Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God doet wonderen, ook vandaag! (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 augustus 2020, 12:04 door Dirk

Beverly Wells was nog maar drie jaar oud toen haar vader en moeder haar in de steek lieten. Dat was het begin van een groot aantal verschrikkelijke jaren van mishandelingen, verkrachtingen, zelfmoordpogingen, prostitutie, drank en drugs. Een leven in de hel. Ze had echter een oma die voor haar bleef bidden. God had andere plannen met haar. Hij liet niet toe dat haar leven in de goot zou eindigen. Na een zware strijd kwam ze tot geloof in de Heere Jezus Christus. ‘Praise the Lord’ (Prijs de Heere) merkt ze spontaan op als ze erover vertelt. Beverly is het levende bewijs dat voor de Heere niets te wonderlijk is.

Lees meer »

‘Ik volgde Gods roepstem en ging naar Israel’ (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 augustus 2020, 11:52 door Dirk

Steeds meer Joden wereldwijd overwegen terug te keren naar Israel. Ik zie daar vervulling van Bijbelse profetie in. God brengt Zijn volk thuis, zoals Hij eeuwen geleden al aankondigde. Eén van hen is Iris Goldman. ‘Al toen ik jong was, klonken telkens de woorden in mijn geest die God ooit tot Abram sprak: ‘Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal’ (Genesis 12:1). En hoewel de woorden van God diep in mijn geest klonken, toch kende ik het Woord van God nog niet persoonlijk. Dat veranderde pas toen ik een jongvolwassene was.’

Lees meer »

De Jehova’s Getuigen aan de telefoon (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2020, 12:46 door Dirk

‘U spreekt met …, hebt u tijd voor een gesprekje?’ klonk het door de telefoon.
‘Ik ken u niet, wie bent u en waarom belt u?’ vroeg ik.
‘Ik wil graag met u van gedachten wisselen over de situatie in de wereld,’ reageerde ze.
Ik herkende dit van de Jehova’s Getuigen, als ze aanbellen. En inderdaad, deze mevrouw belde namens de Wachttoren-organisatie.

Lees meer »

Vrees niet, de Heere gaat met u mee (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 juli 2020, 9:50 door Dirk

Stel: wij zouden de opdracht krijgen Kanaän, het Beloofde Land, te verkennen, zoals eens de twaalf verspieders moesten doen. Wat zou dan onze conclusie zijn? Raken wij geïmponeerd door de grote reuzen en de sterke steden, of stellen wij ons vertrouwen op de Heere God alleen?
En toegespitst op nu, zomer 2020: Als wij de crisis in de wereld zouden moeten onderzoeken, wat zou er dan in ons onderzoeksrapport staan? Zou er in doorklinken dat wij ons vertrouwen op de Heere stellen?
Dat we niet hoeven te vrezen, omdat Hij met ons meegaat en voor ons zal strijden? ‘Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20).

Lees meer »

Geraakt door de heiligheid van God (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 juli 2020, 13:06 door Dirk

Op mijn verzoek uw gedachten met mij te delen over de heiligheid van God, ontving ik tientallen reacties. Hartelijk dank daarvoor. Vanaf september wil ik daar in een aantal commentaren dieper op ingaan. In deze vakantietijd het getuigenis van de Australiër Scott, die tot geloof kwam in de Heere Jezus, en waarin ook de heiligheid van de Heere een centrale rol speelde.

Lees meer »

Vistips van de Heere Jezus (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 juli 2020, 12:09 door Dirk

Ik beschouw het als een groot voorrecht en genade van de Heere om weer met de gemeente samen te mogen komen om te verschijnen in Zijn tegenwoordigheid. Om ons (opnieuw) toe te wijden aan Hem, naar Zijn woorden te luisteren, tot Hem te naderen in onze gebeden en Zijn lof (ingetogen) te zingen.

Lees meer »

Blaas de bazuin in Nederland! (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 juli 2020, 10:27 door Dirk

Ik had gehoopt en gebeden dat deze tijd van crisis ons tot inkeer en verootmoediging zou leiden. Vanuit het besef – Joël 1:19 – ‘Alleen U, o HEERE, kunt ons nog redden. Tot U, o HEERE, roep ik.’ Maar helaas is hier nog weinig van te zien.

Lees meer »

Zalig zijn de vredestichters (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 juli 2020, 13:39 door Dirk

Velen vragen zich af: ‘Wat er toch aan de hand is in de wereld?’ Woorden die vaak vallen, zijn: onrust, crisis, angst… Tijdens het volledig ontspoorde debat in de Tweede Kamer deze week over racisme vlogen de meest grove scheldwoorden en verwensingen door de vergaderzaal. Wat staat ons te wachten? Is er nog redding mogelijk, geestelijk?

Lees meer »

Het drama van Ziklag (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 juni 2020, 16:26 door Dirk

Bent u weleens bedreigd zoals David? Dat de mensen om u heen erover spraken om u te stenigen? Wellicht niet letterlijk met stenen, maar met woorden, die mogelijk nog meer pijn doen. Hebt u het meegemaakt dat uw stad in brand werd gestoken, dat uw bezittingen werden geroofd?

Lees meer »

De schepping zucht (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 juni 2020, 13:19 door Dirk

Afgelopen dagen waren er hoosbuien, met soms grote hagelstenen en de komende week wordt het opnieuw droog en warm. Juist de schepping ondergaat dat altijd als eerste. Romeinen 8 geeft aan wat dit voor de schepping betekent. ‘Met reikhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God’ (vers 19). En het zijn niet alleen de weersomstandigheden waardoor de schepping lijdt, het is ook de manier waarop wij met de schepping omgaan.

Lees meer »