Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Visie

Voor alles wil ik de Here Jezus Christus in de bijdragen op deze site centraal stellen en de lezers oproepen hun vertrouwen alleen op Hem te stellen.
Ik ben er vast van overtuigd dat we in de eindtijd leven en dat de komst van de Here Jezus nabij is. Vandaar dat ik in mijn wekelijkse bijdragen meer zicht wil geven op de tijd waarin we leven, en in het bijzonder ook op Israel en het Joodse volk. Alles wat op ons afkomt, wil ik toetsen aan het Woord van God (1 Johannes 4:1).

Af en toe wil ik ook een meditatieve bijdrage plaatsen om geestelijk te bemoedigen. We leven in een tijd waarin veel gelovigen zich alleen voelen staan in hun gemeente. Misschien kan deze site wel helpen in het creeren van een geestelijke verbondenheid met vele anderen die de Here Jezus eveneens van harte lief hebben.