Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

In de woestijn (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 juni 2020, 13:31 door Dirk

Meestal zijn we niet zo blij met een woestijnperiode in ons leven. Een tijd waarin de moeilijkheden overheersen, en je soms je pijn, je verdriet, je teleurstelling uitschreeuwt naar God.
Voor de één kan het een tijd van ziekte zijn, voor de ander een ontslag, het overlijden van een geliefde, financiële problemen, psychische problemen, een op de klippen gelopen huwelijksrelatie of vult u maar in.

Lees meer »

Waar is de kracht van de Heilige Geest? (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 mei 2020, 11:54 door Dirk

Wellicht viert u al jaren het Pinksterfeest. Hopelijk mag u door genade weten een kind van God te zijn. Maar u ervaart zo weinig van de Heilige Geest. U kent de belofte van de Heere Jezus, vlak voor Zijn hemelvaart, dat de Zijnen de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen (Handelingen 1:8). Maar u ervaart die kracht nauwelijks in uw leven. Het maakt u machteloos. En misschien ook wel eens wanhopig.

Lees meer »

Troost en bemoediging in crisistijd (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 mei 2020, 10:50 door Dirk

Afgelopen donderdag vierden we de hemelvaart van de Heere Jezus. De rijke betekenis van hemelvaart mag wel eens extra worden benadrukt. Om ons te bemoedigen, te troosten. Juist in crisistijd hebben we dit zo nodig. Sommige kerken en gemeenten vieren niet eens de hemelvaart.
De Heere Jezus zit op de troon, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader, op de ereplaats. En als de situatie voor de gelovigen spannend wordt op aarde, gaat Hij zelfs staan. Misschien wel voor u. Om u bij te staan, voor u te pleiten bij de Vader, om de hemel te openen als er een einde aan uw leven op aarde komt. Zo is Hij bij ons betrokken, ook bij u, bij jou. Dat is toch troostrijk, bemoedigend! Hij regeert.

Lees meer »

Schuld belijden aan God en aan het Joodse volk (40 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 mei 2020, 9:55 door Dirk

Sinds enkele weken ervaar ik een zware last. Een last tegenover het Joodse volk. Een last om een schuld uit het verleden in de openbaarheid te brengen, schuld te belijden tegenover het Joodse volk en tegenover de Heere. Om wat wij, ook als christenen en als kerken, het Joodse volk hebben aangedaan, met name in de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer »

Moederdag met twee biddende Hanna’s (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 mei 2020, 14:07 door Dirk

In de Bijbel spelen vrouwen vaak een belangrijke rol, terwijl ze meestal maar weinig aandacht krijgen. Je hoort preken en lezingen over Noach, Abraham, Jozef, Mozes, David, Salomo, Paulus, Petrus… Maar wanneer hoor je een preek over Eva, Sara, Mirjam, Deborah, Maria, Ruth, Esther of Hanna? Toch minder vaak, terwijl we ook zoveel van hen kunnen leren.
Het zijn vaak de gebeden van vrouwen geweest die een beslissende rol hebben gespeeld in de geschiedenis.

Lees meer »

Noach in quarantaine in de ark, God denkt aan hem (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 mei 2020, 11:33 door Dirk

Wij vinden een lockdown van een paar maanden al heel lang. Maar hebt u zich wel eens gerealiseerd dat Noach ruim één jaar in quarantaine moest doorbrengen? In de ark, die hijzelf had gebouwd. In opdracht van God. Om zo de zondvloed te kunnen overleven. En God vergat Noach niet, nee! Hij dacht aan hem, wordt in Genesis 8:1 benadrukt. Vanaf dat moment begint het water te zakken. Zoals God aan Noach dacht, en betrokken was bij hem, zo is Hij ook betrokken bij ons, ook nu, als we Zijn kinderen mogen zijn. Wat een troost, wat een bemoediging!

Lees meer »

Houd uw oog gericht op de Heere Jezus! (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 april 2020, 9:59 door Dirk

Kijk vaker omhoog! ‘Als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.’ Deze woorden uit de eerste verzen van Kolossenzen 3 kwamen mij in gedachten toen ik voor de zoveelste keer een e-mail ontving met weer een nieuwe (samenzwerings)theorie over het covid-19 virus.

Lees meer »

‘Heere, laat door deze covid-19 pandemie heen Uw grote werken zichtbaar worden’ (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 april 2020, 11:09 door Dirk

‘Zie op de Heere Jezus. Alleen Hij kan ons redden.’ Het is alsof ik deze woorden telkens opnieuw hoor en uitspreek. Het is hetzelfde overtuiging die ik enkele jaren geleden had, in de periode van grote droogte, toen we spontaan op een weiland in de Betuwe, in de open lucht, een gebeds- en verootmoedigingssamenkomst hadden. Met lezers van de Nieuwsbrief uit het hele land. In verootmoediging. En de Heere was daar! We riepen het als het ware uit: ‘Heere, Uw Naam zij geprezen. Hoor, Heere, vergeef, Heere, wees ons genadig.’ En Hij was ons genadig. Hij gaf regen en zegen.

Lees meer »

Ook het coronavirus kan ons niet scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 april 2020, 13:07 door Dirk

Krachtig klinken de woorden op de Paasmorgen: ‘De Heere is waarlijk opgestaan’. Hij leeft. Hij blijft niet op anderhalve meter afstand. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heere.  Ook het coronavirus niet. Ook al zou je het krijgen, ook al zou je moeten worden opgenomen op de intensive care, Hij gaat met je mee. Alle dagen van je leven, tot aan de voleinding van de wereld.

Lees meer »

Goede Vrijdag en Pasen in coronatijd (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 april 2020, 13:46 door Dirk

Wat zullen wij zeggen over de coronapandemie? Ik leg de hand op mijn mond, lieve mensen. Ik ben verbijsterd. Ik buig mij in verootmoediging neer en spreek het in stilte: ‘Heere, wat gebeurt er? Ik kan dit niet bevatten.’ En ja, ik besef: wij hebben geen recht op Gods genade. En dan lukt het mij toch mijn mond te openen. Ik roep het uit: ‘Heere, alleen U kunt ons nog redden.’

Lees meer »