Email not displaying correctly ? View it in your browser

DIRKs visie

Columnist, publicist, spreker
img

NIEUWSBRIEF 4 september 2021, nummer 35

Generated on 4 september 2021

Beste mensen,

Kerkdiensten in de openlucht, samenkomsten in bedrijfshallen of open boerenstallen met meer ruimte dan in de normale kerkzaal, sing-ins bij mensen thuis, soms interkerkelijk. Er gebeuren ook mooie dingen in deze bijzondere tijd. Er ontstaan zelfs nieuwe Bijbelstudiegroepen/gemeenten. Als de Heere werkt en het verlangen geeft om samen te komen, kunnen wij dat niet keren met al onze regels en beperkingen. ‘De poorten van de hel zullen Mijn gemeente niet overweldigen,’ zegt de Heere Jezus in Mattheus 16:18.

Nieuwsbrief
In deze Nieuwsbrief geef ik u allereerst de link naar het nieuwe commentaar, gevolgd door Goed Nieuws. We kijken naar de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in de actualiteit en sluiten af met een nieuwe weektekst.

Nieuw commentaar: Uit zelfbescherming zal Israel niet aarzelen Iran aan te vallen
De dag nadert dat Israel een fatale klap zal uitvoeren op Iran, om de nucleaire dreiging vanuit dat land te elimineren. Daar wordt in ieder geval serieus rekening mee gehouden, zeker in Israel, Iran en ook in Amerika en Rusland. Deze zomer las ik in ‘The Jerusalem Post’ een bericht dat deze verwachting bevestigde: ‘Jordanië aangevallen door Iraanse drones met raketten die te vroeg werden afgevuurd, maar voor Israel bestemd waren.’
Het hele commentaar kunt u lezen door te klikken op de link ‘Commentaar’.

Goed Nieuws, ter bemoediging

* Opgevoed door 3 homoseksuele ouders, nu dominee


(Foto/illustratie: Teddy Osterblom/Unsplash)

Caleb Kaltenbach werd opgevoed door drie homoseksuele ouders. Nu is hij dominee bij de Shepherd Church in Los Angeles.
Zijn ouders scheidden toen hij 2 was. Allebei gingen een relatie aan met iemand van hetzelfde geslacht. Hij werd opgevoed door drie ouders: twee lesbiënnes en één homoseksuele man. Zowel hij als zijn ouders werden lhbt-activisten en kwamen vaak in aanraking met ‘christenen die homo’s haatten,’ zo merkt hij op.
Caleb werd al op jonge leeftijd meegenomen naar pride-parades. ‘Ik zag hoe christenen homo’s behandelden, ik zag hoe gezinnen hun jonge zonen negeerden die in de jaren tachtig stierven aan aids. Ik zag dat christenen homo’s haatten.’

‘Ik dacht bij mezelf: “Ik wil nooit christen worden. Als christenen zo slecht zijn, kan ik me niet voorstellen hoe vreselijk hun Leider, Jezus, moet zijn.’
Toen Caleb 16 was, deed hij mee aan een Bijbelstudie als onderdeel van een poging het christelijk geloof te weerleggen. Er gebeurde echter iets totaal anders. God greep in in Zijn leven en hij kwam erdoor tot geloof in de Heere Jezus.
‘Ik werd christen,’ vertelt hij, ‘waardoor mijn kijk op seksualiteit totaal veranderde. Ik geloof dat God seksuele intimiteit en genegenheid heeft ontworpen om tot uiting te komen in een huwelijk tussen een man en een vrouw.’

Nadat Caleb christen was geworden, schopten zijn ouders hem aanvankelijk het huis uit. Gelukkig vond er later verzoening plaats, toen ze merkten dat hij niet was zoals de boze christenen die ze vaker tegenkwamen. Jaren later werden ook zijn ouders christen.
Caleb Caltenbach publiceerde afgelopen maand een boek, met als titel: ‘Messy Truth: How Foster Community Without Sacrificing Conviction’, waarmee hij christenen hoopt te helpen ‘een cultuur van verbondenheid te creëren, zonder theologische overtuigingen op te offeren.’ (Bron: Christian Headlines)

Het Midden-Oosten

* ‘Vier mensen wezen mij, een Joodse man, op Jesaja 53’
Chilih (48) zat tot voor kort diep in de problemen. Maar de Heere redde deze Joodse man op een wonderlijke wijze. Hij sloot zich aan bij een Messiasbelijdende gemeente en zet zich nu zelf in voor mensen in nood.


