, tegen ons geloof in de schepping getuigen. Het lijkt erop dat de intolerantie jegens christenen begint toe te nemen. Lees meer »

God heeft een Naam (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 februari 2009, 9:28 door Dirk

Misschien is God wel anders dan wij vermoeden. Welk beeld hebben wij van Hem? Is Hij Degene aan Wie we onze verlanglijstjes voorleggen? Bent u misschien bang voor God of zoekt u hem al uw hele leven, maar kunt u Hem niet vinden? Wie is Hij en hoe is Zijn Naam? Of mag u Hem, en dat hoop ik, Vader noemen? Lees meer »

Groei naar geestelijke volwassenheid (66 reacties)

Geplaatst op woensdag 28 januari 2009, 17:11 door Dirk

Sommige christenen zijn – geestelijk gezien – nog lang niet volgroeid. Door genade mogen ze een kind van God zijn, maar dan heb je het wel zo ongeveer gehad. Ze zijn baby’s gebleven in het geloof.
Hopelijk is het bij u anders en groeit en bloeit uw geloofsleven. Dan bent u werkelijk welgelukzalig, om het met een woord uit de Statenvertaling te zeggen.
Lees meer »

Welkom + gratis nieuwsbrief (150 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

De smalle weg (2 reacties)

Geplaatst op zaterdag 5 juli 2008, 17:47 door Dirk

Sommige lezers kennen wellicht de prachtige plaat van de brede en de smalle weg. De smalle weg loopt naar de hemel en de brede weg eindigt in de hel. Ik heb de indruk dat nogal wat christenen denken dat ze gerust op de brede weg kunnen wandelen en toch in de hemel zullen komen. Lees meer »

Jozua’s en Kalebs gezocht (0 reacties)

Geplaatst op woensdag 27 februari 2008, 20:03 door Dirk

Stel: wij zouden de opdracht krijgen Kanaän, het Beloofde Land, te verkennen, zoals eens de twaalf verspieders moesten doen. Wat zou dan onze conclusie zijn? Raken wij geïmponeerd door de grote reuzen en de sterke steden, of stellen wij ons vertrouwen op de Here God? Lees meer »

De geheime binnenkamer (0 reacties)

Geplaatst op zaterdag 16 februari 2008, 20:05 door Dirk

Heeft u een binnenkamer? Een rustig plekje waar u alleen kunt zijn met God. Zoals de Here Jezus in Matteüs 6:6 zegt: ‘Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.’ Lees meer »

Biddend strijden (0 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 januari 2008, 9:23 door Dirk

Voorbede is misschien wel de ‘zwaarste’ vorm van bidden. Voorbidders ervaren vaak dat voorbede strijden is. Het is een geestelijke strijd, omdat de satan zo’n gebed haat. En van de bidder zelf vraagt voorbede volharding. Lees meer »