Email not displaying correctly ? View it in your browser

DIRKs visie

Columnist, publicist, spreker
img

NIEUWSBRIEF 24 april 2021, nummer 16

Generated on 24 april 2021

Beste mensen,

Het bericht deze week dat het demissionaire kabinet een wetsvoorstel heeft ingediend waarmee gemeentelijke overheden de bevoegdheid krijgen kerken en andere levensbeschouwelijke gebouwen tien dagen te sluiten wanneer er een coronabrandhaard wordt vastgesteld, verbaasde mij onaangenaam. Op zich begrijp ik dat er ingegrepen moet kunnen worden bij ernstige bedreigingen voor de volksgezondheid, maar dat kerkdeuren al tien dagen kunnen worden vergrendeld bij minimaal drie besmettingen, lijkt mij wel heel erg snel. Waarbij de vraag zal zijn of die besmettingen ook echt in het bewuste gebouw hebben plaatsgevonden. Zo’n nieuwe wet zou ook tot willekeur kunnen leiden, in de ene gemeente wel een sluiting van een kerk, in een andere gemeente niet.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel waren levensbeschouwelijke gebouwen nog uitgezonderd, met het oog op het grondwettelijke recht op de vrijheid van godsdienst, maar de Raad van State adviseerde anders. Demissionair minister De Jonge heeft dit advies inmiddels overgenomen. Het ziet er naar uit dat dit voorstel op een ruime meerderheid kan rekenen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer, waarmee het wellicht in juni al wet wordt.
Een verplichte sluiting van kerkgebouwen zal aan zorgvuldigheidseisen moeten voldoen. Eerst moet de burgemeester in overleg met de kerk en de GGD nagaan of minder vergaande maatregelen mogelijk zijn om de besmetting in te dammen.

Dit wetsvoorstel is in lijn met de meningsvorming in de samenleving. Een steeds groter deel van ons volk wil dat er een eind wordt gemaakt aan de uitzonderingspositie in de grondwet van de kerken. Dit is in een stroomversnelling geraakt na de recente gebeurtenissen rond kerken in Krimpen aan den IJssel en Urk. Deze ontwikkeling is absoluut zorgwekkend.

Ik hoop dat partijen als CU, SGP en CDA zich nog tot het uiterste zullen inspannen om het wetsvoorstel dusdanig aan te passen dat waarborgen worden ingebouwd om te voorkomen dat kerken ooit te snel verplicht kunnen worden gesloten.
Tegelijk geloof ik – en dat zeg ik niet gemakkelijk, het is mijn diepste overtuiging – dat de Heere regeert, wat er ook gebeurt. We weten niet wat de toekomst brengt, het is alles in Zijn hand. Laten we deze ontwikkeling in onze gebeden aan Hem voorleggen en op Hem blijven vertrouwen.

Nieuwsbrief
In deze Nieuwsbrief geef ik u allereerst de link naar het nieuwe commentaar, deze week een bijzonder verhaal over een Afrikaanse prins. We kijken naar de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in de actualiteit en sluiten af met een nieuwe weektekst.

Nieuw commentaar: Prins Kaboo zag een lichtflits, hoorde een stem en kwam vrij
Opeens zag prins Kaboo een krachtige lichtflits. Op dat moment was hij vastgebonden aan een paal en werd hij gemarteld. Mensen die stonden toe te kijken, begonnen te schreeuwen. Wat gebeurde er? Tegelijk met de lichtflits vielen de touwen waarmee hij was vastgebonden van zijn handen. En hij hoorde een stem: ‘Kaboo, ren weg!’ Hij gehoorzaamde direct en ontvluchtte zijn ontvoerders, de strijdende Grebo-stam, aan de kust van Liberia en rende de jungle in.
Dit verhaal over prins Kaboo raakte mij. Het laat zien wat God kan doen in het leven van iemand die zich door Hem laat gebruiken.
De hele tekst kunt u lezen door te klikken op de link ‘Commentaar’.

Goed Nieuws, ter bemoediging

* ‘De glorie van God vulde mijn cel’


Christopher Alam: ‘Met het Evangelie de hele wereld over.’

Christopher Alam groeide op in een soennitisch moslimgezin in Bangladesh. Zijn vader was generaal-majoor in het leger. Toen hij 13 was, ging hij naar een prestigieuze luchtmachtschool, omdat hij net als zijn vader een carrière in het leger wilde. Maar op zijn 21e verliet hij het leger weer, omdat hij depressief was en zelfmoordgedachten had.

