Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Leven met de dood voor ogen (11 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 januari 2020, 21:22 door Dirk

Veel vervolgde christenen leven met de dood voor ogen. Elke dag kan hun laatste zijn. Niet dat ze dat allemaal erg vinden. Hun ziel kan immers niet gedood worden, alleen hun lichaam. Na hun dood zal hun ziel direct bij God in de hemel zijn. Ze beseffen dat ze pelgrims en vreemdelingen op deze aarde zijn. De wereld was hen niet waard, lezen we in Hebreeën 11:38. Je zou kunnen zeggen: Deze gelovigen waren te goed voor deze wereld. Deze zondige wereld verdiende het niet dat zulke mensen op haar leefden.

Lees meer »

Opwekking tot verootmoediging (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 januari 2020, 16:07 door Dirk

RECTIFICATIE: PER ABUIS NOEM IK IN MIJN NIEUWSBRIEF SOLEIMANI EEN AMERIKAANSE GENERAAL. DAT MOEST NATUURLIJK ZIJN: EEN IRAANSE GENERAAL

Mijn droom, mijn verlangen naar en gebed om een geestelijke herleving, heb ik al vaker met u gedeeld. En tot mijn vreugde signaleer ik dat dit verlangen naar een geestelijke herleving breder begint te leven. Mijn droom is dat er in elke provincie van ons land verootmoedingsbijeenkomsten worden gehouden. Het is mijn goede/vaste voornemen hier dit jaar mee te starten. Met Gods hulp en vanuit het besef dat alleen de Heere ons nog kan redden.

Lees meer »

Tovenarij in de kerk (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 januari 2020, 21:10 door Dirk

‘O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was’ (Galaten 3:1).
Tovenarij, betovering in de kerk. Het kwam al voor in de gemeenten in Galatië. Het gebeurt ook nu, in kerken en gemeenten. Een zoektocht. En een oproep om alert te zijn, om de geesten te toetsen of ze uit God zijn.

Lees meer »

Leven in adventstijd (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 december 2019, 11:37 door Dirk

‘En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen’ (Lukas 1:31-33). Dit zijn de woorden van de aartsengel Gabriël tot Maria. In hoeverre zijn deze woorden vervuld?
Lees meer »

Advent: in verwachting uitzien naar de komst van de Heere Jezus (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 december 2019, 11:55 door Dirk

Nu we de kerstdagen naderen, merk ik bij mezelf dat ik meer vooruitkijk, in verwachting, naar de dag dat de hemel open zal gaan en de Heere Jezus terug zal komen. Wat een dag zal dat zijn.
En tegelijk mogen we in deze adventstijd in dankbaarheid de eerste komst van de Heere Jezus naar deze aarde gedenken. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).
Lees meer »

Strijd om de schepping (42 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 november 2019, 10:48 door Dirk

De strijd om de schepping is weer opgelaaid in christelijke kring. Aan de eenvoudige scheppingswoorden ‘God zei… en het was zo…’, die telkens opnieuw klinken in Genesis 1, wordt door velen toegevoegd: ‘…maar door de wetenschap weten wij wel beter.’

Lees meer »

Smaakt en ziet dat de HEERE goed is (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 november 2019, 9:14 door Dirk

De toestand in de wereld ziet er niet erg rooskleurig uit. Maar ook in ons eigen leven kan het een toestand zijn: zorgen, angsten, ziekte, spanningen, conflicten, eenzaamheid en vult u maar in. Soms door eigen schuld, soms ook niet. Iemand in de Bijbel die dit ook kende, was David. Lees meer »