Enkele verzen uit Jesaja 53.

Vanaf zijn 10e ging het bergafwaarts in het leven van Chilih, nadat zijn beste vriendje stierf aan een agressieve hersentumor. Ook thuis ging het niet goed. Als voorbeeld noemt hij dat zijn moeder haar sigaretten doofde op zijn arm.
Op zijn 13e werd hij gedumpt op een kostschool, thuis ging het niet langer. Daar kreeg hij te maken met geweld en misbruik. ‘Op mijn 19e begon ik harddrugs te gebruiken, psychedelische drugs, lsd. Een paar jaar later stortte ik helemaal ik. Ik besefte zelf niet meer wie ik was, herkende mezelf niet meer in de spiegel. Ik had een totaal blackout, donkerder kon niet.’

‘Ik had twee opties: zelfmoord of vechten voor mijn leven. Ik zou keihard moeten gaan werken aan herstel. Ik besefte ook: Er is Iemand Die mij hoort als ik om hulp roep. Zijn naam kende ik niet, maar ik smeekte om hulp.
En Hij antwoordde. Hij zond drie afgezanten, die mij alle drie wezen op Jesaja 53. Maar ik weigerde en zei: “Mensen, dat is niet de weg”, en ik ging mijn eigen weg. Ik werd orthodox, daarna probeerde ik het boeddhisme, ging naar een jeshiva (religieuze school). Ik probeerde van alles, maar vond niet wat ik zocht.’

Op een dag werd Chilih bij een bushalte aangesproken door een zeer enthousiaste vrouw. ‘Ze deelde het Evangelie met me en ze was zo vol van liefde en passie voor Yeshua (Jezus). Ook zij noemde weer Jesaja 53.
Ik reageerde: “Wacht, hier is iets vreemds aan de hand. Dit is al de vierde keer dat iemand mij op Jesaja 53 wijst. Laten we proberen dit te begrijpen en het Boek erbij nemen”.’

Chilih kwam in contact met de Messiasbelijdende gemeente Tiferet Yeshua in Tel Aviv, waar speciale Bijbelstudies met hem werden gedaan en waar hij tot geloof en Yeshua kwam.
Vele jaren had hij geen enkel contact meer met zijn familie. ‘Maar Yeshua leerde mij vergeven en lief te hebben. Er is nu liefde, respect en waardering voor elkaar. Ik dank de Heere, ik dank mijn dierbare familie. Het is echt een wonder dat Hij dit heeft gedaan.’

‘Jarenlang leefde ik in de duisternis, maar nu besef ik dat mijn leven een doel heeft. Het is niet voor niets dat ik dit allemaal heb meegemaakt. Ik wil mijn getuigenis delen en anderen helpen die zich in duisternis bevinden, hun hoop bieden, omdat Yeshua hoop geeft en licht is.’ (Bron: Tiferet Yeshua)

* Wat vindt de Taliban van Israel?
Ik vroeg me deze week af hoe de Taliban zich opstelt tegenover Israel. Het was een klein berichtje wat ik daarover vond, van het Iraanse persbureau Mehr. Taliban-woordvoerder Zabihollah Majahed verklaarde in een interview met Al-Alam, een Arabische nieuwszender in Iran, dat ‘Israel een tumor is in het lichaam van de Islamitische natie.’ Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Actueel

* Mooi initiatief: stadspredikant in Groningen


Dominee Versloot bij de Martinikerk in Groningen.