Toen hij op een dag in Lahore, de op een na grootste stad van Pakistan liep, zag hij een blanke man op een straathoek evangelisatietraktaten uitdelen. Hij weet het nog precies: ‘Die man straalde een innerlijke rust uit. Ik vroeg hem waar hij vandaan kwam. Hij vertelde dat hij een dienstknecht was van de Heere Jezus Christus en dat hij uit Engeland kwam. Hij maakte deel uit van een evangelisatieteam.’
Deze Keith – zo heette de evangelist – vertelde hem dat Christus hem kon bevrijden en een nieuw leven kon geven. ‘Hoewel ik betwijfelde of God geïnteresseerd was in mijn wanhoop, boog ik mijn hoofd en bad ik om Christus te ontvangen. Op dat moment ervaarde ik waar ik mijn hele leven al op had gewacht. Het was alsof er een enorm rotsblok van mijn rug werd opgetild. Ik wilde zingen en lachen tegelijk.’

Je kruis opnemen en Hem volgen…
De volgende dag ontmoette hij enkele andere leden van hetzelfde evangelisatieteam. Hij kreeg van hen een Bijbel en ze moedigden hem aan daarin te gaan lezen. Ze wezen hem op Lukas 9:23-25, waar de Heere Jezus uitlegt wat het betekent om jezelf te verloochenen, je kruis op te nemen en Hem te volgen. Hij besefte niet dat die Bijbelverzen binnen enkele weken al realiteit zouden worden in zijn leven.
Hij voegde zich bij het evangelisatieteam, waar hij veel leerde over het christelijke geloof en over de Heere Jezus. Toen hij op een middag alleen in het bos was, hoorde hij een stem: “Dit is wat je de rest van je leven zult doen. Ik neem je mee de wereld rond en je zult mensen over Jezus vertellen”.

Toen zijn vrienden bij wie hij woonde, hoorden dat hij christen was geworden, vertelden ze het aan zijn vader, die direct naar hem toekwam. Die schakelde vrienden in om hem te dwingen terug te keren naar de islam. Toen dat niet lukte, werd hij opgenomen in een psychiatrische inrichting. Hij vond er troost in het Nieuwe Testament dat hij mee naar binnen had gesmokkeld en leidde er zelfs enkele mensen tot de Heere Jezus.

‘God haalde mij uit die inrichting,’ vertelt Christopher. ‘De psychiater oordeelde dat ik niets mankeerde. Mijn vader was woedend en plaatste mij onder huisarrest in zijn huis in Multan. Hoewel er buiten gewapende schildwachten stonden, lukte het mij te ontsnappen naar christelijke vrienden in Lahore. Toen ik hoorde dat de politie mij zocht, vluchtte ik naar Karachi, om me er bij een evangelisatieteam aan te sluiten.
Onze straatevangelisatie bloeide, totdat mijn vader enkele maanden later de politie opdracht gaf mij en nog vier anderen te arresteren vanwege anti-islamitische activiteiten. Die vier werden snel weer vrijgelaten maar ik kreeg te horen: “Je wordt weer moslim of je sterft”.’

Bijna een jaar bracht hij door in een afdeling voor politieke gevangenen. ‘De Heilige Geest ondersteunde me, samen met het Nieuwe Testament dat ik nog bij me had. Vele malen vulde de glorie van God mijn cel. Ik voelde me erg gesterkt toen ik Handelingen 16:25 las, waar het gaat over Paulus en Silas die in de gevangenis baden en Gods lof zongen. Het was heel bijzonder dat God me waardig achtte te mogen lijden voor de Naam van Jezus.’

Ontsnapt… en via Nederland naar Zweden
‘Toen mijn vader dreigde dat ik zou worden onthoofd wegens afvalligheid, besloot ik Pakistan te ontvluchten. Enkele Iraniërs hielpen me de grens over naar Afghanistan. ‘God voorzag in wat ik nodig had. Via Kaboel reisde ik door Turkije, Rusland, België en Nederland uiteindelijk naar Zweden, waar ik politiek asiel ontving.’
Hij sloot zich aan bij een Evangelische Lutherse Kerk en leerde er zijn vrouw Britta kennen, met wie hij in 1979 trouwde. Hij studeerde er aan een Bijbelschool, waarna ze verhuisden naar Amerika voor verdere Bijbelse training. God bereidde hem voor om zijn roeping te gaan vervulling: het verspreiden van het Evangelie over de hele wereld, zoals God al in het bos in Pakistan tegen hem had gezegd.

