Email not displaying correctly ? View it in your browser

DIRKs visie

Columnist, publicist, spreker
img

NIEUWSBRIEF 21 maart 2020, nummer 9

Generated on 21 maart 2020

Beste mensen,

‘Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is’ (Jesaja 26:20)

Deze Bijbelwoorden uit Jesaja zijn vandaag opeens brandend actueel. Zeker als je niet meer naar de samenkomst van de gemeente kunt gaan, waar je altijd zo naar uitzag. Omdat de diensten zijn afgelast vanwege de dreiging van het coronavirus.
Nu besef je pas echt, hoe fijn het altijd was om met de gemeente samen te komen, de Heere en elkaar te ontmoeten, om Hem te aanbidden, te luisteren naar Zijn stem en samen in de gebeden tot Hem te naderen.

Via internet
Als je vroeger eens niet naar de dienst kon gaan, las je thuis misschien een preek, een stichtelijk boek of een gedeelte uit de Bijbel. Nu zijn er gelukkig volop mogelijkheden om via internet de diensten mee te maken en preken te beluisteren.
Sommige gemeenten houden geen samenkomsten meer. Andere gemeenten houden nog wel hun diensten, maar dan met slechts enkele gemeenteleden, die worden uitgezonden via internet of YouTube om zo toch een gemeentelijke samenkomst te hebben.

Veel gemeenten hebben geen eigen kerkgebouw en kwamen samen in scholen of andere gebouwen die nu gesloten zijn. Voor hen is het onmogelijk geworden hun samenkomsten in één of andere vorm door te laten gaan. Zeker nu deze situatie langer gaat duren, wil ik gemeenten aanmoedigen te zoeken naar mogelijkheden om via internet door te gaan met aangepaste diensten. De voorganger kan dan gewoon thuis of elders een dienst houden, met wellicht enkele aanwezigen, die via internet wordt uitgezonden, zodat de gemeente toch betrokken blijft. Juist nu heeft de gemeente geestelijke leiding en duiding van de huidige situatie, zoals ik deze week in het commentaar ook probeer te doen.

Gebed en verootmoediging
Er wordt veel gebeden deze weken. En dat is goed. Kerken organiseren bidstonden, waaraan je kunt deelnemen via internetverbinding.
Een belangrijke vraag is wel hoe we bidden. Er komen termen langs als: ‘Bestraf het virus, vervloek het virus, claim je gezondheid en genezing…’
Ik moet u eerlijk zeggen, daar kan ik niets mee. Altijd als er plagen waren in de Bijbel, oordelen, ziekten en verschrikkingen, dan verootmoedigden de gelovigen zich voor de Heere, beleden ze hun zonden, hun onwaardigheid, de zonden van land en volk en smeekten ze de Heere om Zijn genade, Zijn ontferming. Ik geloof dat dit ook de weg is die wij mogen, ja, moeten gaan.

Nieuwsbrief
In deze Nieuwsbrief geef ik u allereerst de link naar het nieuwe commentaar, gevolgd door Goed Nieuws. We kijken naar de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in de actualiteit en sluiten af met een nieuwe weektekst.

Nieuw commentaar: Door coronavirus klinkt Gods stem
‘…er zullen besmettelijke ziekten zijn… en dit alles zal u overkomen, opdat u zult getuigen… op de aarde benauwdheid onder de volken… en het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen… wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’
Het hele commentaar kunt u lezen door te klikken op de link ‘Commentaar‘.

Goed Nieuws, ter bemoediging

* Coronadreiging leidt tot minder abortussen en minder euthanasie
Ook de abortuscentra in ons land hebben te maken met de coronadreiging, wat leidt tot minder abortussen. De volgende maatregelen zijn al genomen:
– begeleiders mogen niet meer mee naar binnen;
– kinderen zijn niet welkom in de kliniek (heel dubbel);
– wie meer dan 38 graden koorts heeft, mag niet naar binnen, waardoor een abortus nu niet kan worden uitgevoerd;
– Amsterdam voert geen abortussen meer uit na 12 weken zwangerschap;
– Heemstede voert geen abortussen meer uit bij buitenlanders uit risicogebieden;
– in Rotterdam en Roermond is het ‘inloopspreekuur’ geschrapt.

De Levenseindekliniek, die mensen helpt hun euthanasiewens te verwezenlijken, neemt geen nieuwe euthanasieverzoeken meer in behandeling.
‘Je begint je bijna af te vragen of God alle zondige praktijken aan het beëindigen is,’ aldus Kees van Helden, directeur van Schreeuw om leven.
De hulpverlening van ‘Er is Hulp’ aan zwangere meisjes en vrouwen, die ongewenst zwanger zijn geworden of geen raad weten met hun zwangerschap, gaat wel door. Volgens Van Helden neemt het aantal hulpvragen toe.

