Email not displaying correctly ? View it in your browser

DIRKs visie

Columnist, publicist, spreker
img

Nieuwsbrief zaterdag 21 oktober 2023, nummer 42

Generated on 21 oktober 2023

Beste mensen,

Nu de oorlog tussen Israel en Gaza langer duurt en er in de media vrijwel alleen beelden verschijnen van verwoestingen, leed en lijden in Gaza, begint de wereldopinie te kantelen, ook in Nederland, in het nadeel van Israel. Israel wordt steeds meer gezien als de veroorzaker van al dat leed van ‘onschuldige mensen’. Het gevolg: toenemende spanningen in de samenleving en zeker in de Joodse gemeenschappen.

‘Ja,’ wordt gezegd, ‘wat Hamas heeft gedaan, is verschrikkelijk, maar dat heeft een reden en die reden is Israel.’
Laten wij Israel blijven steunen, en, zoals afgelopen donderdagavond op de bidstond voor Israel in Buren door iemand terecht werd opgemerkt: ‘Gebed voor Israel is het belangrijkste wapen in deze strijd.’


Terwijl familieleden de bijna bovenmenselijke vraag kregen of ze tussen de slachtoffers van de dodelijke aanvallen van Hamas die hier bijeen zijn gebracht, geliefden konden identificeren, verscheen er een regenboog in de wolken. Yael Eckstein meldt bij deze foto: ‘Ondanks dat de dood ons hier omringt, herinnert ons dit aan God. Het Joodse volk zal nooit worden vernietigd.’

De strijd gaat onverminderd voort. Israel blijft Hamas-locaties bombarderen, zo nauwkeurig mogelijk, hoewel dat heel ingewikkeld is omdat de Palestijnse terreurorganisaties hun wapenopslagplaatsen en lanceerinstallaties vaak in de directe omgeving van of zelfs in of onder ziekenhuizen, scholen of woonwijken hebben gebouwd. Onschuldige burgers gebruiken ze zo als een menselijk schild.
Hamas blijft in het wilde weg raketten afschieten op Israel. Honderden van deze raketten bereiken Israel niet en storten al ergens in Gaza neer, zoals een paar dagen geleden bij een ziekenhuis. Daarbij vallen veel ‘onschuldige’ slachtoffers. Gaza telt deze slachtoffers voor het gemak maar op bij de slachtoffers die Israel zou maken.

Nieuwsbrief
In deze Nieuwsbrief vindt u opnieuw veel nieuws over de oorlog tussen Israel en Hamas. Het is een greep uit de talloze berichten die ik tegenkwam. Ook het commentaar gaat hierover, vanzelfsprekend. En de mening van een hooggeplaatste Hamas-strijder over de huidige strijd.

Bidstonden voor Israel; aanstaande donderdagavond 26 oktober in Den Haag

Afgelopen week hadden we een bidstond voor Israel in Buren. Aanstaande donderdag, 26 oktober, bent u hartelijk uitgenodigd om in Den Haag te komen bidden voor Israel. Juist nu is dit dringend noodzakelijk. Kom en breng anderen mee.
Adres: Abdis Eustachiastraat 13, Den Haag
Tijd: aanvang 20.00 uur

Om alvast te noteren:
* Bidstond in Lelystad op donderdagavond 2 november D.V.
Adres: Meerkoetenweg 18, aanvang 20.00 uur.

Trouwens, ik krijg berichten over meer bidstonden die in het land worden gehouden. Kerken, Israel-organisaties die nu speciale bidstonden voor Israel houden. Dit is zo belangrijk! Er woedt ook een geestelijke strijd, een strijd in de hemelse gewesten, om Israel. Laten we ons daarom ook met onze gebeden mengen in die geestelijke strijd.

Graag spoor ik u aan om ook zelf initiatieven te nemen om met medegelovigen bij elkaar te komen om samen te bidden, gewoon in huiskamers, of met uw kerk of gemeente. De situatie is zo ernstig, zo kritiek. Bid voor Israel, het Joodse volk, de soldaten, de Palestijnen (in werkelijkheid Arabieren, dvg), om vrede voor Jeruzalem, om een terugkeer tot God en ook voor de Joden in Nederland en elders in de wereld.