Dominee P.A. Versloot is vanaf deze week stadspredikant van Groningen. Hij wil gaan Bijbellezen met mensen uit de stad en vloggen over bekende christenen uit de historie van Groningen.
Sinds 2016 is ds. Versloot verbonden aan de protestantse wijkgemeente Martinikerk in Groningen. De protestantse gemeente Groningen, die vijf wijkgemeenten telt, heeft hem voor één dag per week benoemd tot stadspredikant. ‘Als gezamenlijke kerken hebben we nu een gezicht naar buiten toe. Mensen weten bij wie ze aan kunnen kloppen. Bij mijn taak hoort ook richting de kerken te laten zien wat er in de stad speelt. Ik wil als stadspredikant geen moraalridder zijn, maar zie voor mezelf een priesterlijke rol weggelegd. Een priester sloeg een brug tussen God en mensen. Ik wil Christus centraal stellen.’

Het stadspredikantschap is in de loop van de jaren gegroeid. Al een aantal jaren houdt ds. Versloot een biechtspreekuur, dat vooral mensen van buiten de kerk trekt. Hij merkt dat er behoefte is aan contact met een predikant. Regelmatig zat hij door-de-week al in de Martinikerk. Regelmatig liepen er mensen naar binnen die gebed vroegen voor bijvoorbeeld familieleden die met corona in het ziekenhuis lagen of gebed voor zichzelf. Zo is hij in de afgelopen jaren al een beetje dominee voor de stad geworden. (Bron: RD)

* Een beetje meer vertrouwen graag…
Ik heb wel te doen met de bewindslieden van de ChristenUnie in het huidige demissionaire kabinet, Slob, Schouten en Blokhuis. Je zult maar moeten samenwerken met een partij, waarvan de partijleider keer op keer beweert dat ze niet met de CU wil samenwerken.

Het onderlinge vertrouwen in de Nederlandse politiek is momenteel ver te zoeken. Het lukt ook nog maar steeds niet om een nieuw kabinet te vormen. D66-leider Kaag wijst hiervoor met de veroordelende vinger naar CDA en VVD, die niet willen samenwerken met én PvdA én GL. Kennelijk ziet ze niet in dat ze zelf net zo schuldig is aan de huidige patstelling door niet samen te willen werken met de CU.
Deze week verscheen er een opmerkelijk bericht over christenen die de afgelopen verkiezingen op D66 hebben gestemd. En dat waren er nogal wat, goed voor tussen de twee en vijf Kamerzetels. Een grote meerderheid van hen is het volstrekt oneens met de boycot van de CU voor kabinetsdeelname door hun leider Kaag.

Is er een weg uit deze beschamende vertoning? Laten we maar bidden om wijsheid voor de nieuwe informateur, wellicht VVD’er Remkes. Een voortzetting van de huidige demissionaire coalitie van CDA, VVD, CU en D66 lijkt mij het meest voor de hand liggend, maar dat kan alleen als D66 de boycot van de CU opgeeft. De kans daarop lijkt nihil.

Gelukkig mogen we weten dat God regeert en op de troon zit. Hij stelt koningen, leiders aan en Hij zet hen ook weer af. Ik zie op naar Hem, in vertrouwen en bid: ‘Heere, ontfermt U Zich over ons land en over ons volk.’

Weektekst
Als nieuwe weektekst geef ik u Spreuken 28:14a.
Welzalig de mens die voortdurend diep ontzag heeft voor de HEERE.

Een nieuwe week…
Voor de nieuwe week wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Vertrouw op de Heere Jezus met heel uw hart, zie op Hem, dan gaat Hij met u mee en zorgt Hij voor u, in blijde dagen, maar ook als het leven moeilijk en zwaar is.

Shalom!
Dirk van Genderen

www.dirkvangenderen.nl
info@dirkvangenderen.nl

Voor wie een gift wil geven voor deze Nieuwsbrief: Reknr.: NL05 RABO 03463 18580 t.n.v. D. van Genderen. Hartelijk dank.

Artikelen uit de Nieuwsbrief of het commentaar mag u doorsturen, overnemen of elders publiceren, wel graag met bronvermelding.

Proudly mailed by img MailPress
Manage your subscriptions