Ook bordelen gingen dicht
Een week geleden werd gemeld dat de Wallen in Amsterdam werden gesloten om coronabesmetting te voorkomen. Veel prostituees zouden willen uitstappen (stoppen), meldt de christelijke organisatie Bright Fame. Frits Rouvoet van Bright Fame stelt dat ze zoveel als mogelijk deze vrouwen willen helpen.

Ook uit Den Haag wordt gemeld dat door de sluiting van de ‘seksinrichtingen’, zoals de bordelen officieel worden genoemd, tientallen prostituees willen uitstappen. Volgens de christelijke stichting De Haven waren er zo’n 3000 tot 4000 prostituees actief in Den Haag en omgeving. Nu de rolluiken zijn neergelaten, zijn velen van hen meegenomen door hun pooiers en niemand weet waar ze nu zijn. Medewerkers van De Haven zetten zich in voor de prostituees die zijn achtergebleven en met wie ze al contact hadden.

* Coronacrisis in Midden-Oosten geeft nieuwe kansen voor het Evangelie


Sat-7 zet zich in om mensen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te bereiken met de hoop die het Evangelie biedt in tijden van crisis. (Foto: Sat-7)

Ook in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika slaat het coronavirus toe. Ook daar blijven veel mensen binnen of zitten in quarantaine. Volgens de christelijke zender Sat-7 neemt het aantal kijkers naar de christelijke tv-programma’s van de zender momenteel sterk toe, omdat mensen op zoek zijn naar hoop. Sat-7 zendt programma’s uit in diverse talen, zoals in het Arabisch, het Farsi en het Turks.

Nadia uit Iran, actief in de medische zorg, laat aan Sat-7 weten: ‘Iraniërs zijn heel bezorgd over het coronavirus, ikzelf ook. Vrienden adviseren mij om thuis te blijven, om mij te beschermen tegen het virus. Maar mijn angst is weg, ik vertrouw op de Heere, voor mijzelf en voor mijn familie. Ik zie uit naar de dag dat deze nachtmerrie voorbij is.’

Uit Egypte laten kijkers weten dat ze worden bemoedigd door de uitzendingen, waarin wordt benadrukt niet te vrezen, maar op God te vertrouwen.
‘Wanneer je bij de familie van Jezus hoort, hoef je voor niets bang te zijn,’ vertelde presentator Melad Awad in het kinderprogramma ‘Familie of Jesus’ van Sat-7, uitgezonden in Egypte. ‘Je hoeft niet bang te zijn voor het virus, want Jezus is met je.’
‘Nooit eerder zijn zoveel mensen in deze regio zo open geweest voor het Evangelie,’ aldus het bericht van Sat-7. ‘Velen zijn geïnteresseerd in de hoop die christenen putten uit hun geloof en in de liefde van God.’ (Bron: Sat-7)

Het Midden-Oosten

* Israëli’s kijken naar de Bijbel bij zorgen over coronavirus
Bijbelteksten krijgen in Israel steeds meer aandacht, nu het land in lockdown is en de angst voor verdere verspreiding van het coronavirus toeneemt. Sommige Bijbelteksten kom je opvallend vaak tegen op Israëlische nieuwswebsites of op sociale mediaplatforms. Er wordt ontdekt dat de Bijbel veel te zeggen heeft over het omgaan met tijden van crisis. Ook in Bijbelse tijden heeft Israel te maken gehad met epidemieën, plagen en andere moeilijkheden. Een overzicht van de teksten die het meest worden geciteerd.

Exodus 9:14 – ‘Want deze keer zal Ik al Mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals Ik.’
Jesaja 26:20 – ‘Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.’
Leviticus 13:46 – ‘Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn.’

2 Kronieken 7:13 en 14 – ‘Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn Naam zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’
Jakobus 4:9 – ‘Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen.’

Afgelopen woensdag ging er een bericht uit naar alle lokale Messiasbelijdende gelovigen, dat ze van 19.00 tot 20.00 uur werden uitgenodigd om deel te nemen aan een tijd van gezamenlijk gebed tegen de verspreiding van het coronavirus.
De oproep luidde: ‘In deze tijd zullen we gezamenlijk bidden, één van hart, en onze stem verheffen tot de Heere, opdat Hij Zijn hand zal uitstrekken om te genezen, tekenen en wonderen te verrichten, in de naam van Yeshoea de Messias.’ (Bron: Israel Today)

Actueel

* Ondanks coronavirus blijft Chinese regering kerken verwoesten


Op 11 maart jl. werd de Xiangbaishu Kerk in de stad Yixing, in de provincie Jiangsu verwoest door de Chinese overheid.