Nieuw commentaar: De woede van de draak
Iets van de woede van de draak uit Openbaring 12 is te zien in de duivelse haat en woede van Hamas tegen Israel. Nietsontziend. Allesverslindend. Gruwelijk. Dood en verderf. De satan doet er alles aan om Gods plannen met Zijn volk Israel en met de wereld te verhinderen. Het zal hem gelukkig nooit lukken.
Het hele commentaar kunt u lezen door te klikken op de link ‘Commentaar’.

* Hoe te bidden?
Mag je bidden dat God ingrijpt en de Palestijnse terreurorganisaties in verwarring brengt, angst aanjaagt, op de vlucht laat slaan? Jazeker, dat geloof ik vast en zeker. Je ziet dat vaker in de Bijbel dat de Heere ingrijpt, de vijanden op de vlucht laat slaan, tegen elkaar laat strijden en soms ook doodt.

Verder zie je in de geschiedenis van Israel telkens weer dat de Heere bevrijding schonk, verlossing als het volk tot inkeer kwam, hun zonden beleed en uitsprak voortaan de Heere te zullen dienen. Ik geloof dat het belangrijk is om ook dit mee te nemen in onze gebeden. We mogen de Heere bidden dat Hij met Zijn Geest zal werken in het volk, dat ze tot inkeer komen, hun zonden belijden en tot de Heere gaan roepen om redding, vergeving en verlossing. Zulk roepen zal de Heere zeker beantwoorden.

We mogen bidden om wijsheid voor de Israëlische leiders van politiek en leger om goede beslissingen te nemen. Dat ze zich hierin afhankelijk zullen weten van de God van Israel.
We blijven bidden om troost, genade en kracht voor allen die geliefden hebben verloren en voor hen van wie geliefden gegijzeld worden.

Tijdens de bidstond afgelopen week bleek hoe moeilijk we het vinden om voor de Palestijnen te bidden, voor de Hamas-terroristen. En toch hebben we het gedaan. We baden voor de Arabische christenen, voor degenen die niets met Hamas te maken willen hebben, we baden om de bekering van terroristen.

* Voormalige ‘Prins van Hamas’ stelt dat Israel Hamas moet verwijderen uit Gaza

Mosab Hassan Yousef (45) is de zoon van één van de oprichters van Hamas. Tijdens zijn verblijf in een Israëlische gevangenis gingen zijn ogen open voor de verschrikkelijke wreedheden van Hamas, zijn leven veranderde totaal en hij brak met Hamas.
Van 1997-2007 was hij undercover agent voor de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Beth. Door contacten met een Britse zendeling kwam hij rond de eeuwwisseling tot geloof in de Heere Jezus. In 2005 werd hij in Tel Aviv gedoopt. Omdat de haat van Hamas zich tegen hem keerde, vluchtte hij in 2007 naar Amerika.

Gevraagd naar zijn visie op het huidige conflict merkt hij op: ‘Israel moet Hamas uit Gaza verwijderen. Mijn ervaringen met het martelen en zelfs het vermoorden van Palestijnen door Hamas deden mij al in de jaren negentig beseffen dat deze organisatie een gevaar zou worden, zelfs voor de Palestijnen, als ze ooit aan de macht zou komen.
Ik ben geboren in het hart van het leiderschap van Hamas. Ik ken ze heel goed. Ze geven niets om het Palestijnse volk. Ze houden geen rekening met het menselijke leven. Hamas dient niet het volk, maar Iran.’

‘Palestijnse volk wordt door Hamas gebruikt als schild’
Al voordat Hamas in 2006 aan de macht kwam in Gaza begon ik te beseffen dat ze zelfs hun eigen Palestijnse bevolking zouden doden om hun doelen te bereiken. Vandaag, 25 jaar later, zijn zij de leiders van Gaza en zien we waartoe ze in staat zijn. En het Palestijnse volk gebruiken ze als hun schild.’

Steunt hij een grondoorlog van Israel tegen Gaza? ‘Zeker. Weet je,’ reageert hij, ‘dit is een lelijke oorlog. Israel is er niet mee begonnen, dat was Hamas. Allereerst moeten burgers in Gaza worden aangemoedigd naar Egypte te gaan, met name de vrouwen, de kinderen en mannen ouder dan 50 jaar.
Vervolgens moet de Gaza-strip in twee stukken worden gedeeld, noord en zuid. In het noordelijke deel bevinden zich de meeste tunnels.’

