Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Commentaren"

Voortbestaan Israel ernstig bedreigd, IRAANSE AANVAL BEGONNEN! (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 april 2024, 9:40 door Dirk

LAATSTE NIEUWS, ZATERDAGAVOND 13 APRIL, 22.22 UUR:
IRAANSE AANVAL OP ISRAEL BEGONNEN.
HONDERDEN IRAANSE DRONES ONDERWEG NAAR ISRAEL.

OOK KRUISRAKETTEN.
GA IN GEBED!


Zowel Israel als Amerika waarschuwden deze week voor een op handen zijnde aanval van Iran op Israel. Het voortbestaan van de staat Israel wordt ernstig bedreigd. Bid, bid, bid om een Goddelijk ingrijpen om een mogelijke aanval te stoppen.

Lees meer »

De opstanding van de Heere Jezus: gecheckt, gecheckt en nog eens gecheckt! (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 april 2024, 9:51 door Dirk


Er waren dwaalleraars actief in de gemeente van Korinthe, die ontkenden dat de Heere Jezus lichamelijk was opgestaan. Paulus beseft de ernst van deze dwaalleer, deze leugen, een leugen die ook vandaag volop actueel is. Ten diepste is dit een frontale aanval op het christelijke geloof, op Christus Zelf. Daarom waarschuwt Paulus de Korinthiërs en ontkracht hij deze dwaalleer.

Lees meer »

De Heere Jezus verscheen na Zijn opstanding als eerste aan een vrouw (6 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 maart 2024, 9:32 door Dirk


Weet u aan wie de Heere Jezus het eerst verscheen na Zijn opstanding? Als wij daarover mochten beslissen, hadden we wellicht gekozen voor Johannes, de discipel die Jezus liefhad. Of voor Maria, Zijn moeder. Petrus lag niet zo voor de hand, omdat hij Hem immers driemaal had verloochend. Toch verscheen de Heere Jezus als eerste aan iemand anders. En nog wel aan een vrouw. Bijzonder! Zij wordt de eerste verkondigster van het opstandings-Evangelie.

Lees meer »

De dag van het Kruis (9 reacties)

Geplaatst op donderdag 21 maart 2024, 7:54 door Dirk

Nog een paar dagen, dan is het Goede Vrijdag. Het lijkt een dag waarmee we niet goed raad weten. Voor de meesten is het geen officiële vrije dag, zoals alle andere christelijke feestdagen wel zijn. En toch is het de dag van het kruis! ’s Avonds houden we vaak nog wel een samenkomst.

Lees meer »

Waarom stond het kruis buiten Jeruzalem? (5 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2024, 10:23 door Dirk

Het zijn bijzondere woorden die we lezen in Hebreeën 13 over het lijden van de Heere Jezus. Woorden die ons raken, nu Goede Vrijdag en Pasen dichterbij komen. We volgen onze Heiland deze weken op Zijn lijdensweg. De kruisiging, Zijn lijden en sterven vond plaats buiten de legerplaats, buiten de poort, buiten Jeruzalem. Dat heeft een bijzondere betekenis.

Lees meer »

Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 maart 2024, 11:03 door Dirk

Nog een paar weken, dan gedenken we dat de Heere Jezus werd gekruisigd, is gestorven en begraven en weer is opgestaan. Het heeft Hem alles gekost om ons te redden. Speciaal voor jou, voor u. 1 Johannes 1:7 zegt: ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7). Bent al al gereinigd door dit bloed? Kunnen we ons nog verwonderen om Zijn liefde voor ons?

Lees meer »

Als een lam werd Hij ter slachting geleid… (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 maart 2024, 10:39 door Dirk

Op een buitengewoon aangrijpende wijze wordt in Jesaja 53 het lijden en sterven van de Heere Jezus beschreven. Een lijden, zo diep en zo zwaar, dat wij het niet kunnen bevatten. In deze lijdenstijd, onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen, staan we erbij stil, in verwondering en dankbaarheid. Hij ging die weg, Hij koos het lijden, om ons te redden. Wat een liefde! ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ (Jesaja 53:7).

Lees meer »

Ik verlang naar U, Heere Jezus (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 februari 2024, 14:45 door Dirk

Ik ontving twee bijzondere berichten. Deze twee mensen hadden hetzelfde verlangen: voor 100 procent gericht te zijn op de Heere Jezus, met het diepe verlangen Hem meer en beter te leren kennen. Ze hadden besloten een aantal ingrijpende maatregelen te nemen, om zo min mogelijk afgeleid te worden van het doel.

Lees meer »

Dominee: ‘Niemand is bekeerd in deze gemeente, dus we vieren geen avondmaal’ (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 februari 2024, 14:22 door Dirk

Sommigen schijnen er een behagen in te hebben om te zeggen dat het Joodse volk verblind is voor het Evangelie en voor de Messias. Het is trouwens onjuist om dat zo algemeen te stellen over het gehele Joodse volk. De hele geschiedenis door is er een overblijfsel geweest – soms klein, soms groter – dat wel in de Heere Jezus geloofde. Ook nu, anno 2024, gelooft een deel van het Joodse volk wel in Hem en dat zal zo blijven tot op het moment dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:25 en 26). Maar beseffen we wel dat ook de heidenen verblind zijn voor het Evangelie?

Lees meer »

Profeet, sta op! (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 februari 2024, 11:01 door Dirk

Waar zijn de profeten die ons land terugroepen tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die? Efeze 4:11 zegt: ‘Hij heeft sommigen gegeven als (…) profeten…’

Lees meer »