Email not displaying correctly ? View it in your browser

DIRKs visie

Columnist, publicist, spreker
img

Nieuwsbrief 16 december 2023, nummer 50

Generated on 16 december 2023

Beste mensen,

Ik ben benieuwd welk Bijbelvers u het mooiste vindt. Uit de gegevens van de Bijbelapps van YouVersion blijkt dit jaar – voor het derde jaar op rij – Jesaja 41:10 het meest ‘populaire’ Bijbelvers te zijn. We horen daar de woorden van de Heere:
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

‘Het is bemoedigend om te zien dat mensen zich in momenten van de grootste nood vastklampen aan God en Zijn Woord,’ aldus Bobby Gruenewald, oprichter en leider van YouVersion. ‘Het feit dat Jesaja 41:10 het meest gezochte, gemarkeerde en gedeelde Bijbelvers is, toont aan dat mensen over de hele wereld zich tot de Bijbel wenden voor antwoorden over liefde, vrede, hoop, genezing en angst.’

Ik geef deze woorden uit Jesaja 41:10 ook aan u door, ter bemoediging. Wat een boodschap van hoop, troost en bemoediging, in tijden van lijden, onzekerheid, verdriet, ziekte, rouw en tegenslag.’

Nieuwsbrief
Ook in deze Nieuwsbrief vindt u eerst de link naar het nieuwe commentaar. Deze week is de Nieuwsbrief weer grotendeels gevuld met berichten over de oorlog van Israel met Hamas, die u elders niet leest. U leest dat steeds meer Joodse mensen naar antwoorden zoeken op de vraag wie de Messias is. Een voormalige moslim vertelt over de leugens die in de moslimwereld over Israel worden verteld. Ook leest u over een Joodse vrouw die enkele dagen voordat ze op 7 oktober werd vermoord de Heere Jezus leerde kennen. We sluiten af met ophef over een evangelisatieactie op een NS-station en een nieuwe weektekst.

Misschien hebt u geen abonnement op deze Nieuwsbrief. Als u hem ook elke week wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@dirkvangenderen.nl

Nieuw commentaar: Een wonder met Kerst
Het klinkt als een geweldige jubel in Titus 2:11 – ‘De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen…’ Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16). De Heere Jezus is gekomen naar deze aarde, als mens, hoewel Hij God bleef. Om ons te redden. We herdenken het tijdens deze kerstdagen opnieuw.
Het vervolg van de tekst kunt u lezen door te klikken op de link ‘Commentaar‘.

Het Midden-Oosten

* Zoveel nieuws…
Ik zou vele Nieuwsbrieven kunnen vullen met nieuws over het Midden-Oosten. Met mooie berichten, maar ook met verdrietige berichten. Verderop in deze Nieuwsbrief leest u een aantal van deze berichten.


Drie gijzelaars, die op tragische wijze zijn omgekomen in Gaza: Alon Shamriz, Samer Talalka en Yotam Haim, van links naar rechts. (Foto: Hostages and Missing Families Forum)

Vrijdagavond meldde Israel dat in Gaza per ongeluk drie gijzelaars zijn gedood door het Israëlische leger. Wat een schok, wat een verdriet, verbijstering ook. Laten we bidden voor de nabestaanden, bidden ook voor degenen die de fatale schoten hebben afgevuurd en zich daar zeer schuldig over zullen voelen. Israel heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. Volgens een functionaris zouden de gijzelaars zijn beschoten in strijd met de Israëlische regels.

Ook gisteravond kwam er het bericht dat Israëlisch luchtafweer Hamas-raketten uit de lucht had geschoten die onderweg waren van Gaza naar Jeruzalem, mogelijk richting de moskeeën op de Tempelberg. Je zou kunnen zeggen dat Israel een Derde Wereldoorlog heeft voorkomen door deze raketten onschadelijk te maken en de moskeeën te beschermen.

Een beetje goed nieuws is dat Nederland zich bij een stemming van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft onthouden van stemming bij een resolutie die opriep tot een onmiddellijk staakt het vuren, zonder dat er met een woord werd gesproken over de gruweldaden van Hamas. Nadrukkelijk schrijf ik ‘een beetje goed nieuws’, omdat Nederland nog beter tegen had kunnen stemmen.

* ‘Door de oorlog keren velen terug naar God’
‘Deuren zwaaien wijd open voor het Evangelie,’ vertellen de mensen van One for Israel, die met hun organisatie het Evangelie doorgeven in Israel. ‘We ontmoeten mensen die door de oorlog hun huizen moesten verlaten en nu tijdelijk in hotels en andere onderkomens verblijven. Ze zijn hongerig om antwoorden te horen over de vragen van het leven. Ze willen over God horen, ze willen de waarheid weten, ze zijn op zoek naar hoop.’

