Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Commentaren"

Coronapas: Houd uw ogen meer gericht op de Heere Jezus! (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 september 2021, 9:59 door Dirk

U zult mij in deze bijdrage niet horen ageren tegen de coronapas waarmee we worden geconfronteerd, hoewel ik er wel op tegen ben. Dat deden de apostelen ook niet in het Bijbelboek Handelingen, toen geen coronamaatregelen, maar een verbod om het Evangelie door te geven. Zij kozen niet voor protestacties. Zij hielden hun ogen gericht op de Heere Jezus en hadden één verlangen: dat het Evangelie zou worden verkondigd. Binnen en buiten de kerkmuren. En daarbij hielden ze zich niet aan het verbod van de overheid.  En ons wordt nog weinig in de weg gelegd om het Evangelie te verkondigen.

Lees meer »

Gods grote daden verkondigen (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 september 2021, 12:56 door Dirk

Ben ik wel eens te negatief in mijn Nieuwsbrieven en commentaren? Bied ik te weinig hoop? Af en toen schrijven mensen mij dat. Zoiets raakt mij en dan vraag ik mij af of het ook echt zo is. Ik meen zelf van niet. Met kracht wil ik, ook in de toekomst, als de Heere het geeft, Zijn grote daden in deze tijd aan u blijven doorgeven. Ter bemoediging. Tegelijk wil ik hulp bieden in tijden dat het moeilijker gaat worden om de Heere Jezus te volgen en Zijn getuige te zijn. Aan Hem komt toe alle lof, eer en aanbidding! En soms is daarbij noodzakelijk de werken van de duisternis te ontmaskeren.

Lees meer »

Uit zelfbescherming zal Israel niet aarzelen Iran aan te vallen (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 september 2021, 8:45 door Dirk

De dag nadert dat Israel een fatale klap zal uitvoeren op Iran, om de nucleaire dreiging vanuit dat land te elimineren. Daar wordt in ieder geval serieus rekening mee gehouden, zeker in Israel, Iran en ook in Amerika en Rusland. Deze zomer las ik in ‘The Jerusalem Post’ een bericht dat deze verwachting bevestigde: ‘Jordanië aangevallen door Iraanse drones met raketten die te vroeg werden afgevuurd, maar voor Israel bestemd waren.’

Lees meer »

Blaas de sjofar! (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 augustus 2021, 10:02 door Dirk

Dit is een ernstig schrijven. Het is als een last, die moet worden doorgegeven, met het oog op de tijd waarin we leven. De situatie in ons land, in de wereld en in veel kerken is veel ernstiger dan we beseffen. ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg’ (Joël 2:1). De bazuin, of zoals er letterlijk staat: de sjofar, moet klinken. Alarm. Ontwaak! De tijd om te slapen, is voorbij.

Lees meer »

Heilig vuur (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2021, 9:01 door Dirk

‘Als zelfs grote Godsmannen als Salomo, David en Hizkia zo de fout in gingen, dan is er ook voor mij nog hoop.’ Zo wordt er soms gesproken over hun zonden die de Bijbel vermeldt. Alsof hun misstappen voor ons tot bemoediging zouden zijn… Ik ben ervan overtuigd dat wij die dieptepunten dan misbruiken. Soms bijna als een vrijbrief om te zondigen.
En zeker, het is 100 procent genade dat de Heere zeer barmhartig en genadig is, maar ‘heb de moed en de kracht, te huiveren als de zonde lacht,’ zoals een moeder in het kleine Bijbeltje schreef dat ze haar zoon zeventig jaar geleden meegaf toen hij op 16-jarige leeftijd de school verliet en naar zee ging als koksmaatje en lichtmatroos.

Lees meer »

Joodse wortels christelijk geloof (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2021, 15:27 door Dirk

Steeds meer christenen ontdekken de joodse wortels van het christelijke geloof. Dat is goed, leerzaam, verrijkend. Echter, sommige christenen raken er vervolgens van overtuigd dat ze zich aan allerlei wetten en regels uit het Oude Testament moeten gaan houden, een soort christelijk judaïsme, als ik dat zo mag noemen. Soms loopt dat erop uit dat ze ook hun geloof in de Heere Jezus vaarwel zeggen.

Lees meer »

Voor U, voor U alleen! (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 augustus 2021, 8:29 door Dirk

Misschien hebt u wel eens gehoord van evangelist Leonard Ravenhill (1907-1994). Onlangs las ik een uitspraak van hem, die hij deed op 86-jarige leeftijd. Een uitspraak die mij raakte. ‘Als ik meer tijd in gebed had doorgebracht met God, in plaats van druk te zijn met preken en alle andere dingen om de wereld te veranderen, zou ik een andere man zijn geweest.’ En juist Ravenhill was al iemand met een intens gebedsleven. Hele dagen bracht hij soms door in gebed.

Lees meer »

Troostrijke woorden in vakantietijd (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 juli 2021, 8:42 door Dirk

Soms hoor je mensen zeggen dat ze vakantie nodig hebben om zich op te laden om weer verder te kunnen. Het kan ook geestelijk zo zijn, dat we moe zijn. Het is mijn verlangen, mijn gebed, dat de Heere in deze periode geestelijke vernieuwing in ons leven wil schenken en ons zal troosten en bemoedigen door Zijn Woord en onze krachten zal vernieuwen.

Lees meer »

Ontploft de Tempelberg binnenkort? (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 juli 2021, 8:18 door Dirk

Geen letterlijke ontploffing… Maar Jeruzalem is wel het meest explosieve stukje grond op deze aarde. De Bijbel geeft dat duidelijk aan in Zacharia 12-14, deze week werd het ook weer pijnlijk zichtbaar in Jeruzalem. Van wie is de Tempelberg eigenlijk?

Lees meer »

Schokgolf door charismatische wereld (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 juli 2021, 8:44 door Dirk

Dat Donald Trump vorig najaar de Amerikaanse verkiezingen verloor, heeft de afgelopen maanden voor een schokgolf gezorgd door de charismatische wereld. Diverse ‘profeten’, die foutief de herverkiezing van Trump profeteerden, namen afstand van hun profetie en vernederden zich. Anderen nemen hen dat zeer kwalijk en beschouwen het als verraad.

Lees meer »