Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Leven in adventstijd (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 december 2019, 11:37 door Dirk

‘En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen’ (Lukas 1:31-33). Dit zijn de woorden van de aartsengel Gabriël tot Maria. In hoeverre zijn deze woorden vervuld?
Lees meer »

Advent: in verwachting uitzien naar de komst van de Heere Jezus (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 december 2019, 11:55 door Dirk

Nu we de kerstdagen naderen, merk ik bij mezelf dat ik meer vooruitkijk, in verwachting, naar de dag dat de hemel open zal gaan en de Heere Jezus terug zal komen. Wat een dag zal dat zijn.
En tegelijk mogen we in deze adventstijd in dankbaarheid de eerste komst van de Heere Jezus naar deze aarde gedenken. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).
Lees meer »

Strijd om de schepping (42 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 november 2019, 10:48 door Dirk

De strijd om de schepping is weer opgelaaid in christelijke kring. Aan de eenvoudige scheppingswoorden ‘God zei… en het was zo…’, die telkens opnieuw klinken in Genesis 1, wordt door velen toegevoegd: ‘…maar door de wetenschap weten wij wel beter.’

Lees meer »

Smaakt en ziet dat de HEERE goed is (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 november 2019, 9:14 door Dirk

De toestand in de wereld ziet er niet erg rooskleurig uit. Maar ook in ons eigen leven kan het een toestand zijn: zorgen, angsten, ziekte, spanningen, conflicten, eenzaamheid en vult u maar in. Soms door eigen schuld, soms ook niet. Iemand in de Bijbel die dit ook kende, was David. Lees meer »

‘Segeningen en weldaaden’ (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 november 2019, 11:29 door Dirk

Afgelopen woensdag werd in veel kerken en gemeenten de Dankdag voor gewas, arbeid en visserij gehouden. In sommige gemeenten gebeurt het deze zondag nog of op een ander moment. Een dankdag, waarop de Heere gedankt wordt voor de ‘segeningen en weldaaden’, zoals de provincie Overijssel dat in 1658 vaststelde. Danken voor voorspoed is niet zo moeilijk, maar danken als het tegenzit, dan komt het erop aan hoe onze relatie met de Heere Jezus is. Lees meer »

Lijden loutert (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 november 2019, 13:12 door Dirk

Het liefst zouden we zingend en dansend onze weg over de aarde gaan, richting de hemelse heerlijkheid. Met een volle portemonnee, een gezond lichaam, een lang leven, in vrijheid, in een mooi huis, met een gelukkig gezin, een mooie auto en met een mooie carrière. Het succesverhaal van een christen, zoals ons vandaag nogal eens wordt voorgehouden door tal van predikers. Lees meer »

Halloween onschuldig feest? (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2019, 14:26 door Dirk

Voor veel mensen is Halloween een ‘gezellig’ griezelfeest. Toch hoef je maar even naar de favoriete Halloween-maskers en de kleding te kijken om een link te ontdekken met de wereld van de duisternis. Skeletten, zombies en monsters horen bij de duisternis. De oorsprong van Halloween maakt veel duidelijk. Het is minder onschuldig dan het lijkt. Lees meer »