Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als genezing niet plaatsvindt… (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2022, 10:21 door Dirk

Het is opmerkelijk dat er in de christelijke bladen en kranten betrekkelijk weinig aandacht is voor mensen die ziek zijn. Maar wanneer er een bijzondere genezing heeft plaatsgevonden, worden er soms pagina’s over vol geschreven en wordt de genezing getoond op allerlei internetfilmpjes. Gezonde mensen verheugen zich over de genezing, maar dit kan heel pijnlijk zijn voor zieken en voor hen die misschien nog maar kortgeleden een geliefde hebben verloren.

Lees meer »

Wij hebben onze Bevrijding mede aan de Joden te danken (4 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 mei 2022, 8:47 door Dirk

Het was buitengewoon schofterig dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, afgelopen week in een interview beweerde dat sommige van de Joden de grootste antisemieten waren. In één adem noemde hij de Joodse president van Oekraïne, Zelensky en de Duitse nazileider Hitler, die volgens Lavrov Joods bloed zou hebben gehad. Wat een leugens! Na zware kritiek vanuit met name Israel en Oekraïne werden door Rusland de opmerkingen van Lavrov nog eens extra bevestigd. En dit gebeurde allemaal in de week dat in Israel de Holocaust werd herdacht en de Onafhankelijkheidsdag werd gevierd. Is er een ‘nieuwe vijand’ van Israel opgestaan?
Het laatste nieuws: De Russische president Poetin heeft zijn excuses aangeboden aan Israel voor de uitspraken van Lavrov.

Lees meer »

‘Ik verliet de kerk, omdat…’ (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 april 2022, 13:52 door Dirk

Omdat ik regelmatig hoorde dat sommige lezers van de Nieuwsbrief niet (meer) zijn aangesloten bij een kerkelijke gemeente, vroeg ik hun via een oproep alweer een tijd geleden met mij te delen waarom ze niet meer naar de kerk gaan. Er kwamen tientallen reacties binnen. Alsnog hartelijk dank daarvoor. Ik wil u laten delen in een aantal van deze verhalen, en plaats de reacties anoniem. Om de mensen die hebben gereageerd, te beschermen.

Lees meer »

Profeet, spreek… ook over de toekomst! (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 april 2022, 8:01 door Dirk

‘In tijd van oorlog, protest en pandemie behoefte aan een profetische stem.’ Stelt een interessant artikel in het RD. En hoewel de inhoud zeer lezenswaardig is, wordt slechts zeer terloops over de toekomst gesproken. Dat is veelzeggend  en tegelijk een gemiste kans.

Lees meer »

De opstanding van de Heere Jezus: gecheckt, gecheckt en nog eens gecheckt! (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 april 2022, 14:03 door Dirk


Er waren dwaalleraars actief in de gemeente van Korinthe, die ontkenden dat de Heere Jezus lichamelijk was opgestaan (1 Korinthe 15). Paulus beseft de ernst van deze dwaalleer, deze leugen. Ten diepste is dit een frontale aanval op het christelijke geloof, op Christus Zelf. Daarom waarschuwt hij de Korinthiërs en ontkracht hij deze dwaalleer.

Lees meer »

De overwinningsroep vanaf het kruis galmt door het heelal: Het is volbracht! (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 april 2022, 11:18 door Dirk

De overwinningsroep van de Heere Jezus aan het kruis dringt door tot in de verste uithoeken van het heelal. In  het Grieks is het één woord: Tetelestai! In de Nederlandse vertaling zijn het drie woorden: ‘Het is volbracht!’ (Johannes 19:30). De Heere Jezus heeft het hoogstwaarschijnlijk in het Aramees gesproken.
Hij roept het uit tot de Vader. Hij roept het uit tot de Zijnen. Hij roept het uit tot de wereld. Hij roept het uit tot de wereld van de duisternis.  

Lees meer »

Ik zeg dit in alle liefde… (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 april 2022, 10:05 door Dirk

Soms verbaas ik me over reacties die ik ontvang. Op commentaren, maar ook op preken en spreekbeurten. Het lijkt erop dat er mensen zijn die gespitst zijn op wat ze niet horen en niet lezen. Ik zeg dit in trouwens in alle liefde, ik betrap me er soms zelf ook op. Het gebeurde afgelopen week weer, in de reacties op mijn commentaar van vorige week. Ik zal proberen het concreet te maken. Niet om met de vinger te wijzen, maar misschien hebt u er iets aan.

Lees meer »

‘Het is nog niet het einde…’ (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2022, 11:02 door Dirk

Meneer Van Genderen, ik heb een vraag voor u.’ Het lijkt wel dat steeds meer mensen met vragen rondlopen. Ook veel christenen. De meeste vragen betreffen de actuele ontwikkelingen in de wereld. Zo kreeg ik de afgelopen paar weken opvallend veel vragen over de weerzinwekkende inval van Rusland in Oekraïne. Veel mensen vragen zich af of deze oorlog direct verband houdt met, zoals ze zeggen, ‘de aanstaande opname van de gemeente en de wederkomst van de Heere Jezus’. Is Poetin misschien de antichrist? Vaak genoemde Bijbelgedeelten in dit verband zijn Ezechiël 38 en 39, de eindtijdrede van de Heere Jezus in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21 en het Bijbelboek Openbaring.

Lees meer »

Delen, geven, vergeven (4 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 maart 2022, 11:42 door Dirk

We leven weer toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Dan gedenken we het onbeschrijflijk zware lijden en het sterven van de Heere Jezus en Zijn glorierijke opstanding. Hij gaf Zijn leven om ons, om mij te redden. Wat een wonder van genade! Als u twijfelt aan de liefde van de Heere Jezus, kijk dan naar het kruis!

Lees meer »