Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Israel"

ALARM voor Israel! (78 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017, 8:24 door Dirk

Dit commentaar is een noodkreet. Alarm! Met het oog op de conferentie in Parijs, deze zaterdag en zondag, waar meer dan zeventig landen, inclusief Nederland – een vertegenwoordiging van de hele wereld – zullen aansturen op de vorming van een Palestijnse staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Ik schreef er vorige week al over in mijn Nieuwsbrief. De verwachting is dat vooral Israel zwaar onder druk zal worden gezet om op korte termijn een zelfstandige Palestijnse staat te accepteren, op grondgebied dat God aan Zijn volk Israel heeft gegeven. Laten we de, Heere aanroepen om Zijn volk te beschermen, Bijbelteksten proclameren en op onze knieën gaan. Lees meer »

Israel verraden door de wereld (60 reacties)

Geplaatst op donderdag 29 december 2016, 14:38 door Dirk

Vrijdag 23 december, vlak voor het begin van het Joodse Chanoekafeest, werd Israel verraden door de wereld en in het bijzonder door de Amerikaanse president Obama. De Veiligheidsraad van de VN nam resolutie 2334 aan, met 14 stemmen voor en één onthouding, van Amerika. Amerika weigerde het vetorecht in te zetten om de resolutie te blokkeren. In zo’n situatie is een onthouding niet anders dan een vóór-stem. De resolutie verbiedt Israel nog langer te bouwen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem en noemt de nederzettingen daar illegaal. Deze resolutie ontneemt Israel zelfs Oost-Jeruzalem. De Tempelberg, de Klaagmuur, het hoort niet langer bij Israel, volgens deze resolutie. Zacharia 12 wordt werkelijkheid. De volken vertillen zich aan Jeruzalem. Daardoor zullen ze zichzelf diepe sneden toebrengen, zegt vers 3. Maar God, Die in de hemel woont, lacht (Psalm 2). Lees meer »

Een droom over Nederland en Israel (36 reacties)

Geplaatst op woensdag 5 oktober 2016, 13:24 door Dirk

Ik heb een droom, een droom voor ons land. Een droom over Nederland en Israel. In mijn droom staat Nederland voor 100 procent achter Israel. Er is een wonder gebeurd, een ruime meerderheid in de Tweede Kamer kiest partij voor Israel. Onze ambassade is verplaatst naar Jeruzalem, naar een prominente plaats, vlakbij de Knesset. Onze premier spreekt lovende woorden over de unieke positie van Israel in het Midden-Oosten. De wereld kijkt met verbazing naar Nederland. De wereldwijde media vinden het maar vreemd. Lees meer »

‘Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’ (47 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 september 2016, 14:09 door Dirk

Op het moment van de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde, woont het Joodse volk in Israel en zullen veel Joden in Hem geloven. Dat zegt Mattheus 23:39. Het is een krachtige verklaring tegen de vervangingstheologie. Immers, wanneer Israel zou hebben afgedaan, en de kerk in plaats van Israel zou zijn gekomen, kunnen deze woorden uit Mattheus 23 nooit in vervulling gaan. Lees meer »

Israel of Jezus? (62 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016, 13:55 door Dirk

In een poging onze liefde voor Israel een fatale klap toe te brengen, deinzen sommigen nergens voor terug. Afgelopen week gebeurde het nog. Iemand schreef, in reactie op mijn vorige commentaar: ‘De liefde van Van Genderen voor Israel en voor het Joodse volk is groter dan zijn liefde voor Jezus.’ Lees meer »

Eigen visie dominee staat haaks op de Bijbel (64 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 april 2016, 10:21 door Dirk

Afgelopen maandag stond er een opmerkelijk artikel over de toekomstvisie van Christenen voor Israel in het RD. Geschreven door Wim de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Zutphen. Een artikel dat – mijns inziens – op meerdere punten haaks staat op wat de Bijbel over de toekomst van Israel zegt. Vandaar dat ik erop reageer. Lees meer »

Solidair met Israel (37 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 december 2015, 21:18 door Dirk

Op 19 november jl. werd in Drachten een Israel-manifestatie gehouden, om steun te betuigen aan Israel en het Joodse volk. Tussen de 400 en 500 mensen waren aanwezig. Enkele dagen later verscheen in de Leeuwarder Courant een heftige reactie op de manifestatie van ds. Harmen Jansen, met als kop: ‘Nu even niet solidair met Israel’. Onderstaande reactie heb ik naar de krant gestuurd met het verzoek om plaatsing.
En ik voeg eraan toe: Dat ik solidair ben met Israel, houdt voor mij ook in dat ik bid om de bekering van Israel. Daar zie ik naar uit, naar hun behoud, hun zaligheid. Dat gebeurt nu al, elke keer als iemand tot geloof komt in de Heere Jezus, Jesjoea, en op een dag overvloedig, wanneer heel Israel wat dan leeft, zalig zal worden. Dat zal overvloedige zegen betekenen voor heel de wereld.
Lees meer »

15-jarige Joodse jongen zou hemelse boodschap hebben ontvangen… (51 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 november 2015, 8:13 door Dirk

Er is momenteel een video in omloop met het verhaal van de 15-jarige Joodse jongen Natan, die vertelt over een hemelse boodschap die hij heeft ontvangen tijdens een bijna-doodervaring. Veel mensen zijn er zeer van onder de indruk. Wat hij vertelt, klinkt velen Bijbels in de oren. Ik meen echter dat hier sprake is van een boodschap die haaks staat op de Bijbel. Lees meer »