Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Eindtijd"

Opname leidt tot verdeeldheid (68 reacties)

Geplaatst op woensdag 28 september 2011, 21:26 door Dirk

Wordt de gemeente – allen die de Here Jezus door genade mogen kennen als hun Heiland en Verlosser – wel of niet opgenomen in de hemel voor de wederkomst van de Here Jezus? Helaas veroorzaken verschillen van inzicht hierover nogal wat verdeeldheid onder christenen. Af en toe wordt dit ook op deze site zichtbaar. Een pleidooi voor mildheid naar elkaar toe, ook als we er niet hetzelfde over denken. Lees meer »

Ontvlucht Babylon… (2) (56 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 augustus 2011, 8:25 door Dirk

Vorige week riep ik u op Babylon te verlaten. Hoe doe je dat? Hoe verlaat je Babylon? En wat is Babylon? In het Bijbelboek Openbaring kom je telkens de tegenstelling Jeruzalem – Babylon tegen. Jeruzalem, de stad van God en Babylon, de stad van de wereld, de stad van de zonde, de stad van de satan. Lees meer »

Ontvlucht Babylon… (47 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2011, 18:48 door Dirk

De tijd is aangebroken dat de Here Zich gaat ontfermen over Zijn volk Israel. Tegelijk breekt het moment aan dat Hij de volken gaat oordelen. Zo ernstig zijn de tijden waarin we leven. Deze gedachten worden bevestigd door een recente profetie van de Joodse Bijbelleraar Lance Lambert. Lees meer »

We moeten ons schamen… (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 april 2011, 9:15 door Dirk

We beseffen kennelijk nog steeds niet hoe ernstig de tijd is waarin we leven. In plaats van dat we er diep van doordrongen zijn dat we elkaar als christenen, als gelovigen, nodig hebben om deze zware eindtijd door te komen, vechten we elkaar regelmatig de tent uit. We moeten ons schamen!! Lees meer »

Bekeer u, bekeer u! (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2011, 12:24 door Dirk

Vorige week schreef ik dat God spreekt door de zware natuurrampen waardoor de wereld wordt getroffen en door de spanningen en opstanden in tal van landen. Hij roept de wereld dringend op tot bekering. Nu kan het nog. Er komt een tijd dat gezegd zal worden: ‘…en zij bekeerden zich niet…’ (Openbaring 9:21). Lees meer »

De toekomst van Egypte (31 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 februari 2011, 20:24 door Dirk

Wat zegt de Bijbel over de toekomst van Egypte? Die vraag maakte de afgelopen week al veel reacties los (zie het commentaar Opstand in Egypte). Het is zeker goed om aandachtig te lezen van de Bijbel daarover zegt en dat ook met elkaar te delen, maar het is zeker niet opbouwend wanneer we elkaar daarin de maat gaan nemen. Laat er onder ons geen strijd over deze zaken zijn. Dan kunnen we het beter loslaten en het in de handen van de Here geven. Lees meer »

Joden en christenen onder vuur (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 13 januari 2011, 19:20 door Dirk

In Nederland maken we ons druk over van alles en nog wat. Dan vraag ik me af: waar is onze bewogenheid met onze christelijke broeders en zusters wereldwijd, waarvan velen vandaag niet zeker zijn of ze morgen nog leven? En waar is onze bewogenheid met onze Joodse medemensen die wereldwijd worden geconfronteerd met vijandschap en discriminatie? Lees meer »

Een bijzonder visioen (44 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 november 2010, 11:23 door Dirk

Ruim 40 jaar geleden, in 1968, kreeg een 90-jarige Noorse vrouw een bijzonder visioen over de eindtijd. Ze vertelde erover aan evangelist Emanuel Minos, die op dat moment in haar kerk een evangelisatiebijeenkomst had. Een paar jaar geleden heb ik er ook al eens over geschreven, en afgelopen week kwam ik dat visioen weer tegen. Vanwege de actuele ontwikkelingen besteed ik er opnieuw aandacht aan. Lees meer »

Totaal nieuwe situatie (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 november 2010, 16:17 door Dirk

‘Waarom horen wij hier nooit over?’ Ik hoor dit wel eens na afloop van een lezing over Israel of over de eindtijd. ‘Bij ons in de kerk wordt hier bijna nooit over gesproken. Heel goed dat we dit eens horen’. Hoe is het toch mogelijk, vraag ik me af, dat er nog steeds kerken en gemeenten zijn waar zelden over de eindtijd en over de aanstaande wederkomst van de Here Jezus wordt gepreekt en waar ook Israel maar uiterst sporadisch of helemaal niet aan bod komt. Lees meer »