Terugkijkend merkt Christopher Alam op: ‘In de afgelopen veertig jaar heb ik het voorrecht gehad om in heel veel landen te prediken en kerken te stichten. Ik denk wel eens aan het Bijbelverhaal van de wonderbaarlijke spijziging van de vijfduizend door de Heere Jezus, met vijf broden en twee visjes van een onbekende jongen. Dat verhaal herinnert mij eraan dat God zelfs de kleinste dingen en de meest onwaarschijnlijke mensen – met een onvoorstelbaar groot effect kan gebruiken. Toen ik pas christen was, was het mijn enige ambitie om op straat het Evangelie te verspreiden. Ik ben verbaasd en verwonderd om te zien dat God deze inspanningen heeft vermenigvuldigd, zodat steeds meer mensen het Brood des Levens kunnen proeven.’ (Bron: Christianity Today)

* Het geheim van een 116-jarige
Afgelopen week overleed in Charlotte, North Carolina, de oudste Amerikaan, de 116-jarige Hester Ford. Haar man John overleed in 1963. Ze had 12 kinderen, 68 kleinkinderen, 125 achterkleinkinderen en 120 achterachterkleinkinderen. ‘Ze was een steunpilaar van ons gezin en zorgde voor de broodnodige liefde, steun en begrip voor ons allemaal,’ schrijft de familie in een Facebook-bericht, waarin God wordt gedankt voor de zegen die Hij door haar heen aan hen gaf.
Haar leven kenmerkte zich door haar geloof. Op de vraag wat het geheim van haar lange leven was, antwoordde ze eens: ‘Leef zo dat de Heere je kan gebruiken.’ En als ze het moeilijk had, ze maakte ook zware tijden mee, zei ze: ‘Voor ons op aarde is het zwaar, maar in de hemel is het een vreugdevolle dag.’
‘Elke dag om 12 uur bad ze voor onze hele familie. Daarbij sprak ze ook Psalm 23 uit, Johannes 14 en het Onze Vader,’ vertelde haar kleindochter Mary Hill. (Bron: Faithwire)

Het Midden-Oosten

* Benjamin Netanyahu in paniek?
Het lijkt erop dat de Israëlische demissionaire premier Netanyahu in paniek begint te raken nu het hem opnieuw niet gaat lukken een meerderheidsregering te vormen. Na eerst een voorstel gelanceerd te hebben om de bevolking de premier te laten kiezen, deed hij vervolgens deze week in een tv-uitzending een felle aanval op Naftali Bennet, een mogelijke rivaal voor het premierschap. Ook lijkt hij te overwegen alle ministers van de coalitiepartij Blauw Wit te ontslaan en te vervangen door ministers van zijn eigen Likoedpartij.

Juist nu roep ik u op tot extra gebed voor Israel, voor Benjamin Netanyahu, voor een nieuwe regering. Zeker met de voortdurende dreiging vanuit Iran en de oplopende spanningen met de Palestijnen, is een daadkrachtige regering noodzakelijk.
‘Heere, ik bid U, dat U de geest van de genade en van de gebeden over Uw volk uitstort, zodat ze tot U gaan roepen om genade, om ontferming, om redding, om een oplossing om uit de huidige crisis te komen.’

* Raket landt vlakbij Israëlische kerncentrale


Israëlische kerncentrale in Dimona.

Israel houdt de ontwikkelingen in Iran zeer nauwlettend in de gaten. Nu de Amerikaanse president Biden erop aanstuurt de verhoudingen met Iran meer te normaliseren, zet Netanyahu alles op alles om Amerika daarvan te weerhouden. Israel is ervan overtuigd dat Iran een gigantische bedreiging vormt voor de wereldvrede en met name voor het voortbestaan van de staat Israel.
Een paar dagen geleden werden er nog vanuit Syrië raketten afgeschoten richting Israëlische straaljagers boven Jordanië. Eén raket kwam neer in de nabijheid van de Israëlische kerncentrale in Dimona. Het schokkende voor iedereen was dat deze verouderde raket niet werd neergehaald door het hypermoderne afweergeschut van Israel. Mogelijk werd de raket afgeschoten vanaf een Iraanse basis in Syrië. Laten we blijven bidden om de vrede voor Jeruzalem.

* Nogmaals de boete voor Christenen voor Israel
Naar aanleiding van de boete die Christenen voor Israel kreeg vanwege de etikettering op wijnflessen vanuit Judea en Samaria, heeft de Tweede Kamer deze week een motie van Roelof Bisschop (SGP) en Caroline van der Plas (BBB) aangenomen. Daarin wordt de regering opgeroepen producten uit alle betwiste betwiste gebieden wereldwijd, dus niet alleen uit de Palestijnse gebieden (beter: Judea en Samaria) maar bijvoorbeeld ook uit Westelijk Sahara, voortaan gelijk te behandelen. De motie werd gesteund door CU, SGP, CDA, VVD, JA21, BBB, FvD, PVV en 50Plus.
In hetzelfde Kamerdebat vroeg SP’er Jasper van Dijk aan de verantwoordelijke ministers of de boete van 2100 euro die de NVWA oplegde aan Christenen voor Israel, wel hoog genoeg is om herhaling van de overtreding van de etiketteringsregels te voorkomen. Nu weten we gelijk ook weer hoe de SP tegen Israel aankijkt. Niet goed, dus.