‘Ze komen van atheïstische kibboetsiem, van orthodoxe synagogen, van moskeeën in Egypte, zelfs een Samaritaan uit Samaria. Mensen nemen contact op met ons (One for Israel, dvg), op zoek naar geestelijke hulp. Ze vragen om Bijbels, om Nieuwe Testamenten. We worden overweldigd door de stijging van het aantal mensen dat contact met ons opneemt. We zien duidelijk dat God tijdens deze oorlog de harten van velen op Hem richt.’

‘Mensen die hun vertrouwen stelden op de leiders van het land, op het leger, hebben ontdekt dat die hun veiligheid en bescherming niet kunnen garanderen. Ze gaan beseffen dat ze bij God moeten zijn.’

Iemand schreef:
‘Ik was een depressieve atheïst en ben tot geloof gekomen in Jezus. Ik ontdekte dat er alleen maar kwaad en lijden in deze wereld is. Toen ik jullie verbazingwekkende YouTube-kanaal ontdekte, ging mijn hart open voor Jezus.’

Iemand uit Egypte schreef:
‘Ik was een imam, maar nu ben ik wederom geboren. Ik wil graag gedoopt worden.’

‘We horen ook van mensen die vertellen dat ze “in het geheim” maanden of zelfs jaren geleden al tot geloof in Jezus zijn gekomen, en nu de moed hebben om ermee naar buiten te komen. Een vrouw vertelde ons dat ze verschillende jaren geleden Jezus leerde kennen, maar zich helemaal alleen voelde, totdat ze contact met ons kreeg.
Een orthodoxe man, een rabbi, met wie we al een tijdje contact hebben, beseft dat hij een keuze moet maken en hij vraagt om gebed, ook voor zijn vrouw.
Vandaag kregen we een verzoek van een ultraorthodoxe man, die meer wil weten over Jezus.’
Bidt alstublieft voor deze mensen, ja, voor het hele volk, en ook voor de Arabische volken, dat velen de Messias, de Heere Jezus mogen leren kennen.

* ‘Nadat ik de islam had verlaten en Jezus ging volgen, verwierp ik alle anti-Israel leugens die mij waren geleerd’


Broeder Rachid: ‘Er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan.’

‘Het is tijd voor christenen om met Israel samen te werken om alle anti-Israel leugens van de Arabische moslims te ontkrachten,’ aldus broeder Rachid. Hij werkt als tv-presentator voor christelijke tv-programma’s in het Arabisch en is de auteur van ‘The Ideology Behind Islamic Terrorism’.
Rachid groeide op als moslim in Marokko en volgde het Israëlisch-Palestijnse conflict op de voet. ‘Ik hoorde veel over Joden die tegen Palestijnen vochten. Israel werd afgeschilderd als de bezetter van Arabisch-islamitisch-Palestijns grondgebied, waarbij de Palestijnen zich dapper verzetten tegen de bezetting. Het wekte bij mij woede op tegen de Joden. Mijn islamitische religieuze opvoeding wakkerde dit sentiment nog verder aan, aangezien veel leerboeken op school en passages uit de Koran de Joden afschilderen als de ergste vijanden van het moslimvolk.’

Religieus gemanipuleerd
Maar God greep in. Rachid kwam tot geloof in de Heere Jezus. Nu, tijdens de oorlog in Gaza, komen herinneringen van vroeger weer naar boven.
‘Ik kan me na al die jaren nog levendig herinneren,’ vertelt hij, ‘hoe ik religieus werd gemanipuleerd door islamitische geestelijken, kranten en tv-presentatoren om een zaak te omarmen die bij nader inzien gebaseerd was op leugens. Net als miljoenen mensen in de moslimwereld ben ik opgegroeid als slachtoffer van de meedogenloze propaganda die kinderen indoctrineert om wrede antisemitische en anti-Israëlische gevoelens te koesteren, gebaseerd op een volledig verwrongen beeld van de werkelijkheid. Maar God zij dank heb ik een belangrijke verandering in mijn gedachten ondergaan.’

‘Nu ik de islam heb verlaten en tot geloof in Jezus Christus als Verlosser en Heere ben gekomen, nadat ik de Bijbel zorgvuldig heb bestudeerd, van Genesis tot Openbaring en me tot geloofwaardige bronnen heb gewend voor de geschiedenis en voor het nieuws, heb ik een heel andere kijk op het Palestijns-Israëlische conflict gekregen.’

