Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods bescherming tegen de struikrover (6 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 juli 2021, 8:29 door Dirk

Het staat er echt, in Ezra 8:31, in de Herziene Statenvertaling. God beschermde Ezra, die met een groep Israëlieten onderweg was naar de tempel in Jeruzalem, tegen de struikrover. En dat was maar goed ook, want ze hadden enorme schatten bij zich, aan goud en zilver. God had hun gebeden om bescherming gehoord en verhoord. Wat een aansporing voor ons, om net als Ezra, in afhankelijkheid van de Heere onze weg te gaan en te beseffen hoe belangrijk het gebed is.

Lees meer »

Al in de Middeleeuwen moesten Joden in de Nederlanden een geel lapje dragen (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 24 juni 2021, 9:57 door Dirk

Terwijl wereldwijd en ook in ons land het antisemitisme toeneemt, waar we krachtig stelling tegen nemen, schokte het mij toen ik ontdekte hoeveel Jodenhaat en ook Jodenmoord er in de Middeleeuwen al was in ons land. Werkelijk, ik buig beschaamd mijn hoofd, voor Israel, het Joodse volk, maar ook voor de Heere. En jazeker, het is al eeuwen geleden, en wij waren er toen nog lang niet, maar er ligt een grote schuld op ons land, ja, bloedschuld. Zo voel ik dat in ieder geval. Het is wel hier gebeurd. In de Middeleeuwen werden de Joden in ons land al verplicht gele lapjes te dragen, om hen te onderscheiden van de rest van de mensheid. Dat gebeurde niet pas voor het eerst door nazi-Duitsland.

Lees meer »

Verlangen naar Gods heerlijkheid (8 reacties)

Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021, 10:43 door Dirk

Het is mijn verlangen dat Gods heerlijkheid meer zichtbaar gaat worden in ons land. Dat we in onze samenkomsten Zijn aanwezigheid zullen ervaren. Dat als we Zijn Woord lezen, we het zeker weten: Hij is er en Hij spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Dat we misschien wel middenin de nacht wakker worden en onze naam horen, van God zelf, zoals ooit een jongen in de tempel hoorde: ‘Samuel, Samuel.’ Waarop hij antwoordde: ‘Spreek, want Uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3:10). Dit kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Onze verwachting is van de Heere alleen.

Lees meer »

Nog even, dan gaat de hemel open (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 juni 2021, 11:32 door Dirk

Niet zelden voel ik me als een roepende in de woestijn. Soms is de tegenstand zwaar, de geestelijke strijd hevig. Maar ik wil mijn vertrouwen op de Heere blijven stellen, trouw zijn, doorgaan, met het oog op Hem gericht. Als een wachter op de muur, om een profetisch geluid te laten klinken. Om slapende mensen wakker te schudden. Ontwaak, wees wakker, wees waakzaam, de tijd dringt. De Koning komt, de Heere Jezus Christus.

Lees meer »

Heftige reacties op commentaar over geestelijke strijd om Israel (43 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 mei 2021, 10:57 door Dirk

Twee weken geleden, tijdens de oorlog van Hamas tegen Israel, schreef ik in mijn commentaar: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de strijd tegen Israel ten diepste een geestelijke strijd is, een strijd van de satan tegen de God van Israel.’
Dat commentaar riep veel reacties op, heftige reacties soms. Stefan Paas en Willem Ouweneel, twee theologen/publicisten, schreven erover in hun blogs. De reactie van Ouweneel ervaar ik als steun, de reactie van Paas vind ik zeer schokkend. Verbondenheid met en liefde voor Israel ziet hij als afgoderij en noemt hij dweperij.

Lees meer »

Strijd Gaza-Israel is geestelijke strijd (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 mei 2021, 11:22 door Dirk

Het beeld van een Joodse man die een Thorarol uit een in brand gestoken synagoge in de stad Lod in veiligheid probeert te brengen, zal ik niet snel meer vergeten. Vreselijk wat er deze week in Israel en Gaza gebeurt. Bloed, vuur en rookdamp. Het zijn apocalyptische taferelen.
Bijna onafgebroken worden vanuit Gaza raketten afgeschoten op Israel, zelfs op Tel Aviv en op Jeruzalem. Veel meer dan bij vorige conflicten en veel verder Israel in. Ook Arabieren in Israel vallen Joden en Joodse bezittingen aan.
Israel slaat terug, keihard, terecht. Israëlische militairen staan op het punt Gaza binnen te trekken om het Palestijnse geschut het zwijgen op te leggen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als ook Hezbollah vanuit Zuid-Libanon in actie komt tegen Israel. Dan komt echt het voortbestaan van Israel op het spel te staan. Inmiddels zijn de eerste raketten vanuit Libanon al afgeschoten op Israel. Israel heeft echter een machtige helper in de strijd: God zelf.

Lees meer »

Bent u gereed voor uw hemelvaart? (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 mei 2021, 9:49 door Dirk

Aanstaande week vieren we de hemelvaart van de Heere Jezus. Maar zijn wij gereed voor onze hemelvaart? U knippert misschien met uw ogen. Onze hemelvaart? Mijn hemelvaart? Jazeker, aan het einde van ons leven of wanneer de Heere Jezus komt om ons tot Zich te nemen.

Lees meer »