Actueel

* Vervolging van christenen in China wordt ernstiger


Chinese christenen in gebed.

We horen er weinig over in het nieuws, maar de vervolging van christenen in China neemt steeds ernstiger vormen aan. Een recent bericht van Radio Free Asia (RFA) onthult dat christenen in China soms worden vastgehouden in mobiele ‘transformatiefaciliteiten’. Daar worden ze onderworpen aan hersenspoeling, marteling en andere gewelddadige maatregelen om hen te dwingen hun geloof af te zweren.

Een lid van een protestantse ‘huiskerk’ in de Chinese provincie Sichuan, aangeduid met het pseudoniem Li Yeuse, vertelde RFA dat hij gedurende meer dan 10 maanden werd vastgehouden in een faciliteit onder toezicht van de Chinese Communistische Partij (CCP). Agenten van de CCP hielden hem vast nadat zijn kerk twee jaar geleden was overvallen.
‘Het was een mobiele faciliteit die zomaar ergens in een kelder kon worden opgezet,’ zei Li over het detentiecentrum. ‘Ze richten zich voornamelijk op christenen die lid zijn van huiskerken.’

Li vertelde dat hij was opgesloten in een kamer zonder ramen of ventilatie en dat hij tijdens zijn maandenlange internering herhaaldelijk werd geslagen en psychologisch gemarteld. ‘Ze bedreigen, beledigen en intimideren je. Dit waren ambtenaren van het Verenigd Front, mannen, vrouwen, soms niet geïdentificeerd, meestal in burger.’

Een andere anonieme christen vertelde RFA dat soortgelijke detentieprogramma’s worden ingezet tegen katholieken, protestanten en Falun Gong-beoefenaars in heel China. Een advocaat, bijgenaamd Zhang, die zei dat hij verschillende katholieke gevangenen heeft vertegenwoordigd, meldde ook dat de CCP katholieken simpelweg heeft laten verdwijnen. ‘Sommigen kwamen pas na vijf of zes jaar weer thuis, volledig gehersenspoeld.’

Sinds februari komen er steeds vaker berichten uit China dat huiskerken zijn verboden, over massa-arrestaties van bijbelstudiegroepen, nieuwe vernielingen van religieuze gebouwen en over een gecentraliseerd bewakingssysteem voor geestelijken. Mensenrechtenorganisaties en honderden Chinese christelijke leiders noemen de voortdurende vervolging de ergste belediging van de religieuze vrijheid in het land sinds de Culturele Revolutie.
Laten we ons verbonden weten met onze Chinese broeders en zusters en voor hen blijven bidden. (Bron: LifeSiteNews)

Bestuurlijke crisis
De politiek in ons land raakt in een steeds diepere crisis. Het wantrouwen is zo groot, dat je je afvraagt hoe herstel van vertrouwen ooit weer kan worden bereikt. Ook hier, zoals bij veel berichten in deze Nieuwsbrief, vraag ik om uw gebed voor ons land en voor ons volk en voor onze politici.

Mijn vraag aan u een paar weken geleden, om uw gedachten over eventueel een gebeds- en verootmoedigingsbijeenkomst voor ons land en voor ons volk met mij te delen, kon op ruime bijval rekenen. Door de coronabeperkingen kan dat helaas nog even niet, maar als de regels versoepeld worden, meld ik u de plannen. Tot die tijd mogen we ieder afzonderlijk onze gebeden aan de Heere voorleggen.

Hartelijk dank, namens Lieke!
Een paar weken geleden vertelde ik u dat Lieke over enkele weken mee op outreach gaat met de studenten van de Discipelschaps Trainingsschool (DTS) naar een heel arm gebied in Brazilië, om daar het Evangelie te brengen en mensen hulp te bieden. Namens Lieke wil ik u heel hartelijk bedanken voor de giften die ze van u mocht ontvangen. Er is genoeg geld binnen gekomen om deze outreach te kunnen ondernemen. Later hoop ik u er een verslag van door te geven.

Weektekst
Als weektekst geef ik u mee Psalm 94:22.
De HEERE is mij een veilige vesting geweest,
mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Een nieuwe week
Voor de nieuwe week wens ik u Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Hij gaat met u mee en zal voor u zorgen. Zie op Hem!

Shalom!
Dirk van Genderen

www.dirkvangenderen.nl
info@dirkvangenderen.nl

Voor wie een gift wil geven voor deze Nieuwsbrief: Reknr.: NL05 RABO 03463 18580 t.n.v. D. van Genderen. Hartelijk dank.

Artikelen uit de Nieuwsbrief of het commentaar mag u doorsturen, overnemen of elders publiceren, wel graag met bronvermelding.

Proudly mailed by img MailPress
Manage your subscriptions