Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Commentaren"

Verlangen naar een nieuwe reformatie (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2020, 11:11 door Dirk

Deze zaterdag herdenken we de Reformatie, de Hervorming. Op 31 oktober 1517 kwam Maarten Luther met zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel in de Rooms-Katholieke Kerk: op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hoe staat het er ruim 500 jaar later voor in de christelijke wereld? Is het wellicht hoog tijd voor een nieuwe reformatie? Jazeker!

Lees meer »

Eindelijk, schuld belijden aan het Joodse volk (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2020, 12:29 door Dirk

75 jaar na de Tweede Wereldoorlog is het eindelijk zover dat diverse kerkgenootschappen schuld gaan belijden aan de Joodse gemeenschap om het lijden dat hun in die oorlog is aangedaan. Het was hoog tijd, maar gelukkig dat het gebeurt. Richting het Joodse volk, maar ook naar de Heere toe.

Lees meer »

De Heere is mijn Herder (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 oktober 2020, 11:48 door Dirk

‘De HEERE is mijn Herder…’ Deze woorden uit Psalm 23 hebben de eeuwen door al zeer vele gelovigen bemoedigd, in alle mogelijke situaties. En ook nu, anno 2020, te midden van de coronacrisis. Ik hoorde het van nabij. Wat een troost kan de Heere ons door zo’n Psalm schenken.

Lees meer »

Geef je zorgen in handen van de Heere! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2020, 16:47 door Dirk

Misschien maakt u zich veel zorgen, hebt u last van angsten, bent u onrustig. Zorgen over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen, zorgen over uw gezondheid, uw kinderen, uw man, uw vrouw, uw werk, uw financiële situatie, over de toestand in de wereld. Zorgen drukken je terneer, kunnen je depressief maken, je verlammen. Zorgen kunnen alle geestelijke vreugde uit je leven wegnemen.

Lees meer »

De toekomst van Israel (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 oktober 2020, 12:43 door Dirk

De eerste zondag van oktober is de zogenaamde Israelzondag. In veel kerkdiensten wordt deze zondag daarom ook extra aandacht aan Israel besteed, in de liederen, de gebeden en de preek. En wij zingen mee (wellicht zachtjes, omdat het niet hardop mag), spreken mee, luisteren mee en bidden mee voor Israel en het Joodse volk. Daarom deze week aandacht voor de toekomst van Israel. Niet uitgebreid en allesomvattend, daar is geen ruimte voor, maar een aantal gedachten en lijnen die ik u wil meegeven.

Lees meer »

Vóór het leven, tegen de dood (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 september 2020, 13:42 door Dirk

Misschien was u, net als ik, donderdagavond ook wel geschokt door de tv-uitzendingen van de programma’s ‘De Vooravond’ en ‘Danny op straat’. In ‘De Vooravond’ kreeg Rebecca Gomperts, bekend van de abortusboot ‘Women on Waves’, die door Time is opgenomen in de lijst met 100 invloedrijkste personen, alle ruimte om te betogen dat zwangerschap een heel groot gezondheidsrisico is voor vrouwen. Zij ziet abortus als de veilige oplossing voor de gevaarlijke zwangerschap en zet zich in om via de onlinedienst ‘Woman on Web’ zoveel mogelijk abortuspillen te verstrekken wereldwijd. Over het doden van ongeboren leven wenste ze niet te praten.

Lees meer »

Alleen voor mannen… (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 september 2020, 19:57 door Dirk

Ik las een opmerkelijk bericht. Over mannen (en wellicht ook vrouwen…) die verlangen naar preken met meer diepgang. Te lang speelde men in veel samenkomsten in op de gevoelens van de bezoekers. Een samenkomst moet ‘goed’ voelen, een feest zijn. Het moet prettig zijn…

Lees meer »

Vervolging wijst op wederkomst Heere Jezus (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 september 2020, 10:23 door Dirk

Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de wederkomst van de Heere Jezus. Zoals Hij ooit naar de hemel ging, zo zal Hij eenmaal terugkeren naar deze aarde. Tal van tekenen worden in de Bijbel genoemd die aankondigen dat Zijn komst aanstaande is, zoals de verkondiging van het Evangelie tot aan de einden van de aarde, de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land, natuurrampen, een toename van zonde en ongerechtigheid, oorlogen en de haat tegen het Joodse volk en tegen de christenen.

Lees meer »

Hef uw hoofd omhoog, naar de hemel (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 september 2020, 8:53 door Dirk

Veel christenen in vrije landen staan pessimistisch in het leven. Ze verwachten dat ze het in de toekomst steeds moeilijker zullen krijgen. En zeker, er is ook alle reden om de toekomst met zorg tegemoet te zien. Dat laat de Bijbel ons ook zien. Vervolging, verdrukking en lijden is het beeld dat wordt geschetst, zeker naarmate de dag van de wederkomst van de Heere Jezus naderbij komt.  Toch is er geen reden om pessimistisch te zijn.

Lees meer »

Alle dingen zijn mij geoorloofd… (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020, 9:14 door Dirk

Hoe vrij is een christen eigenlijk? Kun je, nadat je tot geloof in de Heere Jezus bent gekomen, alles doen wat je wil? Sommigen leven inderdaad zo. Ze zeggen: ‘Het maakt niet uit hoe ik leef, al mijn zonden zijn toch vergeven. Ook de zonden die ik in de toekomst nog zal doen. Zo groot zijn Gods liefde en Zijn genade. Ik ben werkelijk vrij.’ Van gebondenheid aan Gods geboden willen ze niets weten. Toch spreekt de Bijbel zo niet over de vrijheid van een gelovige.

Lees meer »