‘Het Joodse volk heeft het Heilige Land niet gestolen’
‘Door uitgebreid academisch onderzoek naar de geschiedenis van Israel en van de Arabische volken, heb ik de ooit diepgewortelde valse verhalen van me afgeworpen en onderschrijf ik ze niet langer. Moslims worden nooit geïnformeerd over de historische aanwezigheid van Joden in hun land gedurende duizenden jaren. In het verhaal dat wij ontvingen, werden cruciale details weggelaten, zoals het feit dat er in de hele menselijke geschiedenis nooit een afzonderlijk land met de naam Palestina heeft bestaan.
Het verhaal ging gemakshalve ook voorbij aan het voorstel van de Verenigde Naties uit 1947 voor twee staten, één voor de Joden en één voor de Palestijnen, dat door de Arabieren werd verworpen, die in plaats daarvan kozen voor oorlog.’

‘Er werd ons nooit verteld dat de Joden in de jaren voor de oprichting van Israel te maken kregen met verschrikkelijke vervolging in tal van moslimlanden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, wat hen ertoe bracht een veilig thuisland te zoeken. In plaats daarvan kregen wij een verhaal te horen waarin Joden werden afgeschilderd als buitenstaanders uit Europa, die op onrechtmatige wijze land in beslag namen wat niet van hen was. Er werd ons niet verteld dat God in Bijbelse tijden het Joodse volk het land Israel als een eeuwig bezit gaf.’

‘Er werd ons niet verteld dat het de Europeanen waren, in het bijzonder het Romeinse Rijk, die het Joodse volk van Israel op wrede wijze uit het Heilige Land verdreef en over heel de aarde verspreidde. Er werd ons niet verteld dat Adolf Hitler en zijn naziregime zes miljoen Europese Joden tijdens de Holocaust heeft uitgeroeid. Ook werd ons niet verteld dat Joden uit Europa zich bij de 850.000 Joden voegden die uit Arabische en islamitische staten waren verdreven om hun oude thuisland in het Bijbelse land Israel te herstellen. Er werd ons zeker niet verteld dat het Joodse volk het Heilige Land niet gestolen had.’

‘De Joden wilden vrede’
‘Integendeel, aangemoedigd om terug te keren naar het Heilige Land, door internationale documenten en proclamaties zoals de Balfour Declaration en de San Remo-conferentie, begonnen de Joden daarheen te emigreren. Ze kochten legaal land, begonnen huizen, boerderijen en gemeenschappen te bouwen en probeerden zich daar vreedzaam te vestigen.
Pas veel later hoorde ik dat de Arabieren die al in het land woonden, vrede met de Joden nastreefden, en door hen werden geaccepteerd om deel uit te maken van de nieuw gevormde staat en wettige burgers van Israël werden.
Ook pas later hoorde ik dat ongeveer twee miljoen Arabieren vandaag de dag staatsburgers van Israël zijn, ongeveer 20% van de gehele bevolking, met alle wettelijke rechten van Joodse Israëli’s.’

‘Het vaak geportretteerde verhaal van Joden als indringers, die arriveerden en zich vervolgens het huis van de Arabische moslims toe-eigenden, is fundamenteel onjuist. De realiteit is dat de wortels van Israël diep in dit land verankerd zijn.
De Arabische en islamitische afwijzing van Israël vloeide voort uit religieuze en etnische indoctrinatie. Men blijft vasthouden aan de verkeerde overtuiging dat het land uitsluitend aan moslims toebehoort. Op de een of andere manier overheerst het idee dat alleen moslims het recht hebben om dit land te besturen en te bezitten.’

‘Helaas heeft dit valse verhaal zelfs zijn weg naar het Westen gevonden. Kinderen op TikTok en andere sociale mediaplatforms herhalen dezelfde leugens die ik als kind heb geleerd. Zelfs studenten aan vooraanstaande universiteiten en hogescholen volgen hetzelfde valse verhaal. (Bron: All Arab News)

* Drie weken voordat ze werd vermoord op 7 oktober, kwam ze tot geloof in Jesjoea, Jezus


Michael en Dina Beener: ‘Het was gruwelijk wat we hoorden en zagen op 7 oktober’.

Michael en Dina Beener zijn een voorgangersechtpaar in een gemeente in Sderot, dichtbij de grens met Gaza, waar ze met hun beide zoons wonen. Veel leden van hun gemeenschap werden op op 7 oktober op gruwelijke wijze vermoord, ‘mensen die wij kenden. We zagen hun lichamen liggen, mensen die wij hielpen, met wie we gesprekken hadden, vermoord… Het was verschrikkelijk.’

