Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De dag van het Kruis (9 reacties)

Geplaatst op donderdag 21 maart 2024, 7:54 door Dirk

Nog een paar dagen, dan is het Goede Vrijdag. Het lijkt een dag waarmee we niet goed raad weten. Voor de meesten is het geen officiële vrije dag, zoals alle andere christelijke feestdagen wel zijn. En toch is het de dag van het kruis! ’s Avonds houden we vaak nog wel een samenkomst.

Lees meer »

Waarom stond het kruis buiten Jeruzalem? (5 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2024, 10:23 door Dirk

Het zijn bijzondere woorden die we lezen in Hebreeën 13 over het lijden van de Heere Jezus. Woorden die ons raken, nu Goede Vrijdag en Pasen dichterbij komen. We volgen onze Heiland deze weken op Zijn lijdensweg. De kruisiging, Zijn lijden en sterven vond plaats buiten de legerplaats, buiten de poort, buiten Jeruzalem. Dat heeft een bijzondere betekenis.

Lees meer »

Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 maart 2024, 11:03 door Dirk

Nog een paar weken, dan gedenken we dat de Heere Jezus werd gekruisigd, is gestorven en begraven en weer is opgestaan. Het heeft Hem alles gekost om ons te redden. Speciaal voor jou, voor u. 1 Johannes 1:7 zegt: ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7). Bent al al gereinigd door dit bloed? Kunnen we ons nog verwonderen om Zijn liefde voor ons?

Lees meer »

Als een lam werd Hij ter slachting geleid… (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 maart 2024, 10:39 door Dirk

Op een buitengewoon aangrijpende wijze wordt in Jesaja 53 het lijden en sterven van de Heere Jezus beschreven. Een lijden, zo diep en zo zwaar, dat wij het niet kunnen bevatten. In deze lijdenstijd, onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen, staan we erbij stil, in verwondering en dankbaarheid. Hij ging die weg, Hij koos het lijden, om ons te redden. Wat een liefde! ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ (Jesaja 53:7).

Lees meer »

Ik verlang naar U, Heere Jezus (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 februari 2024, 14:45 door Dirk

Ik ontving twee bijzondere berichten. Deze twee mensen hadden hetzelfde verlangen: voor 100 procent gericht te zijn op de Heere Jezus, met het diepe verlangen Hem meer en beter te leren kennen. Ze hadden besloten een aantal ingrijpende maatregelen te nemen, om zo min mogelijk afgeleid te worden van het doel.

Lees meer »

Dominee: ‘Niemand is bekeerd in deze gemeente, dus we vieren geen avondmaal’ (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 februari 2024, 14:22 door Dirk

Sommigen schijnen er een behagen in te hebben om te zeggen dat het Joodse volk verblind is voor het Evangelie en voor de Messias. Het is trouwens onjuist om dat zo algemeen te stellen over het gehele Joodse volk. De hele geschiedenis door is er een overblijfsel geweest – soms klein, soms groter – dat wel in de Heere Jezus geloofde. Ook nu, anno 2024, gelooft een deel van het Joodse volk wel in Hem en dat zal zo blijven tot op het moment dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:25 en 26). Maar beseffen we wel dat ook de heidenen verblind zijn voor het Evangelie?

Lees meer »

Profeet, sta op! (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 februari 2024, 11:01 door Dirk

Waar zijn de profeten die ons land terugroepen tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die? Efeze 4:11 zegt: ‘Hij heeft sommigen gegeven als (…) profeten…’

Lees meer »

25 Bijbelwoorden aan het begin van een nieuw jaar (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 januari 2024, 13:40 door Dirk

De afgelopen weken zijn we bij onze dochter en haar gezin in Brazilië geweest. Al dertien jaar werkt ze daar op een basis van Jeugd met een Opdracht in sloppenwijk Borel in Rio de Janeiro. We hadden een heel goede tijd met elkaar. Vandaar dat er de afgelopen weken geen commentaren en nieuwsbrieven zijn verschenen.
In dit eerste commentaar in 2024 wil ik u bemoedigen met woorden uit de Bijbel. Het Woord van God is immers levend en krachtig. Ik hoop en bid dat de Heere deze 25 Bijbelwoorden kan gebruiken om u moed en vertrouwen te geven voor dit nieuwe jaar.

Lees meer »

Troostrijke woorden bij de jaarwisseling (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 december 2023, 9:50 door Dirk

De laatste dagen van het jaar zijn dagen van terugblikken, evalueren, bezinnen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? In de wereld, in ons land, in onze gemeente/kerk en in ons eigen leven? Houden we al meer van de Heere Jezus dan aan het begin van dit jaar? Is uw verlangen gegroeid om Hem te kennen en in Zijn nabijheid te zijn? En wat zal 2024 ons brengen?

Lees meer »

Vrede op aarde! (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 december 2023, 22:34 door Dirk

‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lukas 2:14). Wat een prachtig lied, gezongen door de engelen in de nacht bij de herders, toen de Heere Jezus was geboren.
Vrede op aarde… ‘Er is niets van terecht gekomen,’ roepen de critici. Kijk maar om je heen. Wat heeft 2000 jaar christendom gebracht? Oorlog, verdeeldheid, strijd tussen christenen onderling en nog veel meer narigheid. Hadden de engelen het mis?
Toch niet!

Lees meer »