Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods zegel op ons voorhoofd: bescherming tegen het merkteken van het beest (50 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 maart 2021, 11:00 door Dirk

Hoe kun je in deze crisistijd de rust en de vrede bewaren die er is in Christus Jezus, onze Heere? Er is zoveel onrust, zoveel angst, zoveel onzekerheid. Via de media komt er zoveel op ons af. De één beweert dit, een ander dat, wat is waarheid? Veel mensen weten het niet meer. Ik merk dat aan de tientallen e-mails die ik ontvang.

Lees meer »

Kan God u als een Esther of een Mordechai inschakelen? (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 februari 2021, 14:39 door Dirk

Israël viert het Poerimfeest, waarbij het boek Esther wordt gelezen. Er wordt feest gevierd over de redding van het volk Israel, ergens tussen het jaar 486 en 464 voor Christus, tijdens de Perzische regering van Ahasveros, waar de Heere Esther voor gebruikte. Meer nog dan over de aanstaande bevrijding, was er vreugde en blijdschap onder het volk omdat ze toestemming hadden gekregen zichzelf te kunnen verdedigen en te strijden voor hun voortbestaan. Ook voor ons liggen er lessen in het Poerimfeest en in het boek Esther.

Lees meer »

Er loopt een man op het water… (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 februari 2021, 9:34 door Dirk

‘Kijk eens…’ De mannen in het bootje schreeuwen het uit! ‘Daar loopt een man op het water…’ Dat moet wel een spook zijn. Ze raken in paniek. En ze zitten ook nog in een zeer zware storm, het is midden in de nacht en dan dit nog. Hij komt steeds dichterbij…

Lees meer »

Eén weg tot God (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 februari 2021, 10:51 door Dirk

Zijn er buiten het christelijk geloof om andere wegen, in andere religies, die ook tot God leiden? Is het mogelijk dat mensen die een andere godsdienst aanhangen, vanwege hun oprechtheid, vanwege hun oprecht zoeken naar God, gered zullen worden en in de hemel zullen komen?

Lees meer »

De Heere spreekt (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 februari 2021, 10:58 door Dirk

In vroeger eeuwen werden er in tijden van nood door de overheid bidstonden en gebedsdagen uitgeschreven, en werd het volk opgeroepen tot verootmoediging en gebed om tot de Heere te roepen om genade, om ontferming. Nu de overheid dat niet meer doet, is het de hoogste tijd dat de kerken oproepen ons voor de Heere te verootmoedigen. We worden stilgezet en de Heere spreekt. Horen we Zijn stem nog wel? Hij roept ons, kerk en volk, op tot verootmoediging, tot bekering, tot terugkeer naar Hem.

Lees meer »

Valse profeten, foute profeten, ware profeten? (57 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 januari 2021, 9:25 door Dirk

De afgelopen dagen ontving ik veel reacties op mijn opmerkingen afgelopen week in de Nieuwsbrief over profeten die hadden voorzegd dat Donald Trump de verkiezingen zou winnen en president van Amerika zou blijven. Ik noemde hen valse profeten, omdat hun profetieën niet zijn uitgekomen. Diverse lezers nemen mij dat zeer kwalijk.

Lees meer »

Meer dan overwinnaars (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 januari 2021, 13:41 door Dirk

Deze week wil ik u een Bijbelstudie meegeven, een paar verzen uit Romeinen 8, waardoor de Heere mij afgelopen week bemoedigde. Wellicht wil Hij ook u erdoor bemoedigen.

Lees meer »

Balsem van God in de storm (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 januari 2021, 10:10 door Dirk

Het is gemakkelijk om God te eren, te loven en te prijzen als alles in ons leven goed gaat. Maar het is veel moeilijker om dat te doen wanneer het ons tegenzit, wanneer dingen anders verlopen dan we zouden willen, wanneer er lijden, pijn, ziekte, verdriet en tegenslagen in ons leven komen.
We denken vaak dat we God alleen eren wanneer we Hem danken, maar we eren Hem ook wanneer we tot Hem roepen vanuit onze nood.

Lees meer »

Het geheim van de opwekking in Iran (15 reacties)

Geplaatst op zaterdag 9 januari 2021, 14:49 door Dirk

Het is wonderlijk om te zien hoe God mensen roept en inschakelt in Zijn dienst. Wellicht kent u er iets van uit uw eigen leven. Deze week leerde ik de Iraanse christen Hormoz Shariat een beetje kennen. Het bracht mij tot de aanbidding van de Heere: Wonderlijk bent U! Ter bemoediging zijn getuigenis. En hij vertelt over het geheim van de opwekking in Iran.

Lees meer »