‘We werden die ochtend wakker door de sirenes en het geluid van de Hamas-terroristen, die we ‘Allahu Akbar’ hoorden schreeuwen, terwijl ze hun automatische wapens afvuurden. We zagen hoe vrienden en buren werden afgeslacht.
Het is een wonder van God dat we het overleefd hebben,’ vertellen ze. Michael maakte in 2006 Aliyah naar Israel vanuit Oekraïne. ‘Ik vond woonruimte in Sderot, waar ik Dina ontmoette. Het is Gods roeping voor ons om Hem hier te dienen,’ vertelt hij. ‘We hebben al veel mensen gezien die Jesjoea (Jezus) hebben leren kennen. Dit is het belangrijkste waarom we hier op aarde leven en waarom wij hier in Israel zijn, om mensen te vertellen dat God van hen houdt en een plan van verlossing voor hen heeft.’

Dina vertelt dat één van haar vriendinnen, die op 7 oktober werd vermoord, het geloof jarenlang had afgewezen. ‘Ik heb twee jaar voor haar gebeden. Het was echt een wonder dat ze drie weken voordat ze werd vermoord, heeft gebeden en Jesjoea heeft ontvangen als haar Verlosser en Heere. Er was tijd voor nodig om te gaan zien dat Jesjoea – Jezus – de Joodse Messias is. Tot het moment kwam, dat ze zei: ‘Ja, ik begrijp het, ik geloof in Hem.’ (Bron: All Israel News)

Actueel

* NS verbiedt uitdelen christelijke flyers, maar pro-Palestijnse demonstranten krijgen alle vrijheid op NS-stations


De groep evangeliserende jongeren op het Centraal-Station in Utrecht.

Zo’n 35 evangeliserende jongeren werden op 25 november door NS-medewerkers op de vingers getikt omdat ze christelijke flyers uitdeelden op het NS-station van Utrecht-Centraal. Die folders zouden ‘propaganda’ bevatten, wat niet zou zijn toegestaan.
Bij pro-Palestina demonstraties die eveneens op dit station en op andere stations plaatsvonden, waar sprake was van antisemitische uitingen, werd echter niet ingegrepen.
Eerder mocht stichting Presence tijdens hun ‘station-tour’ enkel liederen zingen van achter de piano, als het Evangelie maar niet gepredikt zou worden. Ternauwernood konden ze toen hun tour afmaken.

Ruben van Egmond, één van de jongeren die meededen aan de evangelisatieactie, vertelt aan CVandaag: ‘Drie van hen (NS-handhavers, dvg) keken ons al een tijdje nors aan. Sommigen van ons waren aan het zingen en anderen deelden flyers uit. Dat laatste vonden ze bepaald niet oké. Tegen ons werd gezegd dat het ‘propaganda’ was. We moesten de foldertjes wegdoen. Ook de foldertjes die op de piano lagen en voorbijgangers zelf konden pakken, moesten we weghalen. Een week daarvoor, toen er nog mensen met Palestijnse vlaggen stonden, werd er niet ingegrepen. Dat verbaast me wel.’
De Utrechtse fractie van de CU kondigt aan samen met het CDA, de VVD en UtrechtNu! hierover vragen te gaan stellen in de Utrechtse gemeenteraad.

Wat is dit toch in ons land? Alles mag kennelijk, mits het maar niet christelijk of Joods is. De tolerantie die jarenlang is gepromoot, slaat door in intolerantie.

Ik vind het zeer kwalijk dat de NS zo’n evangelisatieactie verbiedt. Deze zeer vreedzame jongeren maakten muziek en deelden de boodschap van Christus uit. Dat is voor niemand een bedreiging.
Hoe anders is dat bij al die pro-Palestijnse betogingen. Dat jaagt Joodse mensen angst aan, is kwetsend en antisemitisch en veroorzaakt verdeeldheid in de samenleving. Laat dat alsjeblieft verboden worden.

Weektekst
Als weektekst geef ik u in deze adventstijd Jesaja 9:5 mee.
Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Een nieuwe week
Voor de nieuwe week wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Vertrouw op de Heere Jezus met heel uw hart, zie op Hem, dan gaat Hij met u mee en zorgt Hij voor u, in blijde dagen, maar ook als het leven moeilijk en zwaar is.

Shalom!
Dirk van Genderen

www.dirkvangenderen.nl
info@dirkvangenderen.nl

Voor wie een gift wil geven voor deze Nieuwsbrief: Reknr.: NL05 RABO 03463 18580 t.n.v. D. van Genderen. Hartelijk dank.

U kunt ook een gift overmaken voor de Nieuwsbrief door gebruik te maken van onderstaande QR-code.

Artikelen uit de Nieuwsbrief of het commentaar mag u doorsturen, overnemen of elders publiceren, wel graag met bronvermelding.

Proudly mailed by img MailPress
Manage your subscriptions