Je zou denken dat Chinese regering zo druk is met het bestrijden van het coronavirus, dat de verwoesting van kerken tijdelijk zou zijn stopgezet. Maar de verwoesting van Chinese kerken blijft doorgaan. Kerken die gesloten zijn vanwege het coronavirus, worden geplunderd en van hun christelijke symbolen ontdaan. Afgelopen zondag werd op klaarlichte dag een groot rood kruis van een kerk in Guoyang verwijderd, in de provincie Anhui.

Afgelopen week deelde de christelijke hulporganisatie China Aid schokkende beelden van een volledige verwoesting van een kerk in Yixing. De religieuze vervolging gaat door, ook al woedt het coronavirus.
Volgens de organisatie Christian Concern komen ook de ondergrondse kerken in China niet meer samen, maar houden ze hun samenkomsten online. De Chinese christenen houden er wel rekening mee dat de overheid ook de online samenkomsten zal verbieden. (Bron: Faithwire)

* Praktische hulp
Op dit moment lopen veel mensen in Nederland en over heel de wereld door de coronacrisis tegen tal van problemen aan en is er veel hulp nodig. Gelukkig hebben ook veel kerken hier steeds meer oog voor. Graag wil ik een oproep doen voor iets wat heel dichtbij mij ligt. Zoals velen van jullie wel weten, verricht mijn dochter Lieke al vele jaren missionair werk in sloppenwijk Borel in Rio de Janeiro. Samen met haar echtgenoot Magno zet zij zich op dit moment extra in voor de mensen daar die door de omstandigheden nauwelijks meer inkomsten hebben, omdat ze zoveel als mogelijk thuis moeten blijven en geen geld meer kunnen verdienen. Lieke en Magno proberen nu geld in te zamelen om hen door deze moeilijke tijd heen te helpen, heel praktisch met voedsel en met het Evangelie. Wilt u helpen, om zo een steentje bij te dragen, dan kunt u een gift overmaken naar Stichting HVC, die de fondswerving doet. Het rekeningnummer van HVC is: NL51 ABNA 0561 455139, o.v.v. ‘Project 8088, Brazilië Hulp Borel’. Bij voorbaat dank en sterkte aan u allen.

Gebed gevraagd
* Misschien zijn er wel lezers van de Nieuwsbrief besmet met het coronavirus of familieleden van lezers. Ik verneem het graag als dat zo is, zodat we voor u, voor hen kunnen bidden.
* Speciaal gebed vraag ik ook voor alle mensen in de zorg van wie momenteel heel veel wordt gevraagd.
* Laten we bidden voor allen die besmet zijn met het coronavirus, dat ze weer zullen herstellen.
* Bid ook voor de nabestaanden van degenen die door het virus zijn overleden.
* We bidden ook om wijsheid voor de overheid en voor allen die belangrijke beslissingen moeten nemen. Speciaal gebed vraag ik voor Bruno Bruins, tot voor enkele dagen de minister die de leiding had in de coronacrisis, maar voor wie de taak te zwaar werd. Laten we bidden dat hij weer spoedig zal herstellen.
* Laten we ook bidden om wijsheid voor alle kerken en gemeenten in deze spannende tijden.
* Als lezers van de Nieuwsbrief vormen we een soort gemeenschap van gelovigen, hoewel we elkaar niet kennen. Laten we elkaar opdragen aan de Heere en bidden om Zijn genade en bescherming.
* Bid ook voor de ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen en probeer hen te laten weten dat u hen niet vergeten bent, via de moderne media of met een kaartje of op welke andere manier dan ook.

Weektekst
Als nieuwe weektekst geef ik u mee 2 Korinthe 5:1.
Wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Een nieuwe week…
Voor de nieuwe week wens ik u allen van harte Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Verwacht het in alles van de Heere Jezus. Hij zorgt voor u en gaat met u mee, in blijde dagen, maar ook als het leven moeilijk en zwaar is.

Shalom!
Dirk van Genderen

www.dirkvangenderen.nl
info@dirkvangenderen.nl

Voor wie een gift wil geven voor deze Nieuwsbrief: Reknr.: NL05 RABO 03463 18580 t.n.v. D. van Genderen. Hartelijk dank.

Artikelen uit de Nieuwsbrief of het commentaar mag u doorsturen, overnemen of elders publiceren, wel graag met bronvermelding.

Proudly mailed by img MailPress
Manage your subscriptions