‘Hamas wil islamitische staat oprichten’
Yousef is tegen het verlenen van humanitaire hulp voordat Hamas volledig is verwijderd, omdat dan ook Hamas wordt geholpen.
‘Het is niet zo dat Hamas een politieke strijd voert. Hamas is een religieuze beweging met als doel de vestiging van een islamitische staat. Ze gebruiken de Palestijnse zaak alleen maar om hun doelen te bereiken. Hun lange termijndoel is het Midden-Oosten en de wereld te maken tot een allesomvattende islamitische staat.’

Hij ziet ook dat de wereldopinie zich meer tegen Israel begint te keren. ‘Het is voor Israel nu niet de tijd om de publieke opinie te winnen,’ vindt hij. ‘Het is de tijd om de oorlog te winnen tegen de meest brutale terroristische organisatie die er vandaag bestaat. De grootste dienst die Israel de Palestijnen kan bewijzen, is de totale verwijdering van Hamas.’ (Bron: All Israel News)

* Groeiende kritiek in Nederland op Israel
Elke dag wordt ook in ons land de kritiek op Israel sterker. Enkele voorbeelden.

1. Acht fracties in de Tweede Kamer steunden een motie die Israel beschuldigt van apartheid. Centraal in deze motie stond de oproep de Palestijnse staat te erkennen. In de motie werd ook geconstateerd ‘dat de Palestijnse bevolking al decennialang wordt onderdrukt en in een apartheidsstaat leeft.’
De motie, ingediend door Denk, kreeg steun van Denk, SP, D66, PvdA, GroenLinks, Volt en Bij1, waarmee de motie steun kreeg van 62 van de 150 stemmen. Het is schokkend dat bijna de helft van de Tweede Kamer instemt met een motie die een dergelijke formulering bevat.
Een motie om steun uit te spreken voor Israel door te pleiten voor het verplaatsen van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem werd gesteund door PVV, CU, BBB, SGP, JA21, Groep Van Haga en het Kamerlid Ephraïm, te weinig om aangenomen te worden.

Opmerkelijk was verder dat PvdA en Groen Links na de stemming hun eerdere steun aan een motie van SGP’er Chris Stoffer introkken, waarin steun werd uitgesproken voor Israëls recht op zelfverdediging.

2. Honderden ambtenaren van verschillende ministeries hebben laten weten het niet eens zijn met het pro-Israel beleid van de Nederlandse regering, zoals zij dat noemen. In een open brief roepen de rijksambtenaren het kabinet op onschuldige burgers te beschermen. ‘Roep Israël een halt toe’, staat in de brief.
Ondertussen circuleert specifiek op het ministerie van Buitenlandse Zaken een andere brief. Daarin spreken ambtenaren van het departement eveneens hun zorgen uit over het kabinetsoptreden. De Israëlische reactie wordt ‘disproportioneel’ genoemd.
Dit is een ongekende actie van deze ambtenaren. Natuurlijk hebben ambtenaren recht op hun mening, maar de Tweede Kamer en de regering bepalen het beleid. Als ambtenaren het daar niet mee eens zijn, is het aan hen om te beslissen of ze hun werk nog langer willen doen. Zo niet, dan staat het hen vrij ontslag te nemen.

3. Grootschalige demonstratie voor de Palestijnen en tegen Israel in Den Haag vandaag eindigde met het voorlezen van delen uit de Koran. Het wapperen met verboden Hamas-vlaggen werd gewoon toegestaan. De politie meldt: ‘Deze vlag is door ons beoordeeld en is niet strafbaar.’ In wat voor land leven we?

4. Op zondag 22 oktober vindt in Amsterdam de demonstratie ‘Bevrijd Palestina!’ plaatst, met oproepen als ‘Stop de genocide, stop de zionistische bezetting’. Uitgerekend op Plein 40-45.
Nogmaals: in wat voor land leven we? Dit is de omgekeerde wereld. Deze oorlog is begonnen met de genocide van Joodse mensen door Hamas. Ik begrijp heel goed alle Joodse mensen die zich bedreigd voelen. Hoe kunnen wij hen steunen?

