Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Alleen voor mannen… (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 september 2020, 19:57 door Dirk

Ik las een opmerkelijk bericht. Over mannen (en wellicht ook vrouwen…) die verlangen naar preken met meer diepgang. Te lang speelde men in veel samenkomsten in op de gevoelens van de bezoekers. Een samenkomst moet ‘goed’ voelen, een feest zijn. Het moet prettig zijn…

Lees meer »

Vervolging wijst op wederkomst Heere Jezus (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 september 2020, 10:23 door Dirk

Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de wederkomst van de Heere Jezus. Zoals Hij ooit naar de hemel ging, zo zal Hij eenmaal terugkeren naar deze aarde. Tal van tekenen worden in de Bijbel genoemd die aankondigen dat Zijn komst aanstaande is, zoals de verkondiging van het Evangelie tot aan de einden van de aarde, de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land, natuurrampen, een toename van zonde en ongerechtigheid, oorlogen en de haat tegen het Joodse volk en tegen de christenen.

Lees meer »

Hef uw hoofd omhoog, naar de hemel (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 september 2020, 8:53 door Dirk

Veel christenen in vrije landen staan pessimistisch in het leven. Ze verwachten dat ze het in de toekomst steeds moeilijker zullen krijgen. En zeker, er is ook alle reden om de toekomst met zorg tegemoet te zien. Dat laat de Bijbel ons ook zien. Vervolging, verdrukking en lijden is het beeld dat wordt geschetst, zeker naarmate de dag van de wederkomst van de Heere Jezus naderbij komt.  Toch is er geen reden om pessimistisch te zijn.

Lees meer »

Alle dingen zijn mij geoorloofd… (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020, 9:14 door Dirk

Hoe vrij is een christen eigenlijk? Kun je, nadat je tot geloof in de Heere Jezus bent gekomen, alles doen wat je wil? Sommigen leven inderdaad zo. Ze zeggen: ‘Het maakt niet uit hoe ik leef, al mijn zonden zijn toch vergeven. Ook de zonden die ik in de toekomst nog zal doen. Zo groot zijn Gods liefde en Zijn genade. Ik ben werkelijk vrij.’ Van gebondenheid aan Gods geboden willen ze niets weten. Toch spreekt de Bijbel zo niet over de vrijheid van een gelovige.

Lees meer »

God doet wonderen, ook vandaag! (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 augustus 2020, 12:04 door Dirk

Beverly Wells was nog maar drie jaar oud toen haar vader en moeder haar in de steek lieten. Dat was het begin van een groot aantal verschrikkelijke jaren van mishandelingen, verkrachtingen, zelfmoordpogingen, prostitutie, drank en drugs. Een leven in de hel. Ze had echter een oma die voor haar bleef bidden. God had andere plannen met haar. Hij liet niet toe dat haar leven in de goot zou eindigen. Na een zware strijd kwam ze tot geloof in de Heere Jezus Christus. ‘Praise the Lord’ (Prijs de Heere) merkt ze spontaan op als ze erover vertelt. Beverly is het levende bewijs dat voor de Heere niets te wonderlijk is.

Lees meer »

‘Ik volgde Gods roepstem en ging naar Israel’ (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 augustus 2020, 11:52 door Dirk

Steeds meer Joden wereldwijd overwegen terug te keren naar Israel. Ik zie daar vervulling van Bijbelse profetie in. God brengt Zijn volk thuis, zoals Hij eeuwen geleden al aankondigde. Eén van hen is Iris Goldman. ‘Al toen ik jong was, klonken telkens de woorden in mijn geest die God ooit tot Abram sprak: ‘Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal’ (Genesis 12:1). En hoewel de woorden van God diep in mijn geest klonken, toch kende ik het Woord van God nog niet persoonlijk. Dat veranderde pas toen ik een jongvolwassene was.’

Lees meer »

De Jehova’s Getuigen aan de telefoon (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2020, 12:46 door Dirk

‘U spreekt met …, hebt u tijd voor een gesprekje?’ klonk het door de telefoon.
‘Ik ken u niet, wie bent u en waarom belt u?’ vroeg ik.
‘Ik wil graag met u van gedachten wisselen over de situatie in de wereld,’ reageerde ze.
Ik herkende dit van de Jehova’s Getuigen, als ze aanbellen. En inderdaad, deze mevrouw belde namens de Wachttoren-organisatie.

Lees meer »

Vrees niet, de Heere gaat met u mee (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 juli 2020, 9:50 door Dirk

Stel: wij zouden de opdracht krijgen Kanaän, het Beloofde Land, te verkennen, zoals eens de twaalf verspieders moesten doen. Wat zou dan onze conclusie zijn? Raken wij geïmponeerd door de grote reuzen en de sterke steden, of stellen wij ons vertrouwen op de Heere God alleen?
En toegespitst op nu, zomer 2020: Als wij de crisis in de wereld zouden moeten onderzoeken, wat zou er dan in ons onderzoeksrapport staan? Zou er in doorklinken dat wij ons vertrouwen op de Heere stellen?
Dat we niet hoeven te vrezen, omdat Hij met ons meegaat en voor ons zal strijden? ‘Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20).

Lees meer »

Geraakt door de heiligheid van God (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 juli 2020, 13:06 door Dirk

Op mijn verzoek uw gedachten met mij te delen over de heiligheid van God, ontving ik tientallen reacties. Hartelijk dank daarvoor. Vanaf september wil ik daar in een aantal commentaren dieper op ingaan. In deze vakantietijd het getuigenis van de Australiër Scott, die tot geloof kwam in de Heere Jezus, en waarin ook de heiligheid van de Heere een centrale rol speelde.

Lees meer »

Vistips van de Heere Jezus (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 juli 2020, 12:09 door Dirk

Ik beschouw het als een groot voorrecht en genade van de Heere om weer met de gemeente samen te mogen komen om te verschijnen in Zijn tegenwoordigheid. Om ons (opnieuw) toe te wijden aan Hem, naar Zijn woorden te luisteren, tot Hem te naderen in onze gebeden en Zijn lof (ingetogen) te zingen.

Lees meer »