* Mooie samenwerking Messiasbelijdende Joden in Israel nu het land in grote nood is


In het centrum van Israel is de Messiaanse beweging een Crisis Commando Centrum gestart om gezamenlijke hulp te bieden aan mensen die getroffen zijn door de oorlog

Israel telt enkele honderden Messiaanse gemeenten en groepen en ook een flink aantal Messiaanse organisaties. En met Messiaans bedoel ik hen die de Messias mogen kennen, Jesjoea, de Heere Jezus. Soms werken ze samen, soms ook niet.
Nu de oorlog het land verbindt – je ziet het ook in de Israëlische samenleving en in de politiek – zie je ook veel meer samenwerking binnen de Messiaanse gemeenschap ontstaan. Samen zet men zich in om heel praktisch hulp te verlenen. Samen bidt men, in het verlangen dat de Heere redding en verlossing schenkt en dat veel landgenoten de Messias leren kennen.
Uw speciale gebed vraag ik voor degenen in het leger die de Messias, mogen kennen. Dat ze op hun plek iets kunnen laten zien, horen van Jesjoea en dat ze zich veilig en geborgen mogen weten in Hem.

* Ruime financiële ondersteuning voor gedode Hamas-terroristen
De Palestijnse Autoriteit heeft aangekondigd miljoenen dollars te gaan betalen aan families van door Israel gedode Hamas-terroristen. Dan weet u gelijk waar de internationale steun voor de Palestijnen onder meer voor wordt gebruikt.
Volgens de wet van de Palestijnse Autoriteit wordt elke Palestijnse terrorist die wordt gedood bij een aanval op Israëliërs, gezien als martelaar en wordt de familie beloond met een subsidie van 1511 dollar ineens en vervolgens een maandelijkse toelage van 353 dollar voor het leven. Dit geld komt uit het zogeheten ‘Martelarenbudget’. In de begrotingsrapporten wordt dit vermeld onder de noemer ‘Zuid-Palestina’.
Ook de families van Hamas-terroristen die door Israel gevangen zijn genomen ontvangen vergoedingen, beginnend bij 350 dollar per maand, oplopend naar 3000 dollar per maand. (Bron: JNS)

* Extinction Rebellion laat nu ware gezicht zien: anti-Israel, pro-Palestijns
De fanatieke klimaatactiegroep Extinction Rebellion laat deze week haar ware gezicht zien. Heel nadrukkelijk wordt partij gekozen, vóór de Palestijnen en tegen Israel. Volgens de Rotterdamse politie zat deze groep namelijk achter de actie om de Palestijnse vlag te projecteren op de Euromast. Op Instagram werd een afbeelding van die geprojecteerde vlag geplaatst, met daarop de tekst ‘No justice no peace free Palestine’.
Ook de Zweedse klimaatactivist Gretta Thunberg steunt de Palestijnen ‘in,’ zoals ze het zegt, ‘hun verzet tegen de genocide door Israel.’
Schokkend dat veel klimaatactivisten, evenals bijvoorbeeld de actiebeweging ‘Black Lives Matter’ eenzijdig partij kiezen voor de Palestijnen en tegen Israel. Vanuit de linkse politieke partijen en de zogenaamde ‘Woke-beweging’ komen dezelfde geluiden.

Weektekst
Als weektekst geef ik u mee Zacharia 2:8, waar over Israel wordt gezegd:
‘Wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Een nieuwe week
Voor de nieuwe week wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Vertrouw op de Heere Jezus met heel uw hart, zie op Hem, dan gaat Hij met u mee en zorgt Hij voor u, in blijde dagen, maar ook als het leven moeilijk en zwaar is.

Shalom!
Dirk van Genderen

www.dirkvangenderen.nl
info@dirkvangenderen.nl

Voor wie een gift wil geven voor deze Nieuwsbrief: Reknr.: NL05 RABO 03463 18580 t.n.v. D. van Genderen. Hartelijk dank.

Artikelen uit de Nieuwsbrief of het commentaar mag u doorsturen, overnemen of elders publiceren, wel graag met bronvermelding.

Proudly mailed by img MailPress
Manage your subscriptions